Венцеслава Генова, РУО – Варна: Има устойчивост на резултатите от националните външни оценявания след VII клас

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Генова, Министерството на образованието и науката обяви официално резултатите от националните външни оценявания по български език и литература и по математика след VII клас. Резултатите нареждат област Варна на трето място. Как ще анализирате резултатите?

Венцеслава Генова: Има устойчивост на резултатите от националните външни оценявания по български език и литература и по математика след VII клас за област Варна. Анализът на резултатите показва устойчиво развитие на системата в областта. Средният успех по български език и литература за област Варна е 53.103 точки, а по математика – 40.589 точки. В сравнение с миналата година бележим лек спад на резултатите по български и леко покачване на резултатите по математика, въпреки че тази година резултатът по български език и литература е по-висок от този по математика. Движението на резултатите е много малко и може да се приеме като нормални колебания в средните резултати. По математика покачването е в рамките на 1.235 точки, а по български език и литература спадът е 2.379 точки.

Фокус: Има ли постигнат максимум брой точки по български език и литература и по математика?

Венцеслава Генова: 8 ученици от Варна и региона са получили 100 точки на националното външно оценяване по математика след VII клас. По български език и литература няма ученици с получени 100 точки – максимумът, който един ученик може да получи на националното външно оценяване.  12 ученици от Варна и областта нямат получени точки на външното оценяване по български език и литература. Специфичното е, че при резултатите по български език и литература най-много ученици имат между 71 и 80 точки. Това са 287 ученици, които са получили добър и много добър резултат. Докато по математика струпването на най-голям брой ученици е в диапазона 11 – 20 точки, което е около средния резултат.  В проследяването на струпванията на учениците в тези диапазони по математика показва една диаметралност – имаме ученици с максимален брой точки, но най-много ученици имат среден успех. 805 ученици имат от 1 до 20 точки, а 371 ученици имат от 1 до 10 точки. 17 ученици са с нулев резултат по математика. Независимо от това не можем да не бъдем доволни, че средният успех от националните външни оценявания по учебните предмети нарежда Варна на трето място, а Математическата гимназия е на второ място със среден брой точки от изпита по математика след Математическата гимназия в Пловдив – 88.88. Разпределението на резултатите показва плавно нарастване, което е устойчив показател и нарежда Варна като област с балансирани резултати, които се наблюдават и в предходната година. Радостно е лекото покачване на средния успех на националното външно оценяване по математика, но трябва да се работи още много за стопяване на тази голяма разлика между силните и слабите резултати. Както по български език е наситена средата „добър“, „много добър“,  това трябва да се случи в годините напред и по математика. Варна и областта работи много по отношение на математиката, организират се състезания, в които учениците могат да се конкурират помежду си. По този начин интересът към математиката нараства, защото нараства тяхната увереност и смелост.

Фокус: Кой е другият положителен момент?

Венцеслава Генова: Положителен момент в тазгодишната кампания е увеличеният брой ученици от Варна и областта, работили по втори модул на националните външни оценявания по български език и литература и по математика след VII клас. Първият модул е с максимален брой точки 65, а допълнителният модул носи още 35 точки. Първият модул гарантира една текуща оценка по предмета, но с 65 точки конкурентоспособността е по-малка. Вторият модул е по-сложен и по български език и литература, и по математика и измерва конкуренцията между учениците.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА