Венера Аръчкова: На 76 % се изпълнява бюджетът на община Смолян от местни дейности към края на октомври

Заместник-кметът на Смолян в интервю за Радио „Фокус“ – Смолян

Радио „Фокус“ – Смолян: Госпожо Аръчкова, каква е събираемостта на местните данъци и такси в община Смолян за 2017 година?

Венера Аръчкова: Местните данъци и такси в община Смолян по бюджет са заложени по видове – Данък недвижими имоти 1 300 000 лв., Данък превозни средства 1 700 000 лв., патентен данък 75 000 лв. В същото време събираемостта ни се движи между 85 и 90 %, като за мое голямо учудване имаме събираемост на данък недвижими имоти на 97 %, като за събрани  1 269 555 лв. към 31 октомври. Данък МПС имаме 1 344 742 – 79,10 %, надяваме се, че втората вноска, която беше със срок октомври месец да бъде внесена от хората, които тогава не са имали възможност и да я внесат през ноември и декември. Тук мисля, че събираемостта също ще бъде доста висока, защото без платен данък МПС, автомобилите не могат да преминат годишен преглед. Патентният данък не е за учудване за никой, знаем всички, че фирмите от еднолични търговци и свободни професии преминават към дружества било то еднолични или пък ООД затова събираемостта там има 65 936 лв. или  87 %. Имаме събрани имуществени данъци в размер на 482 963 лв. Туристическият данък при планирани 95 000 лв. при добър сезон на Пампорово и пълни къщи за гости в Смилян, селата от Ардинското корито, Момчиловци и Широка лъка имаме 76 503 лв. събран туристически данък. Това се случва, при положение, че налогът на туристическия данък ни е един от най-ниските на територията на страната – 0,20 лв. е за населено място извън града, 0,40 лв. е за Смолян и 0,60 лв. е на Пампорово. Новата наредба за местите данъци и такси, която на 21 ноември ще бъде разгледана и на сесия на общинския съвети, в момента е предоставена на сайта на община Смолян за публични консултации и до 15 декември, всеки който желае от жителите на общината и иска да бъде променено нещо там, може да даде своите предложения. Така на сесията ще се внесе докладна, която да бъде адекватна спрямо възможностите на хората и чрез постъпленията от тях реалната сума ще може да влезе в общината като приход.

Радио „Фокус“ – Смолян: През годините знаем, че в община Смолян има ниски приходи от продажби на общинско имущество, каква е ситуацията през тази година?

Венера Аръчкова: За голямо мое съжаление приходите от продажби са  ни много ниски 5 -10 %. Не е тайна за никой, че няма продажби и, че Общинският съвет не ни дава да продаваме, не ни дава да правим различни видове заменки, и затова там е там се с ниска сума. Затова бюджета на община Смолян от местни дейности като цяло се изпълнява на 76 %, защото имаме 7 897 500 лв. приходи към 31 октомври.

Радио „Фокус“ – Смолян: Каква е събираемостта на таксата за битови отпадъци?

Венера Аръчкова: Благодарности към гражданите на Смолян, които плащат данъците си навреме, защото за тях явно самия налог като размер е поносим, тъй като още от първия мандат на кмета Николай Мелемов данъчните ставки са намалени и са поносими за хората. От 2011 г. таксите не са променяни, независимо че имаме промяна на обстоятелствата в страната и промяна на минималната работна заплата. Ние не ги променяме, защото за нас е по-добре да оптимизираме разходите, а не да увеличим налога. Относно таксата битови отпадъци която е към Наредбата за  административни такси и услуги, имаме 82 % събираемост при заложени по план-сметка 3 100 000 лв. През този период общината работи с тази план-сметка, защото Общинският съвет не приема друга сметка, независимо от това, че договорът със сметосъбиращата фирма е подписан 2007 г. Там един от компонентите е минимална работна заплата, която се увеличава, на таксата е същата. Това пък е показно, че извършения контрол, оптимизирането и постоянното следене на фирмата, успяваме да балансираме нещата и без да вдигаме налога за гражданите, успяваме да си събираме сумите, с които плащаме таксите и към РИОСВ по чл. 60 и 64 и да си плащаме таксите както по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране, така и таксата за сепариране, тъй като от януари тази година имаме и действаща сепарираща инсталация. Въпреки всичко при заложени 3 100 000 лв. приходи от таксата до края на октомври са събрани 2 546 246 лв. С тези средства не допускаме да има нови просрочени задължения към фирмата, защото се знае какви задължения и цесии към тях заварихме, сега няма такива и просрочените ни вземания са в минимални размери, които изплащаме навреме.

Радио „Фокус“ – Смолян: На какъв етап е проектобюджетът за следващата година и по-голям ли ще бъде той, в сравнение с този от 2017 г.?

Венера Аръчкова: Държавният бюджет на Република България е приет, има леко завишение по Закона за бюджета на РБ за държавно делегирани дейности, но в  момента сме в процес на подготовка за местни дейности и се надявам към 15 декември да бъде сложен на сайта за общината за публични консултации. До януари ще продължи периода, в който публичните консултации трябва да се проведат. Сумата е почти еквивалентна в бюджетната прогноза за тригодишен период и за 2018 г. там има намаление на разходите относно извършване на капиталови разходи, защото няма еквивалент на приходи. Колкото и да се стремим да увеличаваме финансовия ресурс и да правим оптимизация на разходите с увеличаване на разхода на минимална работна заплата, цялата издръжка относно спортна дейност, културна дейност, социални дейности – все пак общината е с многостранна дейности, не може да се лишим от помагане, което е приоритет на кмета Мелемов децата на Смолян да бъдат в спортните зали и в културните институции. Изцяло на издръжка на местни дейности в общинския бюджет са всички съоръжения – спортни площадки, плувен басейн, спортна зала и това е цялата издръжка, като има консумативи, фонд работна заплата и персонал, който се издържа, а минималната работна заплата като се повиши има минимален осигурителен праг. В същото време ръководството на общината ще се лиши от своите капиталови разходи, като за да няма лишаване на територията на общината кандидатстваме по различни програми и проекти през постановления на Министерски съвет, с които да бъдем подпомогнати за ремонт на улици и капиталови разходи. Защото от местни дейности, без да ни се дава бюджет в приходна страна от продажба на имущество или пък продажба на имоти, ние няма по какъв начин да напълним общинската хазна. Не е тайна таксата е еквивалент на извършена услуга. Така че такса битови отпадъци – прихода е еквивалент на извършения разход, а ние не можем да преструктурираме разходите, защото не е законосъобразно и не може парите събрани от тази такса да се ползват за други разходи.

Радио „Фокус“ – Смолян: Предстои последната сесия на общински съвет за 2017 г. Ръководството на общината ще предложи ли пак безлихвения заем от държавата в размер на 3 950 000 лв. за обсъждане и приемане от общинските съветници и  какво би загубила общината ако за пореден път те не дадат своето съгласие?

Венера Аръчкова: За мен като човек, който се занимава с финанси от доста години, а тук в общината от седем е учудващо и неразбираемо и го заявих и пред общинските съветници, че това както и да го кажа е нещо, за което искат да спънат работата и дейността на общинска администрация. През 2013 и 2014 г. сме се борили и стояли и молили да ни бъде отпуснат заем и хората ни разбраха и ни подадоха ръка и сега също ни разбират, че не можем да върнем тези средства докато дай Боже нещо се промени и отнякъде влезнат повече средства, без да се увеличават данъците на гражданите, а това са приходи от продажби и наеми, съветниците да ни отказват това съгласие. На предстоящата сесия на 21 декември за пореден път ръководството на общината сме решени и ще внесем наново тази точка за безлихвения заем. За нас това е прецедент. По-добре да имаме безлихвения заем, за който нямаме лихви, отколкото да имаме облигационен заем. По-добре е да имаме тези ресурси, с които да можем да си подпомагаме дейността, защото се знае ,че ние подпомагаме различните видове проекти и нямаме ли свеж ресурс, за да разплатим ние не можем да осигурим и осъществим проекта и да чакаме рефинансиране. От първи декември общината и по този кредит с изменението на Закона за публични финанси от 3 ноември, ще дължим лихва както е за всички видове държавни вземания. Опитах се и на предишната сесия и в комисиите да обясня на общинските съветници с това изменение там се държат лихви и от 1 декември, че на този безлихвен заем плащаме лихва. Съгласно чл. 106 от Закона за публични финанси министърът има право и това е жалко, че може да спре трансферите, които са предвидени в Закона за бюджета на Република България относно зимно поддържане, капиталови разходи и тъй наречената обща изравнителна субсидия. Тя представлява субсидията, която подпомага дейността на общината за социална сфера, образование, зимно поддържане, за да се допълват нещата по европейски програми и проекти. От това са най-големите опасения, че съгласно това изменение от 2018 г, тези трансфери по закона са различни видове суми за около 2 млн. лв. ние няма да ги получим. Това означава, че няма да имаме средства за зимно поддържане, няма да имаме обща изравнителна субсидия и средства за капиталови разходи. Когато няма тези средства това ще е затруднение за общинската администрация. Молим се за мека зима, но района ни е планински и общата общинска пътна мрежа ни е 270 км, 86 са населените места и няма как да допуснем заради снеговалеж или заледяване и неопесъчаване да навлечем неприятности за нашите граждани и гости на общината за недобра пътна инфраструктура и да се допусне да няма достъп. Поддържаме различни структури, които дърпат средства от общината – никога не сме търсили да извлечем печалба от спорт и култура това е безумие ако някой смята, че от култура, спорт и социални дейности може да се извлече печалба. Наново ще внесем точката. Внесли сме искане да бъде удължен този кредит, макар че съветниците не дават право нито да се вземе кредит, нито да пуснем обосновано искане. Излизат с решение нито едно от двете да се направи. След разговори в МФ кметът пусна искане с обяснение, че решението не е взето от Общинския съвет. Имаме вече становище и от доста граждани на общината, които също са озадачени защо съветниците правят претенция за безлихвен кредит. Гледаме да работим законосъобразно, целесъобразно и в полза на гражданите на Смолян. Да се надяваме, че общинските съветници ще проявят разум и ще го приемат, нека си спомнят, че са положили клетва да работят в името на гражданите на Смолян и целия екип начело с кмета Мелемов се опитваме да работим законосъобразно за гражданите. Вижда се, че не сме в застой, макар че намаляваме като население, се вижда, че се прави нещо в този град.

Нели ГЕРГЬОВСКА