Венцеслава Генова, РУО- Варна: Отчита се успешно включване на родителите в процеса по приобщаване

През последната учебна година се отчита висока степен на взаимодействие и успешно включване на родителите в процеса по приобщаване. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна. „На директорите предоставихме карта за самооценка относно това как те в своята образователна институция предоставят обща и допълнителна подкрепа за всички ученици, за да се получи справедливо социално включване, равнопоставеност в обучението, справедливост и равен достъп. Тази карта показа много добри резултати за системата на образованието. 85% от училищата показват области за подобрение на ниво училище и области за оказване на методическа помощ от Регионалното управление на образованието, защото ние работим екипно с училищата. Показаха голямо разнообразие от теми и проблеми, по които училищата работят за постигане на приобщаващо образование, приобщаваща среда, учители и педагогически специалисти, които в работата си осигуряват приобщаване към ценностите на системата“, допълни Венцеслава Генова. Тя посочи, че са проведени превантивни дейности за преодоляване на обучителни затруднения и отпадане поради слаб успех.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА