Венцеслава Генова, РУО – Варна: Чрез дуалното обучение бизнеса участва пряко в изграждането на средния специалист

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Г-жо Генова, колко гимназии във Варненска област предлагат възможността за дуално обучение?

Венцеслава Генова: В област Варна дуално обучение ще има в Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообразботване „Никола Хайтов“  по специалността „Мебелно производство“, „Производство на тапицирани изделия“, по професията техник-озеленител, специалност „Парково строителство и озеленяване“. Дуално обучение ще има от следващата учебна година във Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ по професията корабен техник, специалност „Корабостроене“. Също във Варненска морска гимназия по професията корабен монтьор, специалност „Ремонт на кораби“ и във Варненска търговска гимназия професията икономист, специалност „Търговия“. Това са за следващата година училищата и паралелките, в които ще има дуално обучение. До момента в област Варна беше единствено гимназия „Николай Хайтов“. Те бяха първите, които заложиха дуално обучение. След тях вече за първи път от следващата година се включват Варненска морска гимназия и Варненска търговска гимназия. Тоест дуалното  обучение в област Варна се разширява чрез дейността на професионалните гимназии в град Варна. Един ученик може да запише абсолютно всички специалности, паралелки, профили, които са в държавния план-прием. Няма ограничения.

Фокус: Значи общо 3 училища ще предлагат 6 паралелки за дуално обучение?

Венцеслава Генова: Да, в „Николай Хайтов“ са 3. Професия техник-технолог в дървообработването,  специалност „Мебелно производство“, професия оператор дървообработването, специалност „Производство  на тапицирани изделия“, професия техник – озеленител, специалност „Парково строителство и озеленяване“. Това са 3 в „Николай Хайтов“. Две са в Морската гимназия. В Морска гимназия професия корабостроителен техник, специалност „Корабостроене“, професия корабен монтьор, специалност „Ремонт на кораби. И една имаме по професията икономист, специалност „Търговия“ във Варненска търговска гимназия. Значи училищата са 3, а пък паралелките са 6 на брой.

Фокус: Какви са предимствата на дуалното обучение според Вас?

Венцеслава Генова: Учениците имат възможността в процеса на обучението си в гимназиалният етап да работят, да усвояват професията в реална среда, като съответно им се и заплаща труда. Имат възможност чрез тази форма да влязат в пряк контакт с работодателите, които пък наблюдавайки процеса на тяхното теоретично и практическо обучение, след това да подсигурят работни места в сферата, в която се провежда дуалното обучение и ученика се обучава по дадената специалност. И не на последно място, скъсява се времето през което може на трудовия пазар да се включат подготвени специалисти.

Фокус: Искате ли да допълните нещо по тази тема?

Венцеслава Генова: И не на последно място тези специалности се съхраняват, тях ги има на пазара на труда. Те са ценни за икономиката на областта и чрез дуалното обучение тази специалност не изчезва, тя се съхранява, защото в повечето случаи тези специалности не са така привлекателни за масата ученици и техните родители. Но така или иначе колкото от тези, които проявяват интерес към тази професия и към тази специалност, имат възможност да я усвоят и да я практикуват. И освен това бизнеса пряко участва в изграждането на средния специалист.

Фокус: А по отношение на предстоящото национално външно оценяване на седмокласниците. Колко ученици ще се явят на външното оценяване във Варненска област?

Венцеслава Генова: Около 4000 са седмокласниците, които очакваме да се явят на НВО по български език и литература и по математика. Да видим сега колко реално ще се явят от тях на 17 и на 19 юни. Но сме подсигурили условия за работа на толкова завършващи VII клас – вече основно образование.

Фокус: Всички училища ли ще провеждат изпити в областта?

Венцеслава Генова: Принципа на явяване на НВО в VII клас е те да работят в училищата, в които завършват VII клас и тези училища са всъщност изпитни сгради, със съответните изпитни зали. 90 са училищата във Варненска област, в които ще има изпитни зали за седмокласниците за НВО-то по български и по математика.

Бояна АТАНАСОВА