Варна: Земеделци от Добруджа настояват за незабавно прекратяване на обществените обсъждания за добив на природен газ в региона

custom_gallery
images not found

Протестен митинг срещу добива на природен газ в района на Добруджа се проведе пред сградата на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите във Варна, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Организатор на протеста, в който участваха представители на работническия синдикат, земеделци от Добруджа и други граждански групи, е инициативен комитет „За чиста България“. По време на митинга бе оповестено искане за незабавно прекратяване на обществените обсъждания за добив на природен газ в Добруджа и издаване на отрицателно решение за инвестиционно намерение на „Русгеоком БГ“. Протестиращите се обявиха против доклада за оценка въздействието на околната среда (ОВОС) на инвестиционното намерение за добив на газ в района, който е подложен на поредица обществени обсъждания в региона. Според протестиращите в самия доклад има много пропуски и дори липсва предметът на обсъждане. По думите на протестиращите добивът на газ в община Генерал Тошево може да доведе до замърсяване на геоложкия слой, от който цяла Североизточна България черпи вода. В екониспекицята във Варна ще бъдат внесени две отрицателни становища за оценка на начина, по който се провеждат обществените обсъждания на доклада, като се обяснява на хората, че няма нищо страшно. Те настояват обсъжданията, превърнали се в театър с лоши актьори, да бъдат незабавно прекратени.

Това е втория пореден протест срещу инвестиционното намерение на компанията за добив на природен газ в района на Добруджа. Първият се проведе в град Генерал Тошево. Междувременно от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите във Варна съобщиха, че е в ход процедура за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище “Спасово”, с площ 219 кв. км, в блок “Добрич”, включващо четири участъка: “Рогозина”, “Чернооково”, “Калина” и “Рогозина изток” за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич”, с възложител  „Русгеоком БГ“. Процедурата е стартирана през април 2014 година и към момента е на етап обществено обсъждане на доклада за ОВОС и приложението му – доклад за оценка за степента на въздействие върху защитените зони от мрежата “Натура 2000”. Екоинспекцията е дала ход на процедурата по обсъждане на доклада за ОВОС, след като са получени положителни становища на БДДР-Плевен, БДЧР-Варна и РЗИ-Добрич, и е установено, че докладът е изготвен в съответствие със заданието за ОВОС и нормативните  изисквания. За оценката на доклада и за начина на организиране и провеждане на общественото обсъждане са уведомени възложителя и кметовете на община Ген. Тошево и на селата: Кардам, Люляково, Писарово, Вичово, Преселенци, Горица, Василево, Калина, Средина, Балканци, Великово, Сираково, Сърнино, Александър Стамболийски, Спасово, Рогозина, Чернооково, Бежаново, общ. Генерал Тошево. До документацията по ОВОС е осигурен 30-дневен обществен достъп в РИОСВ-Варна, община Ген. Тошево и кметствата на гореописаните села. Насрочени са девет срещи за обществено обсъждане на доклада в периода от 16 до 28 октомври 2017 година. След общественото обсъждане въз основа на резултатите от него, възложителят следва да изготви становище с преценка за необходимостта от допълване или недопълване на доклада по ОВОС и приложението му – доклад за оценка за степента на въздействие върху защитените зони. Проектите на всяка конкретна сондажна площадка и на добивните сондажи в тях, са  предмет на нова следваща процедура за ОВОС, допълниха от инспекцията.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА