Варна: Броят на острите интоксикации с алкохол във възрастта 10-18 години е значително повишен

Броят на острите интоксикации с алкохол във възрастта 10-18 години във Варна е значително повишен спрямо 2015 и 2016 година. Това сочи изследване на честотата на острите интоксикации с психоактивни вещества във Варна от януари до средата на октомври, подготвено от Сдружение „Живот без алкохол“. Пред Радио „Фокус“ – Варна доц. д-р Снежа Златева, ръководител на Клиниката по интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии към Военноморска болница и председател на Сдружение „Живот без алкохол“, уточни, че изследването е осъществено в рамките на проект „Подрастваща специфична група младежи – политоксикомани (алкохол и други токсични субстанции) – новото предизвикателство пред общността на град Варна“, по поръчка и с финансовата подкрепа на Дирекция „Социални дейности” към Община Варна.

Във възрастта 10-18 години острите интоксикации с алкохол за този период са общо 72, от тях момчета 42, а момичета 30. Съотношението момчета към момичета е  1,4:1. Най-малката възраст е на пациент на 11 години с остра интоксикация с бира, следват 12-13- годишни с ракия и 14-годишни с водка и бира, водка и уиски, само с мастика и само с водка. В останалите възрасти се наблюдава същото безразборно пиене, се посочва в изследването. Най-често това са купони с приятели, дискотеки, регистрирани  са и няколко случая на употреба след училище в градинки и дори в междучасие. Най-много случаи на интоксикации с алкохол във възрастта 10-18 години има през ваканцията – месец август. Тази година Центърът за спешна медицинска помощ  е оставил в дома шест случая на по-леки интоксикации на непълнолетни, за които е преценено, че не се налага хоспитализация. Един случай е лекуван в болница „Св. Марина“, а останалите случаи са лекувани в Токсикология, ВМА МБАЛ Варна. Голям е делът на родителите, които сами водят децата си в Клиниката по токсикология.

В рамките на проекта е проведен и кратък тест за установяване на алкохолна зависимост при 12 непълнолетни след овладяване на острата интоксикация. Положителен отговор са дали три момичета, а сред момчетата – едно. Този скринингов тест показва, че сред младежката група на остри интоксикации с алкохол  има не само случайни напивания, а и напивания в резултат на по-системна злоупотреба, сочат данните от изследването.

Проектът, осъществен в рамките на месеците май-октомври, бе отчетен на дискусионен форум за обмяна на опит между професионалисти от различни неправителствени организации с допирни точки. Целта му е да се редуцират случаите на последващи остри интоксикации при младежи на възраст 10-18 години с алкохол и други токсични субстанции, да се окаже кризисна интервенция на засегнатите и техните родители, както и да се заздравят професионалните връзки с други неправителствени организации в града, работещи в тази област.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА