Васка Китанова, Общностен център за ранно детско развитие-Благоевград: Най-търсената услуга от предлаганите при нас е ранната интервенция на деца с увреждания

Васка Китанова, ръководител на Общностния център за ранно детско развитие в Благоевград, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-жо Китанова, какви дейности и услуги предлага Общностния център за ранно детско развитие?

Васка Китанова: Дейностите и услугите в Общностен център за ранно детско развитие са насочени към бъдещи и настоящи родители на деца от 0 до 7 години; деца с увреждания и техните родители. Важно е да се знае, че услугите са абсолютно безплатни за всички родители и деца, които попадат в тази целева група. В екипа работят специалисти от различни области – кинезитерапевт, логопед, специален педагог, психолог, юрист, педиатър, акушерка, медицинска сестра, социални работници и медиатор. В услугите се включват консултации със специалисти за бъдещи и настоящи родители, за да могат да се формират и развият обективни родителски умения. Спираме се изцяло върху създаването на връзката между родител и дете. Това е една много съществена и важна услуга, която развиваме. Също така си партнираме много добре със списание „9 месеца“, като взаимно участваме в техните беседи, които организират за бъдещите майки. Също така предлагаме и услуги, насочени към редовното наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата чрез провеждането на профилактични прегледи, които се осъществяват както по детски градини и ясли, така и тук на място в центъра от педиатри. Имаме дейност като семейно консултиране и планиране в подкрепа на родителите. Целта е да подкрепим родителите за справянето със семейните проблеми, да развием умения за социално включване и мотивиране за записване на децата в детска градина. Също така там правим консултации и с юрист. Оказваме и индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания за успешната им интеграция в първи клас, като им помагаме и при усвояване на необходимите знания и умения. С тези деца работи специален педагог. Една съществена услуга е ранната интервенция на деца с увреждания. За нас е много важно да подхванем проблема още от рано, за да можем да насочим родителите към правилната терапия за детето. Там работят кинезитерапевт, логопед, психолог. Извършваме една комплексна работа с детето и така подпомагаме неговото развитие. Също така подпомагаме и родителите.

Фокус: На какви принципи се базира работата Ви?

Васка Китанова: Принципите за нас са много важни: зачитане на достойнството и личността на детето и семейството; уважение към личната история и етническа и културна принадлежност на детето и семейство. Важно за психическото развитие на детето е то да се отглежда в семейна среда. Други наши принципи са: повишаване на родителския капацитет; насърчаване на отговорно родителство. Много добре си партнираме и с УНИЦЕФ в една програма – направихме работилница за родители „Да пораснем заедно“. Тя е предназначена специално за родители на деца с увреждания, където родителите с по-нисък капацитет след програмата показват едно много добро развитие. Важно е да подчертая, че предоставяме всички наши услуги при спазване на конфиденциалност и професионална етика.

Фокус: Колко специалисти общо наброява екипът Ви?

Васка Китанова: Около 10 специалисти и отделно имаме трима социални работници и трима медиатори. Почти всяка една услуга си има отговорник социален работник с подпомагащ го медиатор.

Фокус: Как могат хората да се свържат с Вас? Къде се намира всъщност центърът?

Васка Китанова: Центърът се намира в квартал „Еленово“ на улица „Явор“ 8 до Осмо основно училище или филиала на Втора детска градина. Имаме надпис отпред – Общностен център за ранно детско развитие. Имаме и страница в социалните мрежи, където са посочени електронната поща и служебните телефони за контакт с нас. Работим всеки делничен ден абсолютно безплатно от 09,00 часа сутринта до 17,30 часа.

Фокус: Какво е Вашето впечатление – свързват ли се хората с Вас, търсят ли Ви за помощ?

Васка Китанова: Да, смея да твърдя, че заедно с целия екип доста добре развихме тези услуги. Стараем се да бъдем максимално деликатни с родителите и да ги подпомагаме с каквото можем – съвети и насоки към други специалисти, ако има такава нужда. Доста ни търсят напоследък.

Фокус: Можете ли да кажете коя е най-търсената услуга от предлаганите при Вас?

Васка Китанова: По принцип това са услугите от ранната интервенция на деца с увреждания. Специалистите в тази област са най-търсени.

Фокус: Има ли нужда от разкриване на нови услуги към Центъра?

Васка Китанова: На този етап не. Мисля, че доста обширно са обхванати нещата и доста добре е разработен проектът. Надявам се в бъдеще наистина да бъдем нужни и да бъдем търсени от родителите на децата. Искам да завърша и с една фраза, придобита от работилницата – „Какво правят добрите градинари – те помагат на розата да стане роза“. Майките и бащите са като добрите градинари – нашето старание е да направим точно това от родителството.

Натали СТЕФАНОВА