Василка Иванова, СУ „Антон Попов“ – Петрич: Както всяка година, така и тази ще се отопляваме с газ

Василка Иванова, директор на Средно училище „Антон Попова“ – Петрич в интервю за Радио „Фокус“- Пирин.

Фокус: Г-жо Иванова каква е историята на училището, което ръководите?

Василка Иванова: Училище ,,Антон Попов‘‘ е открито през 1988 година.  От тогава училището претърпява доста голямо развитие във възходящ ред. Още през 1993 година започнахме да работим по учебен план за ранно чуждоезиково обучение и бяхме едно от дванадесетте пилотни училища в цялата страна.Тогава учениците започнаха да изучават първи чужд език от 2 клас – английски език и втори чужд език от 5 клас – френски и немски език. През 2006 година, когато проектът показа резултат, и то, че чуждите езици могат да бъдат изучавани в по-малка възраст, училище ,,Антон  Попов‘‘ започна да работи по такъв стандартен вид учебен план. През 2000 година учебното заведение е преобразувано в Средно общо образователно училище. Идеята беше учениците, които завършват с ранно чуждо езиково обучение, да продължат  интензивно изучаване на чужди езици в по-горен етап. Това беше и една от силните страни на училището на времето.След 2007 година започна изпълнението на общинска и национална програма за интеграция на ромското малцинство в образователната система. Така се получи, че една от слабите ни страни към днешна дата е близостта ни с ромския квартал, което започна да създава неимоверни трудности.

Фокус: Защо?

Василка Иванова: В условията на конкуренция училището не можа да се пребори с останалите централни училища, защото те директно обявяваха прием в 1 и 9 клас, като български училища.Между впрочем този проблем изпъкна сега, с всички негативни резултати от това, че дълго време в България ромското малцинство беше държано в гетата, но въпреки всичко училището се бори и се опита да се задържи, като едно от стойностните училища в образователната система.

Фокус: Какво е състоянието на материалната ви база? Някакви ремонти правихте ли това лято? Имате ли нужда от някакви подобрения?

Василка Иванова: По принцип за училище ,,Антон Попов‘‘ много време не са застягани средства. Училището работи по програми, като например ИКТ, в училище, в което сме оборудвали компютърна зала с терминали. Училището работи по проект ,,Твоя час‘‘, където се опитва да се компенсира недостига на средства. През 2000 година ни бяха отпуснати 32 000 лева за ремонт на тоалетните. От тогава не са отделяни други средства, затова училището се нуждае от основен ремонт  на физкултурния салон и на цялостната материална база.

Фокус: Тъй като наближава зимния сезон, по отношение на отоплението, какво може да ни кажете?

Василка Иванова: Отопляваме училището всяка година с газ, със собствени сили и се надяваме да се справим.

Фокус: Има ли някакви проекти, по които работите в момента?

Василка Иванова: Училището работи по проекти от 2006 година без прекъсване по програма  Еразъм плюс. След една седмица ще посрещнем нашите партньори от поредния Европейски проект, който изпълняваме в момента. Това събитие ще се осъществи в понеделник.

Фокус: Колко деца се обучават при вас?

Василка Иванова: 300 деца. Аз съм дългогодишен директор на това училище и съм преминала през доста трудни перипетии, но въпреки всичко това училище има бъдеще. Независимо от обстоятелствата то има бъдеще, защото има един страхотен колектив. Достатъчно е да видим резултатите от външното оценяване, къде се намира това училище, на ниво община, на ниво област, на ниво държава. След като учениците на това училище, независимо от етническия им произход, показват добри резултати, ще се реализират след това, защото това училище определено има бъдеще. Още повече, че това училище е единственото училище със закрит плувен басейн, който работи непрекъснато.В момента в училището работи вътрешна фитнес зала и един от най-големите физкултурни салони в общината който се нуждае от основен ремонт.

Ливия НИНОВА