Варна: Записването на приетите в VIII клас ученици на втори етап на класиране ще започне от 13 юли

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Записването на приетите в VIII клас ученици на втори етап на класиране ще започне от 13 юли и ще продължи до 17 юли. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна. На 19 юли ще бъдат обявени записалите се ученици и незаетите места след втори етап на класиране. В трети етап на класиране се очаква заявление да подадат още 200 ученици, които са имали поправителни изпити и не са успели да се включат с подаване на заявление за първо класиране, като подаването на документи ще започне на 20 юли и ще продължи до 24 юли. До 26 юли ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на трети етап на класиране, а записването ще бъде от 27 до 30 юли. В третия етап на класиране участват учениците, които не са приети или не са кандидатствали до момента. За участие в третия етап на класиране учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места. Класираните ученици се записват в училището. След третия етап на класиране, ако записаните в дадена паралелка са под норматива за минимален брой ученици, началникът на регионалното управление на образованието закрива паралелката и насочва учениците към паралелка, в която има свободни места. За свободни се смятат местата, за които няма приети ученици, на приети, но не записали се в срок ученици и на записали се и след това изтеглили документите си ученици. Незаетите след третия етап на класиране места се обявяват в училището, в което са, както и в Регионалното управление на образованието. За тях кандидатстват ученици, които не са приети на първи, втори и трети етап или са се записали и отписали. Учениците подават заявление и оригиналите на документите до директора на училището, в което има свободни места.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА