Ваня Грозданова, МКБППМН-Петрич: Случаите, по които работим са от различен характер

Ваня Грозданова, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица в Петрич, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-жо Грозданова, какви са случаите, с които се сблъсквате напоследък в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Петрич?

Ваня Грозданова: Случаите, по които работим по принцип са от различен характер. Най-вече наблягаме на кражбите. Рядко имаме случаи, свързани с управляване на моторни превозни средства без необходимите документи, а също така имахме и 1-2 случая с употреба на наркотични вещества, по-конкретно канабис.

Фокус: Увеличават ли се случаите по които работите през годините?

Ваня Грозданова: Не, за момента дори можем да кажем, че се задържат. Има един период в рамките на 5-6 години, в който преписките ни вървят горе-долу с един и същ брой прояви – 40-45 на година.

Фокус: Каква е методиката Ви на работа съответно при различните видове престъпления?

Ваня Грозданова: С всеки случай се работи индивидуално. Когато се налага обществен възпитател, според нас е най-добрата мярка, тъй като общественият възпитател изпълнява ролята на един пътеводител, когато родителите не могат да се справят с проблемите на децата си или усещат някакъв недостиг. Общественият възпитател подпомага самото семейство, помага на детето, като го насочва, напътства и му дава необходимите съвети. Същото се прави и от психолога, който е назначен към Местната комисия.

Фокус: Трудно ли е да се достигне до тези проблемни деца? Те по-трудно ли разговарят?

Ваня Грозданова: Може да се каже, че в началото е трудно, но не чак толкова. Когато имаме предразполагане на самото дете, защото ние си имаме подходи за това, и самото дете само казва как е била извършена самата проява, какви са причините, както го е подтикнало. С всяко дете се работи индивидуално.

Фокус: Имате ли случаи, в които едно дете се проявява с подобни прояви многократно?

Ваня Грозданова: За момента нямаме такива случаи. Много са редки случаите, когато едно дете има извършени например 2 кражби. За момента имаме само едно дете, което има повтаряне в самите прояви – един вид рецидив. Имаме успеваемост със самата работа с децата. Според мен дори и 3 или 5 деца да се вкарат в правия път е наистина нещо голямо, което не е за подценяване.

Фокус: Какъв е най-тежкият случай, с който сте се сблъсквали? Имали ли сте всъщност такива тежки случаи?

Ваня Грозданова: Не, такива тежки случаи не сме имали.

Фокус: Колко души работят към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Петрич и какви специалисти са те?

Ваня Грозданова: Към Местната комисия обществените възпитатели са 6, аз съм секретар, а също така имаме и членове на комисията.

Фокус: Организирате ли някакви инициативи и какво Ви предстои в близко бъдеще?

Ваня Грозданова: Заедно с педагогическите съветници и психолозите към училищата организираме различни инициативи. Миналата седмица отбелязахме Деня на търпението, като Първо основно училище „Кочо Мавродиев“ организираха среща с кмета на Общината Димитър Бръчков, за да се покаже търпимостта на децата едно към друго, как да се отнасяме един с друг и да избягваме агресията. Преди 2-3 седмици имахме друга инициатива с големите ученици от ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ за неносенето на лични карти и шофирането без книжка.

Натали СТЕФАНОВА