Валентин Вълканов, директор на ВиК – Варна: Проблемът с изградените, но невъведени в експлоатация водопроводни и канализационни мрежи е от десетилетия

Валентин Вълканов, управител на ВиК – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Вълканов, преди седмици беше решено във Варна да бъде сформирана междуведомствена група, която да обсъди и предложи решение по казуса с изградените, но невъведени в експлоатация водопроводни и канализационни мрежи на територията на Общината, обяснете за какво става въпрос.

Валентин Вълканов: Това е доста сложен въпрос и проблем, който съществува във времето. Преди 20-30 години е започнало изграждането на водопроводи от кооперации, които са сформирани от частни физически лица. Специфичното е, че в една такава кооперация има включени около 160 – 200 души, които си плащат сметките за вода на един водомер. Сега тези хора искат, кооперациите им да минат към ВиК – Варна. Става въпрос за над 160 кооперации, предимно в селищните образувания и местностите. Това е доста сложен процес, тъй като за повечето от тези жилищни сгради няма изготвени проекти и тяхното приемане не зависи само от ВиК – Варна. Самото приемане на обектите трябва да мине през РДНСК. За да могат водопроводните отклонения да бъдат узаконени, хората трябва да разполагат с цялата необходима документация като при изграждане на нов обект.

Фокус: Казахте, че много сгради са с един водомер. Как става плащането на сметките и има ли ВиК загуби от тези кооперации?

Валентин Вълканов: От кооперациите в момента нямаме загуби, тъй като в тези сгради всички плащат сметки според отчетеното на главния водомер. Т.е. ако на водомера има отчетени 1000 кубика, парите се разпределят между собствениците. Те нямат индивидуални водомери. Изчисляването става по техен начин – или на базата на живущи в едно жилище, или на брой на апартаменти. Те се разбират по реда на Закона за етажната собственост.

Фокус: Къде се намират тези жилищни сгради – в чертите на града или във вилните зони?

Валентин Вълканов: Повечето кооперации са в селищните образувания или във вилните зони. Нещата стоят така – явяват се седем души примерно, правят си сдружение и искат Общината да им разреши да си направят канализация. Подготвят някакъв проект, който се приема от кметството и от ВиК. Но след изграждането не полагат никакви усилия за неговото предаване. Т.е. за въвеждането му в експлоатация. Но след като един водопровод не бъде въведен в експлоатация години наред, той става незаконен. И към него не могат повече да се присъединят нови абонати.

Фокус: А смятате ли, че за решаване на казуса са необходими и законодателни промени?

Валентин Вълканов: Не е въпросът за законодателни промени. Законът е ясен и категоричен. Просто хората трябва да имат необходимата документация за въвеждане в експлоатация, за да може обектът да се предаде с Акт 16 на Общината. Когато Общината го приеме, го дава на нас ние да го експлоатираме. В момента ние нямаме право да правим ремонти по такива обекти. А би следвало тези, които са го изградили и не са го предали, да отговарят за ремонтите.

Диана СТОЕВА