Венцеслава Генова, РУО – Варна: Първи въпрос е затруднил най-много четвъртокласници на малката матура по български език в областта

Първи въпрос е затруднил най-много четвъртокласници на малката матура по български език в областта. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна. При тази задача учениците трябва да отговорят на въпроси по зададен текст. „Там имаме 96.25% грешни отговори и въпросът е свързан с функционалната грамотност – четене с разбиране. Затруднение са имали четвъртокласниците и с въпрос номер 9, който също е с избираем отговор. 87.66% са се затруднили при определяне вида на изречението по цел на изказване“, съобщи Венцеслава Генова. При определяне лексикалното значение на думите във въпрос номер 8, затруднения са срещнали 87.50% от явилите се ученици. „Най-голям процент верни отговори имат на въпрос номер 5, с избираем отговор – 98% са дали верният отговор. Въпрос номер 10 отново е с отворен отговор. Там 84.27% ученици са дали верен отговор. И на въпрос 11 с отворен отговор, 78.61% ученици са се справили, което означава, че четивната грамотност на четвъртокласниците в област Варна е много добра. Те четат с разбиране и съответно се справят добре с отговорите на въпросите към текста“, обобщи Венцеслава Генова. Към момента има информация само за две от външните оценявания, които се проведоха на 9 и 10 май. Обработват се резултатите от изпитите по предметите „Човекът и обществото“ на 14 май и „Човекът и природата“ на 16 май.

Бояна АТАНАСОВА