Валентин Дебочички, директор на РИМ – Кюстендил: За една година 1 900 деца са преминали през музейната образователна програма

Директорът на Регионален исторически музей „Академик Йордан Иванов” – Кюстендил Валентин Дебочички, в интервю за  Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Господин Дебочички, каква е равносметката на Регионален исторически музей – Кюстендил за изминалата 2019 година?

Валентин Дебочички: Ще се опитам да запозная слушателите и читателите с основните акценти за дейността и работата на музея за 2019 година, защото предстои на база на индивидуалните отчети на колегите, да имаме пълна картина за нашата дейност, нашата работа свързана с новопостъпили материали, брой на публикации и редица още други показатели. На първо място бих искал да спомена, че отново колегите археолози имаха напрегната и наситена работа на терен, почти през цялата година. Те проведоха спасителни теренни археологически проучвания, под формата на археологически разкопки и археологическо наблюдение, на над седем обекта на територията на археологическия резерват „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил”. Те участваха и в научни теренни археологически проучвания на редица обекти в страната, във връзка с мащабни инфраструктурни проекти какъвто е и газопроводът, връзката с Република Сърбия. През 2019 година, със средства на Министерство на културата, беше извършено археологическо проучване на обект „Парк галерия 2” в центъра на Кюстендил. Надявам се, че тези археологически разкопки ще продължат и тази година за да се реализира основната идея – в центъра на Кюстендил да имаме консервирани, реставрирани и експонирани части от Антична Пауталия. Радвам се, че през изминалата година, макар и с ограничени музейни средства, се завършиха сондажните археологически разкопки на един много интересен праисторически обект в центъра на село Берсин.

Фокус: Вие бяхте организатори и на интересни научни конференции, какви бяха те?

Валентин Дебочички: Да, през изминалата година Регионален исторически музей – Кюстендил проведе успешно две научни конференции. Едната от конференциите беше юбилейна. Това са 25-та юбилейна конференция на тема „Градът в историята”. През месец октомври се проведе и четвъртата поред национална научна конференция с международно участие – „Музейните и архивни фондове – места на памет”. Ние сме щастливи, че приз 2019 година излязоха два тома от периодичното научно издание на музея – „Известия на Исторически музей – Кюстендил”. Том 19 съдържа научни доклади от конференцията за музейните и архивни фондове, проведена през 2016 и 2017 година. Том 20 съдържа докладите от Международния симпозиум „Пауталия, Велбъжд, Кюстендил и прилежащите им територии” от 2017 година. В момента на подпечат е том 21 от известията. Колегата доцент д-р Ангел Джонев подготви едни рекламно-информационни дипляни за къща-музей „Димитър Пешев”. Подпечат е новият каталог за къщата-музей, представяща кюстендилската акция за спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

Фокус: По какъв начин се разви образователната програма, реализирана от музея в Кюстендил?

Валентин Дебочички: Щастлив съм, че една много успешна и устойчива образователна програма, каквато е детската музейна работилница, през 2019 година се разшири с една нова практически образователна програма „Култура и изкуство в древността”, реализирана по проект „Децата и музеят – културното наследство през призмата на детските ръце”, съфинансиран от Министерство на културата. През изминалата година реализирахме един проект за изграждане на постоянна експозиция на открито – „Лапидариум Пауталия”. Нашите посетители вече могат да видят тази ценна каменна пластика, разказваща за историята на Пауталия. Повечето от паметниците са датирани от втори, трети век след Христа. Паметниците са поставени на постаменти с информационни табели, които продължаваме да доизграждаме като нова експозиция, която разширява експозиционното пространство в основния имот на музея, заедно със залите „Стримон” и „Асклепий”.

Фокус: Какво сочат данните за посещенията в музея ?

Валентин Дебочички: Мога да кажа, че към 17 декември 2019 година музейните експозиции са посетени от 13 812 души, а това е с около 1 800 посетители повече, спрямо 2018 година. Тук трябва да се отчете, че част от тази по-голяма посещаемост беше в един специален неучебен, но присъствен ден след първия тур от местните избори, проведени през месец октомври. По инициатива на Община Кюстендил този ден беше обявен за свободен вход за кюстендилските ученици. Независимо от този ден ние имаме увеличаване на посетителите, а за това свидетелства и все още скромният ни приход от билети за посещение на музейните експозиции. Тук ще откроя и още една цифра, която е важна и ни радва. Посетителите на детските музейни работилници, проведени през 2019 година, както и посетителите в специализирания детски музеен кът, са над 1 900 деца. Това свидетелства за изключително добрата работа на колегите от отдел „Връзки с обществеността”. Бих казал, че 2019 година беше една нормална и успешна година в дейността на музея.

Фокус: Предполагам, че ще продължите с всички тези дейности и през 2020 година?

Валентин Дебочички: Да, разбира се. Нашият стремеж е да имаме една устойчивост и особено в организираните научни прояви, да ги превръщаме в ежегодни и да се разширява кръгът на участниците в тях.

Венцеслав ИЛЧЕВ