Венцеслава Генова, началник на РУО – Варна: В 5 училища – гнезда се приемат документи за първо класиране на седмокласниците

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна  

Фокус: Госпожо Генова, от днес до 5 юли се подават документите за участие на седмокласниците в класирането за прием в гимназиите. Как започна кампанията във Варна?

Венцеслава Генова: Към момента заявления се подават за заемане на местата по държавен план-прием на първо класиране. Днес, от 9 часа сутринта до 13 часа следобяд, бяха подадени 1587 заявления с желанията за заемане на места. До 5-ти юли е периодът за подаване на документи за класиране на първи етап. Остават 1324 седмокласници, които утре и в петък могат да подадат документи. Това означава, че има много добра организация на семействата, на учениците, на директори, на Регионалното управление на образованието по кампанията. Ние имаме готовност да приемем 3841 заявления. Това е броят на учениците, положили изпит от Националното външно оценяване по Български език и литература.

Фокус: Тази година приемът е изцяло електронен. Има ли някакви особености при кандидатстването?

Венцеслава Генова: Изцяло е електронен приемът, но за улеснение на родители и ученици, във Варна има обособени пет училища – гнезда, т.е. центрове. Във всяко едно работят по шест комисии, които приемат заявлението на ученика, но преди това дават консултации, оказват методическа помощ при необходимосте, за да бъде заявлението подадено по изискуемия начин. Най-важното е заявлението да съдържа желанията на учениците, така, както те ги искат. Т.е. да няма разместени места в желанията. Защото класирането става по желание и големина на бала в низходящ ред. Т.е. най-силно желаните места трябва да са в първите позиции, независимо от това, че семейството или ученикът преценяват, че балът няма да достигне. Няма значение. Трябва да се поставят съответната паралелка или профил по сила на желанието. Вече програмният продукт изчислява бала при класирането по всеки един хоризонтален ред. Т.е. всяко желание бива изчислено с данните в компютъра – точките от външното оценяване, оценките, превърнати в точки от свидетелството за основно образование. И слиза надолу. Затова, колкото повече желания се изпишат в заявлението, толкова по-големи са шансовете на ученика да заеме място в системата от желания и след това, ако желае да се качи на по-предно свое желание. След това подава заявление до директора на училището, където е класиран на първи етап, че желае да участва във втория етап. При приключването на втория етап, ученикът може да се класира или на мястото, на което е бил при първото класиране, или да се е изкачил малко по-нагоре, в по-предно свое желание. В този момент не може да се прави избор между заеманото място на първия етап и заеманото място на втория етап. Той е окончателен. Ученикът трябва да се запише. Ако не го направи, ще загуби мястото си и ще трябва отново да се включи в кампанията по приема, когато се попълва ново заявление, подреждат се наново желанията, но само на овакантените места по училищата и паралелките, където не са достигнати максимум 26 ученици. И ако ученикът реши да кандидатства отново, той ще трябва да подрежда точно тези паралелки, в които има свободни места.

Диана СТОЕВА