Ведат Сакаллъ, Напоителни системи – Варна: Клон „Черно море“ стопанисва 6 язовира в област Варна и отговаря за 4 язовира в област Добрич

Ведат Сакаллъ, управител на „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Черно море“, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Колко язовира стопанисва „Напоителни системи“ ЕАД на територията на Варненска област?

Ведат Сакаллъ: Клон Черно море на „Напоителни системи“ ЕАД стопанисва 6 язовира в област Варна и отговаря за 4 язовира в област Добрич. Стопанисваните язовири във Варна това са „Генерал Киселово“, „Тръстиково“, „Комарево“., „Храброво“, язовир „Снежина“. Така известния на обществото язовир „Цонево“, който по документи все още се води „Георги Трайков“ и язовир „Елешница“.

Искам да допълня, че всяка пролет и есен със заповед на Областния управител се съставя комисия, с наши представители, с представители на Басейнова дирекция, на Държавната агенция по надзора и се инспектира състоянието на съоръженията на язовирите, на стената и въобще на общото състояние и налични обем в нашите язовири.

Фокус: С оглед на валежите през последните седмици правят ли се огледи на нивата на язовирите? На колко водоема нивото се следи в реално време?

Ведат Сакаллъ: Нашите язовири ги проверяваме ежедневно и винаги правим контролни изпускания, когато е необходимо, но в момента аз искам да успокоя всички жители на област Варна и на Добрич – обемите, които са налични в нашите язовири са доста под контролните нива. За пример мога да ви кажа яз. „Цонево“, който общия обем, който побира е около 330 млн. кубика вода и в момента наличност има от порядъка на 180 млн., като контролния обем е на 270 млн. Така, че минимум над 100 млн. кубика вида може да побере още язовир „Цонево“, който е най-големия в областта и той е със стратегическо значение. Другия такъв голям язовир е яз. „Елешница“. Неговия обем е 100 млн. кубика, а в момента в наличност са от порядъка на 3 млн. кубика. Така, че никаква опасност от нашите язовири за населението в момента няма. При нас е критично състоянието, когато имаме снеговете. От валежите, нашите язовири понеже са с много по-голям обем, от тях няма опасност евентуално да прелят или да се случат някакви трагедии за населението.

Фокус: До колкото Ви разбирам, въпреки валежите през последните седмици, няма повишаване на нивата на водоемите, които са стопанисвани от вас?

Ведат Сакаллъ: Точно така. Даже имаме спад. При нас контрола е ежедневен.

Фокус: Констатирани ли са проблеми по материалната база, язовирните стени и т.н. на язовирите?

Ведат Сакаллъ: Не, за тая година нямаме, но за съжаление само за яз. „Елешница“, който през 2015 г., след висока вълна е нарушен преливника на язовира и имаме нарушение по енергогасителя, но имаме нова отсрочка и по всяка вероятност в рамките на година ще бъдат отремонтирани тези съоръжения на язовир „Елешница“. Другите язовири са в абсолютно много добро състояние на изпускателите и на съоръженията. Така, че нямаме някакви други нарушения нито по стената, нито по съоръженията на язовирите.

Фокус: Какви са най-честите повреди, констатирани по язовирите и може би конкретно по-големите?

Ведат Сакаллъ: При тях единствено опасност има, защото яз. „Цонево“ е каскадно свързан с Камчия. Ако там валежите са много големи и в другите области, съседни като Шумен, започнат да изпускат много вода, тогава ние сме като буфер – опитваме да компенсираме изпусканите води от другите области, за да не прелее река Камчия и тогава на Пода често водата носи дървета, клони и др. неща, които влачи и има задръствания на моста на Пода. Но ние освен за язовирите се грижим и за проводимостта на реките от вредното въздействие на водите, така че това е нашата дейност – целогодишно оказваме необходимите усилия за проводимостта освен на реките и на деретата.

Фокус: При тях има ли проблем сега отново с оглед на валежите през последните седмици?

Ведат Сакаллъ: Не мисля, че тези валежи по някакъв начин биха допринесли за някакви проблеми в проводимостта на тези дерета и реки. Няма проблеми нито на река Провадия, нито на река Камчия, нито на Ана дере, нещо сериозно от такива количества валежи. Така, че мисля, че гражданите могат да са спокойни.

Фокус: Искате ли да допълните нещо?

Ведат Сакаллъ: По-скоро може би по-малките водоеми през този период са по-опасни като съоръжения, понеже те се стопанисват от общини или от частници и може би там е проблем, който естествено смущава хората и прави локални поражения.

Бояна АТАНАСОВА