Васил Велинов, Община Кюстендил: Стриктно се следи за правилното стопанисване на общинските жилища

Радио "Фокус" - Кюстендил

Началникът на отдел „Жилищна политика” към Община Кюстендил Васил Велинов, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Господин Велинов, какъв е броят на общинските жилища в Кюстендил?

Васил Велинов: Това е доста определящо и по отношение на проверките – 355 е броят на жилищата, които ние имаме ангажимента ежегодно и по план, и по график, да ги проверяваме като в тази бройка са апартаменти в блокове, както и къщи в различни варианти – едностайни, двустайни, тристайни, четиристайни. Освен в град Кюстендил, където е съществената част от броя жилища, имаме и в село Коняво, село Слокощица, село Гърляно и село Гюешево.

Фокус: Никак не е малък броят на тези жилища, общината трябва да упражнява контрол как се стопанисват?

Васил Велинов: Това е доста сериозно предизвикателство, защото като бройка е много сериозна, предвид големината на общината, има и по – големи общини в България, но нашата бройка е много по – голяма дори от много по – големи общини, което е добре от гледна точка социален аспект. Тази социална услуга се предлага в по – голяма степен при нас за повече хора. Хубавото е, че с това предизвикателство на този етап, се справяме. Преди да се случат тези неща, официално наемателят да стане такъв, се издава една заповед от страна на кмета. На базата на тази заповед за настаняване, се подписва и договор, в който има клаузи, в които са ясно разписани ангажиментите, както на наемодател, така и на наемател. По силата на първичния документ – договора, всеки наемател следва да полага грижата на добър стопанин, за което ние се грижим чрез нашите проверки. Същественото е, че ние даваме жилище на всеки наемател на база протокол, но след като предварително общината направи ремонт.

Фокус: Тоест, вие отдавате жилищата под наем, след като предварително сте извършили ремонтни дейности в тях?

Васил Велинов: Да, нашите сондажи в страната са такива, че не навсякъде съществува, но при нас е факт и ние издаваме жилището в едно доста прилично състояние. Ремонтът включва шпакловка навсякъде, боядисване на стените, подмяна на основните електрически ш ВиК съоръжения, което е съществено. Тоест фактическият наемател си влиза в едно много добро жилище. Оттук нататък неговият ангажимент е да го поддържа и ние стриктно следим дали полага грижите на добър стопанин. За да правим проверки, има заповед на кмета. Съществува постоянна комисия на базата на тази заповед, която циклично, по специален график всяка година извършва проверки. За ремонтите също има заповед на кмета с една постоянна комисия, която има грижата да провежда качествени ремонти. Прави се проверки на направените качествени ремонти, като тези проверки, които ние ги правим през годината с по – голям интензитет са в сезоните пролет, лято, есен.

Фокус: Какво проверяват вашите колеги?

Васил Велинов: Освен документални, има и физически проверки. На място уточняваме дали това жилище се ползва по предназначение, много е важно, защото може да има други програми. Може да не се ползва по предназначение, а за нещо друго, което е преценил съответния наемател, което ние не допускаме. Дали живеят титулярите. Дали не са го преотстъпили на други хора и да живеят техни познати или роднини, приятели и така нататък. Ние това нещо също стриктно го следим. Защото целта оправдава средствата. Другото, което проверяваме е техническото състояние на жилището. Много важно и съществено всички помещения ги проверяваме и протоколираме. Другото, което проверяваме дали жилището е обитаемо. Имаме такива случаи в които наемател, който е получил жилище, не живее в него. Тоест това предназначение, за което е жилището, не се реализира целево. Правим три проверки и ако констатираме , че наемателя го няма, правим  контакт с домоуправителя, съседи, всичко се протоколира и евентуално преминаваме към едно принудително извеждане на този наемател, защото имаме чакащи 100 човека за общински жилища, а понякога се случва така, че някои не живеят в жилищата, тоест не са им необходими. При тези планови проверки, проверяваме това. Но имаме и извънпланови проверки.

Фокус: Какво включват те?

Васил Велинов: Това са проверки, които са на базата на някакви сигнали. Могат да бъдат на граждани, на наематели. Другият момент, който следим стриктно, е плащането на наемателите по закона за етажна собственост. Всеки един наемател, в  съответния блок или апартамент, има ангажимент по закона за етажната собственост. Той е част от цялото и следва да спазва договора. Ако не го спазва, ние това го виждаме или ни сигнализират, и предприемаме съответните мерки, за да станат нещата коректни. За целта съставяме протоколи, правим предписания, обявяваме срокове. След като изтекат сроковете, правим отново проверка на място по отношение качеството на извършените предписания от нас и дали са спазени сроковете. Ако не са, си позволяваме да дадем още една възможност и ако вече и тази възможност не се реализира от съответния наемател, пак преминаваме към принудително извеждане.

Венцеслав ИЛЧЕВ