Валентин Николов: Търсим вариант как да се реализират бъдещи проекти, така че те да повишат доходността си от „Топлофикация София“ и да заличат огромните й загуби

Валентин Николов, председател на парламентарната комисия по енергетика, в интервю за обзора на деня на Радио “Фокус“ „Това е България“

 

Водещ: Предстои на второ четене да се приеме поправката в Закона за енергетиката за отпадане на „кафявата“ добавка за производство на електроенергия от когенерационни мощности. Това ще застраши ли съществуването на „Топлофикация София“ и на останалите топлофикации в страната и ще доведе ли до драстично повишаване на цените на парното, каквито подозрения вече съществуват? Потърсихме отговорите от Валентин Николов –председател на парламентарната комисия по енергетика и вносител на поправката. Най-напред ни обяснете, какво означава това отпадане на „кафявата“ добавка, за която в началото на предаването говори и Румен Овчаров, и в четвъртък  поставиха въпроса от столичната структура на социалистическата партия?

Валентин Николов: Да го кажем така: или има неразбиране, или това е нарочна политическа спекулация, за да може да се настрои обществото към конкретен проблем. Първо, няма отпадане на такава добавка. Да го кажем по следния начин: по принцип на база заръките на Европейските комисия и насоките от нея високоефективното комбинирано производство, както се води, се разделя на две: на обекти, които са от 1 януари 2017 година назад, и на обекти, които ще бъдат реализирани след 1 януари 2017 година. Тези, които са преди 2017 година, си получават надбавката, както е досега – изчисляват се на база, тоест, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изчислява на база разходите и компенсира тези разходи, които са по-високи, за да може да се постигне това високоефективното комбинирано производство, за да може топлинната енергия да отива до хората, а съответно да се произвежда електрическа енергия. Тези, които са след 2017 година, като още няма такива към момента, но които ще се образуват, задължително трябва да минат на търг. Търгът се осъществява от КЕВР, като всеки един на този търг участва с разходите, които очаква да бъде на база инвестициите, реализирани в това високоефективното комбинирано производство, и като спечели съответния търг, след това го реализира. А търгът е само за компенсация на над пазарната цена, която ще реализира. Какъв е проблемът в „Топлофикация София“? Той има два проблема: първи проблем – рехабилитират стара мощност и питат, дали тази стара мощност след рехабилитацията и получаване на малко по-висока мощност поради по-висока ефективност на турбината, ще получава надбавка без търг – да, ще получават надбавката си без да има търгове. А „Топлофикация София“ иска да повиши своята ефективност и да реализира от порядъка на 300 мегавата капацитет нови мощности – те трябва ли да минат на търг? Да, по принцип трябва да минат на търг. Тоест, трябва да се състезават с други, които спрямо насоките на Европейската комисия – който победи, той ще реализира мощностите. Понеже в четвъртък г-жа Фандъкова настоятелно помоли и имаше среща между мен, Теменужка Петкова – министър и г-жа Фандъкова – кмет, изразявайки безпокойство, че по този начин „Топлофикация София“ няма да може да реализира програмата и поради влошеното финансово състояние няма да може да намери реализация на тези проекти, ние казахме, че спрямо насоките, които има, ще се опитаме да направим такива текстове, ще се сформира работна група, която да предложи такива текстове, които хем да не противоречат на насоките, хем да дадат възможност на „Топлофикация София“ като високоефективното комбинирано производство, което с централно топлоснабдяване да може да реализира такива проекти. Ние имаме такъв прецедент в Полша. Всичкото това става с разрешение на Европейската комисия т.нар. „нотификация“. Защото всяко едно нещо, дадено над пазарната цена, се води държавна помощ, то всяко едно такова начинание трябва да има нотификация от Европейската комисия. Тоест, обяснявам, че ние ще се опитаме, и по настояването на г-жа Фандъкова да се случи и реализират проектите в „Топлофикация София“, но и да не обременим българските граждани да не плащат по-висока цена на тока затова, че „Топлофикация София“ реализира тези проекти. Тоест, това ще стане ако излязат други мощности, с които се плащат сега надбавките – говоря примерно зелени централи, като им изтекат договорите, американски централи, като им изтекат договорите, то тогава ще имаме бюджет във Фонда за енергийна сигурност, което ще може да финансира разликата от пазарната цена и това, което са реализирали като инвестиции.

Водещ: Тоест, независимо от това, че „Топлофикация София“ има 835 млн. задължения само от миналата година, поправката в Закона за енергетиката, която вие сте предложили, няма да застраши съществуването й и няма да доведе до драстично повишаване на цените на парното?

Валентин Николов: Да го кажем така: няма по никакъв начин да променят досегашната работа и получаването на финанси от Фонда за енергийна сигурност, както е било досега, въпросът е само за бъдещите проекти. Именно ние търсим вариант как да се реализират бъдещи проекти, така че те да повишат доходността си от „Топлофикация София“ и да могат да заличат тези загуби.

Водещ: Г-н Николов, кое наложи внасянето на вашата поправка? Защо го направихте?

Валентин Николов: Има няколко причини. Първо, че Европейската комисия иска да продължи либерализацията на пазара. Второ, директивата или както казах, неслучайно казах 2017-та, ние сме вече 2019 година, от 2017 година насоките казват, че ние трябва да имаме законодателство, което създава конкурентност между различните проекти. Ние още не сме го реализирали. Тоест, ние трябва да го реализираме. Либерализация – тоест, от 1 или 1.5 както сега се обсъжда до 4 мегавата възобновяеми източници, за да могат да излязат на свободния пазар. Тоест, ние да продължим либерализацията, защото Европейската комисия пита, какво става, продължаваме ли или спираме с либерализацията. Трябва да премахнем т.нар. „такса за износ на електрическа енергия“, защото ние сме общ пазар и вече тази такса пречи, и Европейската комисия ни прави забележка във връзка с тези такси за износ. И още много неща решаваме с този законопроект, който смятам, че е съвсем навременен и трябва да влезе бързо преди да е тръгнал новият програмен период.

Водещ: Работната група, за която сте разговаряли с министър Петкова и кмета Фандъкова, кога ще заработи?

Валентин Николов: Още утре ще имаме среща в парламента. Работната група са експерти, с които ще решаваме този въпрос. Но исках да кажа още нещо: тези промени, които ги влагаме в закона, промените в Закона за енергетиката, дават възможност, така щото Министерството на енергетиката да може да нотифицира досегашната държавна помощ, който се осъществява чрез Фонда за енергийна сигурност на всички възобновяеми източници и всички когенерации. Тоест, ние оправяме възможното за нотификацията, защото ако нотификацията не се осъществи, всички пари, които са взели тези субекти, трябва да бъдат върнати.  Това значи, че идва колапс на енергийната система. Така че това е съвсем закъснял закон.

Водещ: Каква сума трябва да бъде върната?

Валентин Николов: Милиарди.

Водещ: Това наистина приключва нашата енергетика.

Валентин Николов: От 2007 година всичко, което се дава като компенсация, се води помощ държавна, която трябва да бъде нотифицирана. До този момент, за жалост, още не е.

Водещ: И ако това не се направи, в какъв срок ще трябва да се върне?

Валентин Николов: В момента сме на кореспонденцията с Комисията, има неща, които трябва да изпълним, именно реализацията на този законопроект, който сме внесли, така че да можем  да получим утвърдителен отговор от Европейската комисия. Засега нямаме притеснения, но забавянията или щенията на различни субекти за какво ли не, понеже логично е, когато има един законопроект, всеки се опитва да вкара своите интереси вътре, и затова се опитваме бързо да мине.

Цоня Събчева