Варненски ученици от 11 клас бяха на среща със съдии от Административен съд – Варна

Срещите на единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ със съдии от Административен съд – Варна продължават и през настоящата 2019 година, съобщават от пресцентъра на съда. Интересът на младите хора към актуалната тема за наркотиците бе предмет на лекцията на съдия Янка Ганчева. Като съдия с опит и в наказателните дела, Янка Ганчева разясни на учениците рисковете и последиците при употребата на наркотични вещества. Сподели за случаи от нейната практика по дела, в които съдопроизводството е свързано със засаждане, отглеждане и разпространение на наркотични вещества. Обърна внимание на младите хора за опасностите от употребата на наркотични вещества при управление на МПС, при посещението им на нощни заведения, при опитите им да си „изработят“ сами от различни съставки вещество с наркотично въздействие. „Не се изкушавайте да опитвате наркотични вещества, защото водят до пристрастяване и е много трудно след това да се освободите от наркотичната зависимост.“ – сподели съдия Ганчева. Срещата със съдия Янка Ганчева премина при голям интерес от страна на учениците. „Какъв е най-странният случай, който сте запомнили като съдия; кое е най-тежкото престъпление, което сте разглеждали?“ –  и други въпроси зададоха младите хора и получиха изчерпателни отговор.

За професията „съдия“ и изискванията, които има към тези, които са посветили живота си на тази кауза, говори пред учениците съдия Марияна Ширванян. Тя даде множество примери от своя опит и личен живот за това, как освен образователния ценз, който е нужно да има един съдия, е много важно да спазва определени нравствени норми както в общуването, така и в цялото си поведение. И да обича своята професия, защото тогава тя се превръща в кауза и помага на обществото и хората. „За да си добър съдия – отбеляза съдия Ширванян – е нужно освен всичко, да обичаш да четеш и да разширяваш своя кръгозор, защото съдията непрекъснато е поставен пред предизвикателството да решава дела с нова и различна материя, с казуси от най-различни сфери на живота. Както и с готовността да прочита огромен обем от материали.“ Отговорност, висок морал и култура, не само в правното познание, са основни качества, които трябва да притежава  един съдия – това подчерта магистрата. С висока активност от страна на младите хора премина срещата на съдия М. Ширванян във ВТГ. „Дали има ограничения за поведението и за членовете на семейството на един съдия; правили ли сте отводи по дела и защо; имали ли сте проверки от висшестоящи органи на Вашата работа?“ – бяха част от въпросите, които вълнуваха младите хора.

Като интересни, полезни и обогатяващи, определи срещите с магистрати преподавателят по право във ВТГ „Г. С. Раковски“ г-жа Зорница Любчева. Лекциите на съдии по Образователната програма на ВСС продължават и през месец март, като предстоят и други съвместни форуми до края на учебната 2018/2019 г.