Венцеслава Генова, РУО – Варна: Регионалният методически съвет оказва подкрепа на педагогическите специалисти вече втора учебна година

Регионалният методически съвет, структуриран към Регионалното управление на образованието във Варна, оказва подкрепа на педагогическите специалисти вече втора учебна година. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна, отчитайки дейността на институцията през последната учебна година. „Осигуряването на квалифицирани кадри, мотивиране и оказване на подкрепа на всички педагогически специалисти, като областите за подобрение се фокусираха в нашите регионални политики за развитие на образователната система в областта. Имаме Регионален методически съвет, който е структуриран за първи път през годината, която отчитаме, в настоящата работи втора година. Неговото начало беше в онзи момент, когато правихме проучване и анализ на потребностите от подкрепа за повишаване на теоретичната и практическата подготовка на педагогическите специалисти в учебната 2016/2017 година, както и на директорите. Съставът на този регионален съвет, който се структурира, включва 13 секции, като ръководител на всяка една секция е експерт от регионалното управление. След това се разработи план за всяка една секция с конкретни дейности за подпомагане на професионалното развитие на педагогическите специалисти. Акцентите в работата на този методически съвет през изтеклата година беше наставничеството и подкрепата на учители с малък опит, качество на образователния процес, мотивация, формиращо оценяване, интердисциплинарни уроци, проектно-базираното обучение, изследователските подходи и иновациите. Работата на този съвет включва проведени 22 методически срещи“, заяви Венцеслава Генова. Работено е в подкрепа намаляване агресията и тормоза в училищата и повишаване качеството на професионалното образование във всички професионални гимназии във Варна, посочи Генова. По думите й всички тези акценти са с цел подобряване на педагогическите умения на специалистите, които работят в образователните институции. Методическата подкрепа за директорите е осъществена чрез специализирани съвещания, водени от началника на Регионалното управление на образованието във Варна.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА