Величка Стойчева, Община Асеновград: В почти всяко училище и детска градина в Асеновград се извършват текущи ремонти, които ще приключат до началото на учебната година

Величка Стойчева, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Асеновград, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за ремонтите в училищата и детските градини седмици преди започването на новата учебна 2017/2018 година:

Фокус: Г-жо Стойчева, малко остава до началото на новата учебна 2017/2018 година. Извършват ли се ремонтни дейности по училища и детски градини на територията на Община Асеновград? В какво се изразяват ремонтите и ще приключат ли до 15-ти септември?
Величка Стойчева: В почти всяко училище и детска градина в Асеновград се извършват текущи ремонти. Те са за сметка на бюджетите на съответните детски и учебни заведения. По Инвестиционна програма Община Асеновград за момента не прави някъде сериозни ремонти, тъй като основно нашите училища са в много добро състояние. Всички, с изключение на едно, са санирани по проекти, с подменена дограма и с ремонтирани покриви. Нямаме никъде сериозни проблеми, които да отстраняваме с общинския бюджет. Имаме, подготвяме и очакваме одобрение по няколко програми, по които ще извършим ремонт вече на дворните пространства на училищата и детските градини. Тоест, ние от сградите вече се насочваме към дворните пространства. Това ще стане най-вероятно през следващата календарна година, тъй като все още тези проекти не са стартирали, не са подписани договори и т.н.“. Има няколко предвидени ремонти по националната програма на Министерство на образованието за оптимизация на училищната мрежа. По тази програма е предвидено саниране на сградата на последното училище – „Христо Ботев“ в града, също направата на ограда на училище „Отец Паисий“. Все още парите по програмата не са преведени. Вероятно тогава, когато се преведат, ще започнат и ремонтните дейности. Тези средства могат да се използват  и през следващата календарна година. Така че, ако е твърде късно да се извърши саниране на сградата на едното училище или ремонт на оградата на другото, евентуално дейностите ще се отложат за следващата календарна година. Текущите ремонтни дейности в училищата и детските градини в Асеновград включват боядисване на стаи, подновяване на настилки и други подобни. Всичко ще бъде наред и няма да има проблеми за началото на новата учебна година.
Фокус: Предвижда ли се закриването на учебни заведения на територията на Община Асеновград? Още в първите месеци на годината се заговори за затваряне на училището в кв. „Горни Воден“.
Величка Стойчева: Училището в кв. „Горни Воден“ в Асеновград се закрива официално на 1 септември, след издадена заповед от министъра на образованието. В училището се обучаваха 21 деца в две паралелки – втори и четвърти клас. Почти финализираме закриването, сътресения няма да има. Училище „Св. св. Кирил и Методий“ е приемното училище, което ще приеме за съхранение задължителната документация. Към настоящия момент се опитваме на помогнем на четиримата учители от закритото учебно заведение да си намерят работа за следваща учебна година.
Фокус: Осигурен ли е транспорт за учениците от училището в „Горни Воден“ до приемно учебно заведение? Справя ли се Община Асеновград и с транспортният въпрос по отношение на учениците от
малки населени места без училище?
Величка Стойчева: След влизането в сила на новия Закон за училищното и предучилищно образование отпаднаха осмите класове от основните училища, като селските училища вече обучават деца до 7-ми клас. По новия закон Община Асеновград има задължение да извозва тези деца до най-близкото училище в общината или на територията на съседна община, до навършване на 16-годишна възраст. Ето за тези деца сме предприели нови действия. Запазваме старата схема за действие при извозване на деца от закритите училища – четири автобуса извозват деца от селищата със закрити учебни заведения към средищните училища. Но в момента разработваме система за допълнителните деца, за които трябва да се погрижим по закон. На тези ученици ще се заплащат карти и билети за пътуване. Обмисляли сме вариант със специализиран транспорт, който Общината би могла да наеме, но се оказа, че училищата и децата в града имат твърде разнообразен график, по който учат. Трудно е да се ангажира един автобус, който да удовлетвори часовия график на работа на всички училища. Затова преминахме на този вариант и децата да пътуват с автобусите по утвърдената общинска мрежа. Ще се делегират правомощия на директорите на училищата, в които има деца от 8-ми до 12-ти клас, да водят отчетност и съответно да заявяват необходимите им средства за заплащане на картите и билетите за пътуване.
Фокус: Вече ясно ли е колко ще са първокласниците на територията на Асеновград през предстоящата нова учебна година?
Величка Стойчева: Над 500 ще са първокласниците на територията на Асеновград през новата учебна година. Традиционно броят на децата, които се приемат в първи клас, е около 530. До този момент броят е идентичен, но до 15-ти септември ще се движи и в двете посоки. След започването на учебната 2017/2018 година ние вече ще знаем окончателния брой на първокласниците. Тогава, когато се установи дали родителите ще запишат децата си да учат в Асеновград или ще се преместят в друг град или в чужбина, дали ще се върнат от чужбина или от други градове. Категорично може да се каже, че не се отчита драстично намаление на децата. Не го очакваме и тази година. Не предвиждаме закриване на групи в детските градини или на паралелки в училищата.
Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон и подготовката за осигуряване на отопление в детските и учебни заведения, трябва да отбележим, че никъде не се използват печки с твърдо гориво. Единствено твърдо гориво с печка се използваха в училището в кв. „Горни Воден“, което е в процес на закриване. Навсякъде другаде говорим за парно отопление и газ.
Фокус: Институциите у нас обединяват усилията си и сформират екипи, за да установят броя на децата и причините, поради които те все още не са обхванати от образователната система. Новият подход ще бъде въведен в цялата страна. Как този метод се подготвя в Асеновград?
Величка Стойчева: Специално създаден екип в широк състав ще установи колко са необхванатите от образователната система деца на територията на общината, на възраст между 5 и 16 години. Екипът ще бъде с по-голям състав, тъй като общината не е малка и има много населени места извън самия град. Подали сме списък с хората, които да бъдат включени в този екип. Очакваме началникът на Регионалното управление по образование да издаде заповед за съставянето на специализирания екип. Приели сме задачите доста сериозно и сме амбицирани да ги изпълним, като успеем да установим каква част от децата не са обхванати от образователната система. До края на месец август ще получим справка от Министерство на образованието за това колко са били необхванатите деца от 5 до 16-годишна възраст през минали учебни години. Имаме готовност да проверим къде се намират тези деца и защо не са в училищата. По принцип се оказва, че по-голямата част от така наречените „необхванати“ деца са в чужбина с родителите си, като същевременно с това има много деца с двойно гражданство. Трябва по някакъв начин тези деца да се регистрират в отделна графа, а не да се пишат като „необхванати“. Аз съм повече от сигурна,  че след като завършат проверките ще се окаже, че 80-90 % от тези „необхванати“ деца реално са в чужбина и не разполагаме с информация дали ходят на училище. Справката ще бъде предоставена на Министерство на образованието в този си вид, като те ще се опитат да изискат повече информация за конкретните деца по свои канали – ще проверят дали предоставените от нас данни са реални и къде се намират децата със своите родители.
Тони МИХАЙЛОВ