Величка Стойчева, Община Асеновград: От началото на годината сме наложили 26 наказания на родители, които не осигуряват присъствие на децата си в училище

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Величка Стойчева, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Асеновград, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив за санкциите, налагани на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище, както и за модернизирането на детските и учебни заведения.

Фокус: Г-жо Стойчева, колко са наложените наказания от Община Асеновград през 2017 година и от началото на тази по посока на родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в училище?
Величка Стойчева: В Община Асеновград работим години наред, налагайки наказания на родителите, които не осигуряват присъствието на децата в училище. За цялата минала учебна година имаме наложени 33 такива наказания на обща стойност 3700 лв. По сметка на общината са постъпили към 50 лв. от цялата тази сума. Поне това показват последните данни, които съм получила от хората, занимаващи се с налагането на наказанията. А от началото на тази година до момента вече имаме 26 наказателни постановления. Постъпления по сметката на общината няма. Този факт се дължи основно на това, че обикновено наказанията се налагат за деца от малцинствата, родителите на които са безработни и реално погледнато те няма как да платят тези глоби.
Фокус: Има ли последствия за тези родители, които не заплащат наложените им глоби?
Величка Стойчева: За тях последствия няма. Би могло да им се наложи изплащане на тези глоби, ако те започнат някъде работа. Но при условие, че са безработни, няма как да се съберат тези глоби. В момента точно по този въпрос се водят дебати в Министерството на образованието – как да станат събираеми тези суми. Вероятно резултатът вероятно ще стане ясен по-късно. На този етап няма механизъм, по който да се събират парите на безработните родители.
Фокус: Намалява или се увеличава броят на родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в училище, на наложените наказания?
Величка Стойчева: Със сигурност намалява, особено след като започна да действа Механизма за включване в образованието на необхванатите в училище деца. Според мен се направи много ценна информационна система на национално равнище, до която имат достъп повечето от институциите, ангажирани с децата. Там на едно място се събира цялостната информация за това кое дете къде е, на какъв адрес се намира, къде посещава училище или детска градина. Голяма част от родителите, премествайки се на ново място в друг град или изобщо населено място, не винаги правят адресна регистрация и остават на практика адресно нерегистрирани. Това особено често се наблюдава при така наречените сезонни работници, които се наемат за един сезон, летен или пролетно-летен. След като приключат работа, те заминават на друго място. Тези хора на практика са без регистрация и трудно се улавят. Децата им се водят някъде като необхванати и ако всяка една община работи сама за себе си, реално погледнато подава едно огромно число от деца, които не са обхванати от образователната система. В това число влизат и децата, които са в чужбина с родителите си, дори и тези, които имат двойно гражданство и са получили българска регистрация без дори да са стъпвали в България. Ето това е огромният брой деца, които ние водихме като необхванати и изобщо големият процент необхванати деца в страната. Сега благодарение на този Механизъм по обхвата и съответно единната система, която ни показва точно кое дете е в чужбина, кое дете е в училище в друга община или в друго населено място на територията на България, на практика излиза, че до този момент ние не знаем само за 11 деца в Община Асеновград дали действително са записани или не да се обучават. Това трябва да направим в близките няколко дни – да проверим къде се намират тези деца. За мен това е огромен успех.
Фокус: Казвате, че много деца от Асеновград са в чужбина заедно с техните родители. В тази връзка, има ли опасност от закриване на учебни заведения в Община Асеновград заради намаляващ брой деца в тях? Миналата година се закри ОУ „Райна Княгиня“. Има ли опасност същата съдба да сполети и други училища?
Величка Стойчева:
Винаги има опасност да бъдат закрити училища в селата. Специално при нас, имаме две села, в които училищата са големи. Смятам, че опасност за тях няма. Но в други две села имаме училища, в които децата са силно намалели. Те са някъде по около 70-80 деца в училище. Ето там има опасност и тя произтича не само от това, че децата заминават с родителите си в чужбина, а и от факта, че голяма част от родителите в малките села работят в големия град. Така или иначе селото не предлага достатъчно работни места за населението. Тези родители работят в големия град и много често, пътувайки със собствените си автомобили до града за работното си място, предпочитат да запишат детето си в голямо градско училище и да го карат всяка сутрин. Родителите смятат, че в градското училище детето им ще получи по-добро образование, по-добър шанс да се реализира по-нататък в живота, отколкото ако остане в училището в малкото село. Това са двете опасности, които дебнат училищата в селата.
Фокус: Има ли установен минимум за брой ученици в училище, има ли правило, че ако този брой падне под миниума, то училището следва да бъде закрито?
Величка Стойчева: Общо взето, няма правило. Тогава, когато има така наречените маломерни паралелки – паралелки с много малък брой деца, или слети паралелки, общината има задължение да ги дофинансира, тоест да додава средства към тези, които държавата им определя като стандарт. Решение на общинското ръководство е дали върви в посока да дофинансира малките училища и маломерните паралелки или да върви към закриване на съответното учебно заведение. Практиката е различна. В много общини се закриваха училища с по 120-140 деца. Ние имаме две села с по 70-80 деца и нямаме намерение да закрием училищата там. ОУ „Райна Княгиня“ беше изключение. Там децата рязко спаднаха на 22. При условие, че ние имахме 15 деца в 4-ти клас и 7 деца в 2-ри клас, учебният процес се връзваше добре, защото става въпрос за начален етап на образование, където са необходими една учителка и една възпитателка. Но преминавайки в по-горен курс, 5-ти и 6-то клас, те започват да изучават различни учебни предмети, по които се изискват различни специалисти и вече не може да бъде само един учител. При преминаването от едната в другата степен на образование, родителите на тези 15 деца, които бяха в 4-ти клас, предпочетоха да ги запишат в града, в първото най-близко училище до кв. „Горни Воден“.  До него има път, по който може да се ходи дори пеша и този път е не повече от 3-4 минути. Ето това доведе до закриването на училището. То практически престана почти само да съществува. Имаше опасност да продължим от септември месец само с една единствена паралелка от 7 деца в 3-ти клас, като съществуването на училището щеше да е абсолютно необосновано от която и гледна точка да се погледне. Никога в Община Асеновград не сме закривали училища, които са били с много деца. Винаги са се закривали училища, когато броят на децата падне под 40, под 30 и т.н.
Фокус: Колко общо са децата в училищата и в детските градини на територията на Община Асеновград към днешна дата?
Величка Стойчева: Учениците във всички училища в Асеновград, от 1-ви до 12-ти клас, са около 5800, докато в детските градини има около 2200-2300 деца.
Фокус: В какво състояние са детските градини и училищата в Община Асеновград? Знаем, че се поддържат, санирани са.
Величка Стойчева: Да, всички са санирани. Единственото училище, което не е санирано ОУ „Христо Ботев“, но то е с подменена дограма. Старо училище  е, сградата е стара и е с изключително дебели стени. През това лято предстои и санирането му. Останаха да се санират и още няколко детски градини, две от които са включени в проект. Очакваме реализирането на проекта да стартира отново през пролетта или в началото на лятото. Те също ще бъдат санирани и на практика всички училища и детски градини в Асеновград ще бъдат с подменена дограма, с ремонтирани покриви, санирани, с подменени парни инсталации. Сградният фонд на училищата и детските градини в Община Асеновград е в много добро състояние.
Фокус:
Предстоят ли ремонти и по дворните пространства на училищата и детските градини?
Величка Стойчева:
Да, това е болният въпрос. Има една наредба, съгласно която площадките в детските градини и спортните площадки в училищата трябва да бъдат реновирани по определени стандарти, тоест изградени наново по нови стандарти. Това е изключително скъпо начинание. Именно затова търсим начини чрез проекти да реализираме и да обновим дворните пространства на детските градини и училища. Пак по този проект, по който ще санираме две детски градини, ще бъдат реновирани дворните пространства в двете най-големи средни училища в Асеновград и в три детски градини. Ще бъдат изградени по нов и модерен начин детските и спортните площадки, ще бъде оформено и самото дворно пространство за отдих на децата.
Тони МИХАЙЛОВ