Венцеслава Генова, РУО-Варна: 3830 седмокласници се явиха на външно оценяване по математика в областта и 78 не се явиха

Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието (РУО) във Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна.

Фокус: Г-жо Генова, колко ученици се явиха на националното външно оценяване по математика след VII клас?

Венцеслава Генова: 3830 се явиха, 78 не се явиха. Нямаме сигнали за каквито и да било нарушения.

Фокус: Ако можем да кажем какво е новото при провеждането на националното външно оценяване тази година?

Венцеслава Генова: Ще се проверяват в електронна среда от комисии, които предварително са обучени, сертифицирани да работят с платформата. Новост е това, че пишат с черен химикал, с оглед на това, че ще се проверяват е в електронна среда. Те се сканират и за да може сканираното да се вижда добре, това което детето е писало, и да може да бъде проверявана в електронна среда. Това налага да се пише с черен химикал. Новост е това, че изпитите  по български език и по математика се състоят от две части, но изпита е един и е задължително да се явяват и на двете части. Новост е това, че седмокласниците ни са първия випуск, който завършва основно образование след VII клас и в свидетелството за основно образование ще се вписват резултатите от техните постижения на външното оценяване по български, по математика, а онези, които са проявили желание и ще полагат на 21 юни национално външно оценяване по чужд език. Ето и това е ново, че имат право по желание да положат и трето национално външно оценяване. Националното външно оценяване, като такова, е вече не след завършен VII клас, а след завършен етап – прогимназиалния етап.

Новост е, че вече в самите изпитни комплекти, те са с баркодове. Това се наложи и е така, защото ще се проверява в електронна среда техните писмени работи. Към изпитните комплекти вече има и прикрепени чернови. Новост е и самият факт, че самото външно оценяване е на дати различни с държавните зрелостни изпити. Досега бяха през май месец и държавни зрелостни и национално външно оценяване. Сега те са си отделени в самостоятелни дати и те са през месец юни.

Фокус: Улесни ли провеждането на изпитите на зрелостниците и тези на седмокласниците в различни месеци? Имаше ли проблеми преди това?

Венцеслава Генова: Имаше натоварване по-скоро в училищата,особено тези, които бяха две училища в една сграда. Като Математическата гимназия, като Трета природоматематическа, като Професионалната гимназия по икономика. Там където в една сграда имаше и гимназия и основно училище. Основно там бяха натоварванията. Да, сега организациите са по-различни и протичат самостоятелно на държавни зрелостни изпити и на национално външно оценяване. Другото, което е по-добре е, че учениците успяват до самото явяване на национално външно оценяване, успяват да усвоят още материал от учебните програми.

Фокус: Това улесни ли вашата работа?

Венцеслава Генова: Ако имате въпрос дали това е по-добрия начин. Да, това е по-добрия начин, но пък до това разделяне се стигна след като в годините назад сме се опитвали да се усъвършенстваме, да подобряваме процедурата, да я олекотяваме и стигнахме до това, което в момента провеждам. Вероятно ще продължим да търсим още възможности за олекотяване, за оптимизиране на процеса.

Това разделяне е и по-добро, защото когато бяха и държавните зрелостни и външното оценяване в едни и същи дати, трудно намирахме квесторите. В един момент и за държавните зрелостни и за външните оценявания са необходими квестори. А сега можем да ползваме учителите, които на държавните зрелостни изпит бяха квесторите, сега си ги ползваме по-лесно. Окомплектоваме екипите от дежурни учители в ролята на квестори.

Фокус: Г-жо Генова, на 21 юни предстои и националното външно оценяване по чужд език. Разкажете ни за провеждането и оценяването на този изпит?

Венцеслава Генова: Тъй като на 21 националното външно оценяване по чужд език е по желание, то отново ще се провежда в училищата, където има ученици заявили желание да положат този изпит. Но различното от националното външно по български и по математика тези писмени работи на учениците от 21 по чужд език ще се проверяват във Варна. Няма да се транспортират до София до комисиите по засекретяване. Тъй като е по желание, проверката няма да бъде в електронна среда. Тоест ние си имаме тук и комисия по засекретяване и комисия за проверка и оценка на писмените работи, така че макар и нов като изпит от националното външно оценяване, неговата проверка и оценка ще се извърши по досегашния, познатия, стария начин, тъй като те и не са много заявилите желание за този изпит, така че ще се справим. Имаме заявили желание за трето националното външно оценяване по английски – 130 ученици, по немски са заявили 3 и по руски език – 1 ученик.

Бояна АТАНАСОВА