Велик Личков, Община Петрич: 40 лица са наети на работа в Община Петрич по различни програми за трудова заетост

работа

Велик Личков, общински съветник в Петрич и бивш експерт към общината в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-н Личков, кои са според Вас най-успешните програми за заетост, реализирани в Община Петрич?

Велик Личков: За 2017 година в общината бяха реализирани няколко програми за заетост, една от тях е „Заетост на хора с трайни увреждания“. В нея бяха наети 6 лица с увреждания над 71 % на  длъжност „Общ работник“  в града и в населени места от общината.  Другата програма, по която работихме и се работи все още е „Активиране на неактивни лица“,  като тук е наето 1 лице на длъжност „Младежки медиатор“, което има за цел да провежда срещи с лица до 29 години, които не работят ,не учат и не са мотивирани да започнат работа. Друга програма, по която се работим в общината е Регионалната програма на област Благоевград, с обект на работа в „Община Петрич“, където преди няколко дни приключиха работа 7 лица на длъжност „Сезонен работник“. Друга програма, по която работим в момента е „Старт на кариерата“, където 3 лица са наети за стажуване в общинската  администрация. Това са младежи, които са завършили висше образование и им се осигурява стаж по специалността за 9 месеца. Също така работим по проект ,, Шанс за работа“ с КНСБ. Тук имаме наети 3 лица за стажуване след завършено обучение по специалност „Детегледач“  и „Работник по озеленяване“. По една друга програма с подкрепа на КТ „Подкрепа“, по проект ,,Хоризонти 2“ имаме 4 лица наети  да стажуват, след завършено обучение по специалност „Работник по озеленяване“. В момента се работи по схема „Обучение и заетост на младите хора“ по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“, като тук имаме наети 6 лица след завършено обучение. Специалностите са „Технически сътрудник“, „Работник по озеленяване“ и „Работник по строителството“. Имаме и още една програма, по която се работи пак в общината ,,Схема младежка заетост“. Имаме наети 27 лица до 29 години, като имаме и подадена още една заявка за допълнително 30 лица младежи пак на 29 година, които се надяваме  до края на годината да бъдат назначени. Към днешна дата в общината работят 40 лица по различни програми, като се надяваме  до края на годината борят им да стане 70.

Фокус: С какво бяха важни тези програми за намаляване на  безработицата в общината и най-вече постигнаха ли необходимите резултати?

Велик Личков: Програмите, които се изпълняват в общината са основно от Агенция на заетостта. Тук с Бюрото по труда си сътрудничим и работим успешно в тази насока. Програмите се съгласуват и одобряват на централно ниво и после се пускат за изпълнение в общините. Нямаме връзка и не оказваме съдействие в насока какви хора и какви програми да бъдат и да се разработят. Просто изпълняваме и помагаме на Агенция по заетостта и Бюрото по труда да реализират това, което са заложили в техните планове.

Фокус: Да, но предполагам проследявате крайният резултат?

Велик Личков: В последно време се наблюдава една тенденция, предполагам е заложена на централно ниво, да се работи основно с млади хора до 29 години с цел да се задържат на пазара на труда или въобще в страната, защото знаете, че  към момента много от младежите напускат страната и отиват в чужбина да търсят реализация. Една от целите е това -да се запазят и да се даде шанс на младите хора да останат да работят тук в страната, но тези програми, които се реализират, не знам дали ще имат положителен ефект. Защото както знаем младите хора, основно, които завършват висше образование търсят по специалността работа, търсят реализация и основно искат по-добри и по-големи заплати, а както знаете в общината и по тези програми се наемат хора на минимални заплати, което за един млад човек не е мотивиращо.Това не е начина. От друга страна младите хора имат възможности, търсят начини и да се реализират на други места, не само в страната. По-скоро трябва да се измисли друг вариант за тях, в общината това не е целевата група, която е най-проблемна от гледна точка на безработни лица. Има други групи, които са уязвими, такива които имат по-голяма нужда да си помагат.

Фокус: Кои са тези уязвими групи?

Велик Личков: Примерно лица над 55 години, които са пред пенсия, не работят, по-трудно си намират работа, защото работодателите не гледна с добро око на тях. Хората, които си търсят служители предпочитат да наемат млади кадри. Така че би трябвало да се помисли и за тази целева група и да се даде възможност на тези, които са пред пенсия да поработят и да си завършат, на които му трябват години, на които му трябва стаж, за да излезнат в пенсия. Имаме други групи трайно безработни лица над 30 години, където е пак голямата безработица, те имат нужда от подкрепа. Така че трябва да се помисли на централно ниво и за другите групи, уязвими на пазара на труда, да им се даде възможност с тези програми да добият малко стаж опит. Въпреки това не мисля, че по тези програми, с работа за 6 месеца, ще се намери решение на проблема и ще се намали безработицата. В рамките на тези програми се получава така, че хората отиват да работят, трупат стаж и тъкмо свикнат с процес, и трябва пак да са безработни. Трябва да се търсят други начини и форми.

Фокус: Нашите слушатели как могат да се свържат с Вас, за да получат повече подробности за програмите, по които се работи?

Велик Личков: Тези програми са основно от Бюрата на труда. Най-добре е всички слушатели, които слушат в момента да се регистрират в Бюрата по труда, оттам получават адекватна информация, когато има и се предвижда стартиране на програми, когато се набират документи за кандидатстване в различните програми. Информация най-добре е да се вземе от там. Така че всички които са безработни, търсят си работа, най-добре е да отидат в Бюрата по труда и да се регистрират. От там колегите, като има нещо и се отдаде възможност по програма, ще се консултират, свържат с конкретните лица, търсещи работа и ще съдействат с това да се включат по програмите.Ние сме страна, явяваме се работодател и като има някаква програма от бюрото се свързват с нас, дават ни какви са условията и критериите за избор и подбор на желаещите да започнат работа и какви са критериите за избор и подбор на програмата и ние се съобразяваме с тях.

Фокус: Нещо, което вие искате да допълните  или е важно да допълните в  разговора ни?

Велик Личков: Конкретно по темата – за мен е по-важно да се търси възможност за създаване на трайни работни места, а не от програма на програма да търсим възможност за намаляване на безработицата, което не е решението на основния проблем.Трябва да се търсят начини за създаване на трайна заетост и да се инвестира в тази посока, да се търсят начини да намираме инвестиции. Европейския съюз, европейски програми, отделят се достатъчно пари и трябва да се помисли в тази насока. Трайната заетост това е решението на проблема. Тези програми са просто, колкото да отчетем в края на годината, че сме свършили нещо и сме намалили за известно време безработицата в страната, но реално нещата са малко по-различни.

Фокус: Имате ли информация каква е безработицата в община Петрич? Дали намалява или се увеличава?

Велик Личков: В сравнение с другите общини при нас е по-ниска безработицата. Община Петрич както знаете е на две граници, има възможност и хората работят, имат работа , така че безработицата при нас е малко по-ниска в сравнение с другите общини.

Ливия НИНОВА