Варненският апелативен съд остави без уважение молбата на Васил Костов за възстановяване на срока за обжалване на доживотната присъда

Състав на Варненския апелативен съд остави без уважение молбата на Васил Костов за възстановяване на срока за обжалване на доживотната присъда, поизнесена спрямо него от въззивния съд. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативен съд – Варна. 46-годишният Костов е един от подсъдимите по делото, свързано с дейността на престъпната група на „Килърите“. През м. май миналата година Апелативният съд във Варна го призна за виновен за убийствата на търновския адвокат Петър Лупов и на шуменския бизнесмен Румен Рачев и заедно с Петър Стоянов и с Георги Вълев получиха доживотни присъди без право на замяна.

В установения от закона срок защитата на Костов е подала касационна жалба, в която бланкетно са били изложени оплаквания срещу постановената доживотна присъда. В жалбата било посочено, че липсата на правни съображения се дължи на факта, че мотивите към присъдата не са били изготвени. След изготвянето им, през август миналата година, съдията докладчик е разпоредил мотивите да бъдат връчени на жалбоподателите и е бил посочен 7-дневен срок в който жалбата е следвало да се съобрази с изискванията на закона и в нея да бъдат посочени касационните основания и доказателства, които я подкрепят. (В касационната жалба задължително се посочват от когото е подадена, присъдата, решението и частта, в която се обжалва, какви са доводите, аргументите и данните, които подкрепят жалбата, и какво се иска от третата инстанция). Костов е получил разпореждането в затвора, а адвокатите му на посочените от тях адреси и на електронна поща. Именно този 7-дневен срок за допълнение към касационната жалба е пропуснал Костов, както и неговата защита. Допълнение към жалбата все пак е било подадено от адвоката на подсъдимия, но 7 дни след изтичане на законовия срок. Варненският апелативен съд е върнал жалбата като недопустима и това е било атакувано от адвоката на Костов пред ВКС. Върховният касационен съд е приел, че оплакването е неоснователно и е оставил жалбата без уважение. С това присъдата на Васил Костов в частта за двете убийства влезе в законна сила още през ноември 2016 година. Доживотната присъда без замяна Костов търпи в затвора Враца.

През м. декември миналата година подсъдимият Костов подаде във Варненския апелативен съд молба за възстановяване на установения от закона срок за отстраняване на нередовностите в касационната жалба. В съдебното заседание на 16 януари тази година той разказа за нарушената комуникация между него и защитата му, която му попречила да организира в срок допълнението и подаването на касационната жалба срещу доживотната присъда.

В определението, с което отказва на Костов възстановяване на срока за обжалване на присъдата, съставът на Варненския апелативен съд е записал, че „…не се касае за пропускане на каквито и да било срокове от страна на подсъдимия, а за негово бездействие“. Съдът счита, че „Костов не е имал пречки да упражни правата си лично, но той е избрал да не стори това, а да възложи тези действия на адвоката си“. Декларацията му, че срокът е бил пропуснат по обективни и уважителни причини не е била подкрепена с доказателства. В своето определение съдът посочва, че „твърденията на Васил Костов, че бил подведен от защитника си и нямал нужните правни знания, за да упражни правата си, не могат да бъдат разглеждани като обективни и уважителни причини по смисъла на чл.186 от НПК. Нарушената комуникация между страните по делото и техните пълномощници не могат да бъдат приети като уважителни причини по смисъла закона“ казва в заключение Апелативният съд във Варна, който остави без уважение молбата на Васил Костов за възстановяване на срока за касационно обжалване на доживотната му присъда.

Това определение подлежи на обжалване пред ВКС в 15 дневен срок.