Варна е на четвърто място в страната по издадени книги и брошури според данни от 2018 г.

Снимка: Pixabay.com

Варна е на четвърто място в страната по издадени книги и брошури според данни от 2018 г. Това съобщават от Териториално статистическо бюро – Североизток. През 2018 година в област Варна са издадени: 387 книги с годишен тираж 74 хиляди; 42 брошури с годишен тираж 15 хиляди; 7 регионални вестника с годишен тираж 766 хил. и еднократен тираж 5 хиляди. В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава със 70 (19.5%), а средният тираж е 207 броя и остава непроменен. През 2018 г. Варна средния относителен дял на Варна спрямо този в цялата страна е 4.4%. Област София (столица) е на първо място с 67.0%, следвана от областите Пловдив и Велико Търново със съответно 8.3 и 4.8%. През 2018 г. са издадени 7 регионални вестника с годишен тираж 766 хиляди. Относителният дял на издаваните вестници в област Варна спрямо регионалните вестници общо за страната е 5.5%, а годишният тираж – 4.7% от тиража на всички регионални вестници. В сравнение с предходната година вестниците се увеличават с един, а тиражът им – с 210 хил., или 37.7%.