Местни избори 2019: Валентин Велев, АБВ: Имаме скромна, но амбициозна програма за развитието на Шумен и ще се борим за нова стратегия за младите

Фокус: Гост в предизборното ни студио е Общинският лидер и досегашен общински съветник от политическа партия АБВ Валентин Велев, който е кандидат за кмет на Шумен. Валентин Велев е сред основателите на организацията на АБВ в Шумен. Става общински председател на партията през 2013 година. Той е и водач на листата за общински съветници в местния парламент. Добър ден, г-н Велев.

Валентин Велев: Добър ден.

Фокус: Вие сте изключително добре запознат с проблемите на Шумен, тъй като бяхте и общински съветник. Какво успяхте да свършите за тези 4 години?

Валентин Велев: Вече от 5 години от създаването си политическа партия АБВ трайно присъства в политическия живот в страната и в нашия град. На предходните местни избори, които бяха първи за нашата партия, ние постигнахме сравнително добри резултати – двама общински съветници, кметове в три от най-големите села в община Шумен. Утвърдихме се като независими партньори за всяко едно предложение, което е в интерес на общината. Не сме били зависими от партийни пристрастия и със своята принципност бяхме желан партньор и в ляво, и в дясно. Естествено най-големите проблеми за града са свързани с водния цикъл и с липата на пречиствателна станция за питейни води. Ние подкрепихме един мащабен проект за реконструкция на довеждащия водопровод от язовир Тича до мястото, където трябва да се изгради и пречиствателна станция за питейни води. Тази подкрепа срещна доста разнопосочни отзиви в обществото, тъй като според проекта и според програмата трябваше да се увеличи цената на питейната вода, което доведе до доста негативно отношение. Но в крайна сметка малцина от нашите съграждани знаят, че основната част от този проект отиват за спешната рехабилитация на довеждащия водопровод. Според данни на ВиК дружеството в Шумен, по този водопровод загубите от питейна вода са между 80 и 84%. Това е изключително висок процент, който се начислява като загуби на ВиК дружеството и оттам то е в сериозна криза. Да не каже, че предстои може би да изпадне в несъстоятелност. Има огромни задължения и за ток, и за заплати. Доколкото съм информиран, дори имаше и предупреждение от енергоснабдителите, че може да бъде изключено електрозахранването на ВиК, което ще доведе до сериозни проблеми. Надявам се, че няма да се стигне дотам. Доколкото ми е известно, и премиерът е информиран за тези проблеми. Надявам се, че правителството ще се намеси спешно за временно закърпване на положението. Но това е основният проблем. Разбира се, в нашия град съществуват и проблеми, които са аналогични на по-големите градове – инфраструктура, липса на кадри в предприятията. Ние се гордеем, че тук, в Североизтока, имаме може би най-големия индустриален парк, който за съжаление не може да бъде захранен с квалифицирана работна ръка. Очевидно и средните училища, и висшите не отговарят на потребностите на промишлеността. И тук общината трябва да бъде партньор с местния Инспекторат по образование, за да се търсят начини и форми за решаване на този проблем. Аз мога накратко, ако ми позволите, да ви запозная с нашата скромна, но амбициозна програма за развитие на града. Тя ситуирана в 4 основни точки: за Шумен – по-добър и сигурен град за развитие, за младите хора – бъдещето на Шумен, за по-чист град и естествено за спортистите на Шумен – легенди в миналото и надежда в бъдещето.

Фокус:  Това са основните послания в програмата, която сте подготвили за управление на град Шумен. Много от кандидатите са критикувани от политолози, че не се говори за младите хора. Какво може да се направи за бъдещето на Шумен, а именно младите хора?

Валентин Велев: Аз считам, че не само за нашия град, вероятно и за всички областни центрове, пък и по-малките градове, основният проблем е за задържане на младите хора, младите специалисти в града. Нашата програма цели образованието да бъде насочено към икономиката и инфраструктурата на общината. Ние ще се борим за нова визия и стратегия за младите и младежките проекти – квартални центрове, връщане на младежта в културните структури. На път сме да разработим програма, и ние ще я предоставим на бъдещия Общински съвет, за млади предприемачи и специалисти, в която ще бъдат предложени данъчни и финансови облекчения. Продължаваме с едни по-рискови предложения – безплатни общински жилища на млади висшисти специалисти и безплатни детски градини за техните деца, ако сключат договор с общината да работят на територията на община Шумен поне 10 години. Разбира се, ще предложим и програми за младите хора и свободното време. Само по този начин, с грижа към младите, ние можем да задържим и работещите, и специалистите, и лекарите, и младите инженери, архитекти в нашия град.

Фокус:  Говорихме за проблемите, които има Шумен с питейната вода и приоритетното решаване, което вие залагате, ако имате представителство в Общинския съвет и бъдете избран за кмет. Какво още предвиждате по отношение на развитието на Шумен и по-чист град?

Валентин Велев: Безспорно ние, шуменци, пием една вода от язовир Тича, която общо взето е поливна вода, без пречистване, с утайки. Всички наши съграждани са изпитвали неудобствата месечно по един, по два пъти да има аварии с водоснабдяването, особено в летния период, пък и не само, това е голям проблем за града. Но наред с подкрепата за програмата, която ще струва около 100 млн. лева за рехабилитация на довеждащия водопровод и изграждането на пречиствателната станция, ние говорим за нещо друго, за което управляващите, поне до този момент, не им се чува гласа. Това е възстановяване на дълбоките сондажи. Нашият град е с добра карстова структура под земята и имаме 12 дълбоки сондажа, от които само 2 мисля, че са налични и могат да се използват. Останалите 10 трябва да се ремонтират основно. И когато изпадне нашият регион, нашата община във водна криза, тези сондажи да бъдат в готовност, да се включат във водопреносната мрежа и по този начин да осигурим водоподаването безпроблемно. Още един проблем, за който днешните управляващи не говорят, това са ВЕЦ-овете, особено единият ВЕЦ, те са два, особено единият ВЕЦ, който е разположен зад стената на язовир Тича. Този ВЕЦ произвежда електроенергия с изпускане на водата от язовира, като основно водата от язовира се използва за поливни и най-вече за питейни нужди. Последните 2 години ние страдаме от безводие. Нашият язовир е един от най-големите в страната, той е дълъг повече от 30 км, но за съжаление в последните 2-3 години той не може да достигне и половината от обема си. Това не е само заради дъждовните години, а и заради източването му от този ВЕЦ – водноелектрическа централа. Ние считаме, че трябва да се преразгледат договорите, които са сключени с тази централа, и в такива години, когато няма достатъчно дъждове, снегове и прочие, от които да се напълни чашата на язовира, трябва да мислим за гражданите, а не за една фирма, която иска да печели. И считаме, че тези договори трябва да бъдат преразгледани.

Фокус:  Казвате, че във вашия град има редица проблеми, но политическа партия АБВ има инициативи в посока решаването им, които биха допринесли за изграждането на по-приветлив град, по-добра инфраструктура. Интересно е посланието обаче за спортистите на Шумен. Защо?

Валентин Велев: Нашият град в миналото беше инкубатор за спортни дейци и бих казал, че имаме с какви спортисти да се гордеем от различни спортове. За съжаление беше закрито и спортното училище, няма такива спортни паралелки. Спортът, виждаме как е в европейските, и в другите страни, трябва да се възпитава още в ранна детска, юношеска възраст, да се ориентират младежите към спортна дейност и спортни мероприятия. Само тогава можем да имаме и изявени спортисти. Освен липсата на спортно училище, ние имаме две спортни зали – „Младост“ и „Плиска“, разбира се и новата зала „Арена“, която е емблемата вече за Шумен, построена от сегашните управляващи, но проблемите в спорта включват следните аспекти. Първо, двете стари да ги наречем спортни зали „Младост“ и „Плиска“ са в окаяно състояние. Състоянието на спортната база там е амортизирана и в двете зали. Неведнъж сме занимавали Общинския съвет, когато спортисти от ранна детска възраст, говоря за деца 10-12-годишни, трябва да смъкват едни спортни съоръжения, да слагат други. Предложих на общинска администрация да се закупи една нова волейболна мрежа, която има механизъм за демонтиране и монтиране, но ми беше отказано под предлог, че предстои мащабен ремонт в зала „Плиска“ и това нещо в момента не е на дневен ред. Мащабният ремонт все още не е започнал. Още един проблем имаме – имаме доста спортни клубове, някои от тях получават субсидии и помощи от общината, но някои не получават. Критериите за финансиране на спортни младежки дейности са доста остарели, в някои от ситуациите дори не са и справедливи. Считам, че там трябва незабавно следващият Общински съвет да проведе едно задълбочено изследване и промяна. Нещо повече, тази нова и съвременна зала „Арена“ не се използва ефективно, защото според сегашната администрация нейната поддръжка струвала много на общината и администрацията е определила една такса от 400 лева без ДДС за ползване на залата. Аз предложих, когато са шуменски клубове, а дори и да не са шуменски, с цел облекчаване на финансовото състояние на шуменския спорт, ако сутринта се провежда едно мероприятие, примерно от волейболисти, а следобед се провежда състезание на баскетболен отбор, двата клуба да си поделят таксата от 400 лева без ДДС. Администрацията не се съгласи с нашето предложение и останаха едни такива неразумни ценообразуващи похвати – сутрина единият клуб си плаща пълната такса, следобед другият клуб си плаща пълната такса. Кому е необходимо това, и без това нашите клубове изнемогват финансово, треньорите се чудят по какъв начин да запазят децата, за да могат да отделят средства за екипи, за съоръжения, за топки. Считам, че общината в тази посока би могла да бъде полезна и да помогне за развитието и за утвърждаване на шуменския спорт.

Фокус:  В края на нашия разговор – вие се срещате с изключително много хора, не само от град Шумен, но и от населените места в общината по време на предизборната кампания. Какво е вашето мнение, съвпада ли вашата визия за развитие на Шумен с желанията на избирателите, на жителите в региона и в града?

Валентин Велев: Да, много наши съграждани подкрепят нашите виждания. Аз съм изключително активен, и колегите от листата, от партията обикаляме не само в града, но и по сила. Малко встрани от въпроса ви – наблюденията ми са, че доста от партийните централи разполагат със сериозно финансиране. Сега са тръгнали да организират екскурзии на по-възрастните до Турция, из България под предлог, че правят добро на хората, а в автобуса ги обгрижват как да гласуват за техните партийни централи. Аз мисля, че времето на кебапчетата все още не е отминало. Много хора посрещат с добро отношение нашата програма, вярват ни, че имаме сили и убеденост да я изпълним. Но аз ги призовавам да отстояват принципите си, да градят бъдещето с надежда, с ясни цели и хоризонти, а не да решават дневните си нужди с кебапчета и с еднодневни екскурзии, които надали ще имат полза за следващите 4 години.

Фокус:  Защо да гласуват за вас и за кандидатите за общински съветници от АБВ?

Валентин Велев: Скъпи съграждани, призовавам ви да гласувате за промяната. Който си мисли, че като не гласува, наказва вечните управляващи на Шумен, греши. Точно обратното, накажете ги, като гласувате за промяната. Гласувайте с бюлетина № 70.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА