Венцеслава Генова, РУО – Варна: 3393 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература в областта

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Г-жо Генова, колко зрелостници се явиха на матурата по български език и литература в областта?

Венцеслава Генова: Днес в област Варна работиха общо 3393 зрелостници на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Разпределени в 40 училища и изпитни сгради, и 268 изпитни зали. Не се явиха 53 зрелостници. Изпита премина спокойно, при спазване на правилата за работа. Няма никакви сигнали за опити за преписване или някакви други инциденти. В момента директорите предават запечатани изпитните работи на зрелостниците, които престои да бъдат представени в комисията по засекретяване и след това за проверка и оценка. Това, което още мога да ви кажа, че към 13 юни ще имаме резултатите от комисията за проверка и оценка на писмените работи на зрелостниците, както от първия, така и от втория и онези зрелостници, които ще се явят на третия държавен зрелостен изпит по желание.

Може би имате въпроси, които ви задават: Кога успешно положилите зрелостници изпит ще получат дипломите си за завършено средно образование. Това трябва да стане до 21 юни в зависимост от това колко зрелостници има в едно училище, колко бързо ще бъдат подготвени дипломите, но най-късно до 21 юни това трябва да се случи.

Фокус: Колко зрелостници ще се явят на следващата матура?

Венцеслава Генова: На 23 е втория задължителен държавен зрелостен изпит, на който зрелостниците имат право да избират учебния предмет, по който да положат този изпит. По броя подадени заявления, най-голям брой – 1058 зрелостници са пожелали това да бъде английски език. След това със 493 зрелостници е учебния предмет биология и здравно образование, а на трето място по подадени заявления – 315 е география и икономика. Математика е със 208 заявления, тоест 208 зрелостници са поискали да положат този изпит.

Аз не ви казах, че 128 зрелостници не са допуснати до държавни зрелостни изпити днеска, а те няма да са допуснати и на 23, защото това означава, че тези 128 зрелостници имат слаба оценка по един от учебните предмети. Тоест не са завършили успешно 12 клас. На тях им предстоят поправителни сесии и ако успешно ги положат ще могат да се включат за втората за тази учебна годи8на зрелостна сесия през август/септември.

Фокус: Колко ученици за заявили желание да се явят на трета матура?

Венцеслава Генова: На третата матура по желание има подадени заявления 23 зрелостници за английски език, 17 за математика, 3 за история и цивилизация, 5 за физика и астрономия, 4 има химия и опазване на околната среда, също 4 са биология и здравно образование и 2 зрелостници за немски език.

Има 909 ученици в областта, които са завършили професионални гимназии или професионални паралелки в средни училища, които вместо втори  държавен зрелостен изпит по избираем общообразователен предмет, ще полагат държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация.

Фокус: Значи има интерес към професионалните паралелки?

Венцеслава Генова: Те са повече в сравнение с предходната година, което означава, че желанията на учениците от професионалните гимназии, са освен дипломна диплома за средно образование да получат и степен за професионална квалификация, като изберат този държавен зрелостен изпит по теория и практика на професията. Това е много добро като тенденция. Те могат да продължат да следват  висше образование, едновременно с това да работят по професията, за която са се обучавали и освен това пък българската икономика има възвръщаемост на инвестираните средства за тяхното обучение.

Бояна АТАНАСОВА