Варна: 736 семейства са санкционирани заради допуснати от децата им повече от пет неизвинени отсъствия без уважителна причина

22 761 семейства, в които се отглеждат 33 183 деца, са подпомогнати от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна през първите девет месеца на 2017 година.  Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Адриана Григорова, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. Тя отбеляза, че и по отношение на семейните помощи се наблюдава тенденция за намаляване на семействата, които получават тези помощи. Спрямо същия период на 2016 година месечните помощи са намалели с 12%, допълни експертът. Адриана Григорова посочи, че най-голям се запазва относителният дял на месечните помощи, които семействата получават за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. „Следим дали децата посещават училище редовно и дали допускат неизвинени отсъствия. За този период 736 семейства са санкционирани заради допуснати от децата им повече от пет неизвинени отсъствия без уважителна причина. В тези семейства се отглеждат общо 837 деца“, каза още Адриана Григорова. Тя допълни, че за отчетния период дирекцията е санкционирала и 50 семейства, в които се отглеждат 52 деца в предучилищна възраст, тъй като е допуснато отсъствие повече от три дни без уважителна причина.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА