Валери Кинов, управител на Аладжа манастир: За Аладжа манастир 2016 година беше трудна

 

За отминалата година и проблемите за Аладжа манастир край Варна, Радио „Фокус” – Варна разговаря с Валери Кинов, управител на Аладжа манастир

„Фокус”: Г-н Кинов, каква беше 2016 година за Аладжа манастир? Тя започна с трудности

Валери Кинов: Трудна година беше защото в резултат на непрекъснатата ерозия, която продължава с години и столетия. това е фарматски варовик, който непрекъснато се руши. В миналото също е имало големи срутвания, но през последните години този процес се засили. започнаха да падат камъни и започна да става опасен достъпът до манастира за посетителите. Тази година бяхме неприятно изненадани от едно по-голямо срутване и най-вече от един опасен камък с маса не по-малко от два – три тона, който висеше точно над стълбището и имаше опасност не само да убие хора, но и да строши самото стълбище и да доведе и до по-сериозни проблеми. Затова за няколко месеца се наложи да затворим достъпа до самия манастир, което пък доведе до намаление на броя на посетителите. Някои от нашите постоянни партньори и туристически фирми, които водят туристи също не присъстваха или ни посещаваха епизодично докато бъде решен този проблем. това се случиш непредвидено и ние небяхме предвидили средства за такава сериозна интервенция. това е паметник на културата и без съгласуване с Министерство на културата това не може да стане.

„Фокус”: Вие какво предприехте за да решите проблема?

Валери Кинов: Наложи се да изготвим технически проект за укрепване. Оказа се, че общината няма нужните 40 000 лева и трябваше да напишем едно писмо до Фонда за бедствия и аварии. В крайна сметка не стана нищо и се наложи директорът проф. Плетньов да отдели 10 000 лева, които бяха за разкопки за да може една фирма да направи безвзривно разрушаване на този камък и накрая да го отворим. Това във всички случаи рефлектира върху посещаемостта. Така, че този бум в туризма, за който непрекъснато се говори и за това, че има значително увеличение на туристическия поток във Варна и в България не ни се отрази. Ние загубихме туристи защото хората знаеха, че има опасност и всъщност, че няма достъп до самия манастир, а хората идват за да се разходят, да се качат и да посетят помещенията на скалния манастир и това естествено намали броя на посетителите. Не бих казал, че това се отрази драстично защото правихме едно статистическо проучване в сравнение с миналата година.

„Фокус”: Колко посетители е имало през 2016 година в Аладжа манастир?

Валери Кинов: Тази година имаме 58 000 туристи, а през 2015 година имаме 52 000. Имаме ръст на посетителите, но той можеше и да бъда по-голям при положение, че бяхме решили този проблем, който всъщност още не е решен. Очакваме тези средства за да се направи това укрепване на стълбищната конструкция и да продължи нататък защото този камък, който отстранихме не е единствения. Има една площадка, която е в края на първото ниво, там където се намира криптата и отгоре е параклиса със стенописите. Там също виси един камък, подпрели сме го с хюнебеци и чакаме по-добро финансово време за да се подпре. За посещаемостта още – не мога да кажа, че съм най-доволен, но по-неприятното е другото, че тази година много сериозен беше проблема със спектакъла. миналата и предишните години имахме по над 40 представления на аудиовизуалния спектакъл, а тази година имахме само пет като единия от тях е по заявка на община Варна за екипажите на Толл шипс. Лично за мен това е неприятното защото както се казва аз съм духовния баща на спектакъла. В продължение на години мечтаех и най-накрая успях да го направя. За последните години като изключим тази имаме над 250 представления, тази година за съжаление само пет. Партньорите ми казват, че този бум на туризма е довел хора с предварително заплатени храна и нощувки и в този пакет, не знам защо, не обвинявам никого, но туристическите фирми не се отнасят с нужното внимание към спектакъла, който направихме.

„Фокус”: Как може да се повиши интереса към спектакъла според вас?

Валери Кинов: Аз не съм го направил просто за да получа просто по-високо самочувствие. Аз го направих за туристите, за да видят какви чудесни неща и легенди има България. За съжаление туристическите фирми не се отнесоха с нужната сериозност. Не са включени и в пакетите и така туристите, посетили България по линията ол инклузив всъщност не идваха на спектакъла. Имаше епизодични посещения, някои хора питаха защо не знаят за него, явно се къса връзката между нас музейните специалисти и туризма.

Петко ПЕТКОВ