Варна: Експерти от Министерство на земеделието, храните и горите представят мерки за кандидатстване по Европейски проекти, свързани с рибарството и аквакултурите

Експерти от Министерство на земеделието, храните и горите представят мерки за кандидатстване по Европейски проекти, свързани с рибарството и отглеждането на аквакултури. Събитието се провежда от 10.00 до 12.00 часа в общината. Към момента има 6 отворени мерки, по които могат да бъдат финансирани проекти „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР). Това съобщи по време на събитието Атанас Манолов, експерт от Дирекция „Морско дело и рибарство“ към Министерството на земеделието, храните и горите, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. „Може да кажем, че част от мерките са свързани с първи приоритет, като те са насочени повече към рибари и рибарски организации. Втория приоритет е насочен към производители на аквакултури. Всяка една мярка вече, има различен приоритет има различни цели и различни дейности“, посочи Атанас Манолов. Той съобщи, че срока за кандидатстване по една от мерките приключва на 13 март, но остават още 5, които ще бъдат отворени за изпращане на проекти до края на юни. Атанас Манолов обясни, че документи по мярката „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“, ще се приемат до 13 март. По думите на експерта, дейностите там са основно насочени към почистване на отпадъци от Черно море, както и територии, които попадат в „Натура 2000“. Атанас Манолов, който е експерт по мярка „Диверсификация и нови форми на доход“ каза още, че целта на тази мярка е да подпомогне малките производители на аквакултури и рибарите в страната, да получават допълнителни доходи през годината, тъй като те много често зависят от сезонни фактори. „Това, което можем  да кажем като такъв пример, става на въпрос за ресторанти и различни атракциони, които може да се направят, и да имат формата на допълнителен доход към това. Но както казах, за самите проектопредложения не можем да казваме конкретно това е допустимо или дали ще бъде одобрено. Заинтересованите страни ще могат да зададат въпроси, на които ще може да се отговаря официално от Министерството на земеделието като управляващ орган“, посочи Атанас Манолов. Част от другите мерки, по които заинтересованите лица и организации могат да кандидатстват са: „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“, „Продуктивни инвестиции в аквакултурата“, „Иновации в аквакултурата“  и „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“.

Бояна АТАНАСОВА