Варна: 336 инспекции на държавния здравен контрол са извършени през седмицата

 

През периода от десети до 16 февруари са извършени 336 инспекции от служители, упражняващи държавен здравен контрол. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от пресцентъра на РЗИ – Варна. Във връзка с чл.54 от Закона за здравето /забранява се продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години/ служители при РЗИ-Варна са извършили 39 проверки. Извършени проверки по чл.56 и чл.56а от Закона за здравето за спазване забраната на тютюнопушенето в закрити обществени места, включително обществения транспорт, закритите работни помещения и на някои открити обществени места – 208.  Издадени са три предписания за задължителни хигиенни мероприятия в обекти с обществено предназначение. През отчетния период в отдел „ДЗК” е постъпила една жалба, по която е започната процедура за проверка и отговор. Обработени са: 2 жалби, които са препратени до други институции и 4 сигнала, 3 от които са неоснователни, а 1 е основателен. Извършени са 21 бр. проверки в кухненски блокове на детски заведения по Наредба № 2 за здравословно хранене на деца от 0 до 3 год., Наредба №6 за здравословно хранене на деца от 3 до 7 год. възраст и в бюфети на учебни заведения по Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците. Съгласно Наредба №10 от 19.06.2014 год. е проверено едно седмично разписание. Не са констатирани нарушения.

Петко ПЕТКОВ