Венцеслава Генова, Регионално управление на образованието – Варна: Увеличават се регистрираните случаи на тормоз в училище

Увеличават се регистрираните случаи на тормоз в училище през последната учебна 2017/2018 година. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна, отчитайки дейността на институцията през последната учебна година. Тя допълни, че за отчетния период са регистрирани 202 случая на тормоз срещу 92 през предходната учебна 2016/2017 година. Регистрираните случаи на физическа агресия са 186, като се отчита спад спрямо предходната учебна година, когато са били 240. Регистрирани са и 208 случая на вербална агресия и 11 случая на автоагресия, допълни Венцеслава Генова. „Тревожно е това, че суицидните опити през последната учебна година са били два, а през предходната не сме имали подобни случаи. Вандализмът е скочил на 30 прояви срещу 25 за предходната година. Увеличили са се случаите на кибертормоз. Спад бележат кражбите, насилието над дете и тормозът от ученици или родители над учители“, заяви Венцеслава Генова.

Тя подчерта, че Регионалното управление на образованието упражнява ефективен контрол по отношение на редовното посещаване на учебните занятия и при провеждането на самостоятелна и задочна форма на обучение. „Изпитите, които са провеждани в самостоятелна форма на обучение, са проверени от Регионалното управление на образованието със специално изработени карти за контрол. 29 са проверките с такива карти. Провеждането на изпити в задочна форма също са контролирани със специално изготвени карти. Проверили сме пропускателния режим на 22 училища и столовото хранене в 20 училища. Механизмът за превенция на агресията е проверен в 20 училища, а посещаемостта на учениците е проверена в 60 училища“, добави Венцеслава Генова.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА