Великденски благослов

Възлюбени в Господа братя и сестри,

Отново отеква световният Пасхален поздрав до крайщата на вселената за да ни извести онази неизказана радост, с която били удостоени жените мироносици и свв. Апостоли, а чрез тях и всички ние, които сме повярвали в Христа Иисуса, в Неговото евангелско благовестие и сме станали съпричастни на великия дар – живот градивен на земята и наследници на вечността.

Всяка година християните по целия свят в дните на славното Христово Възкресение преживяват неземната вест с неизказана в сърцата си радост. Тази радост е пълна, защото Възкресението на Господа е не само залог за нашето лично възкресение в деня Господен, но и обновление на цялото творение. „Възкръсна Христос и цялото творение се обнови“ – пее Църквата в този действително най-светъл ден, когато нощта се обръща в ден, отчаянието в надежда, адът – в рай и смъртта в живот! Eто защо Великден, денят на Христовото Възкресение, е ден на живота, в който любовта идваща отгоре, побеждава силите на злото и обезсилва царството на ада. „…Къде ти е смърте жилото? Къде ти е Аде, победата? Възкръсна Христос и животът тържествува…“ (1 Кор. 15:55)

В дните на Пасхата Христова, Светата православна църква с благост ни приканва да станем съпричастни на великата победа на Христовото Възкресение, духовен и морален стимул да ценим живата, да пазим хармонията с окръжаващата ни природа, както тварческият замисъл на Бога повелява, като се обновяваме в светли мисли, благородни чувства и добри дела, да възкресим в себе си новия човек, освободен от греха, злочестието на пороците на днешните дни за лично и обществено добруване.

Нека се стараем да възкресяваме в мислите и сърцата си онова що е чисто, светло и достойно за човешкия ни образ и неповторима личност в изграждането на нашето лично и обществено добруване, като чеда на нашия небесен Отец и достойни граждани на Майка България.

На Всички духовни чеда на Видинската епархийска църква благопожелаваме пасхалния поздрав на Възкръсналия Христа: „Мир Вам, радвайте се“, да изпълва сърцата ни и ни съпътства в живата за всяко добро дело, на пользу роду!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
С неизменна обич във Възкръсналия Христа Жизнодавца и архипастирско благословение,

+ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДОМЕТИАН