Венцислав Боянов, директор на РД „Социално подпомагане“-Видин:8 792 бр. заявления-декларации за целева помощ за отопление са подадени от началото на август в областта 

8 792 бр. заявления-декларации за целева помощ за отопление са подадени от началото на август в дирекциите за „Социално подпомагане“ във Видинска област, каза на пресконференция Венцислав Боянов, директор на РД „Социално подпомагане“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин.   От тях е отпусната целева помощ на 6 568 случая, а броя на отказите е 901 бр. В процес на обработка са 1 323 заявления-декларации. Най-голям е броят на депозираните заявления-декларации за община Видин – 3 694 бр., следвани от община Димово – 997 бр. и община Ружинци – 779 бр. „Изплатените социални помощи по отделните нормативни основания от Дирекциите „Социално подпомагане“ в област Видин за месец юли 2019г. са в размер на 4 259 544 лв., от тях 2 749 276 лв. са за отопление“, заяви Боянов.

Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация за получаване на помощта е по-нисък или равен от диференциран доход за отопление. Като основа при определянето на диференцирания доход за отопление служи  „Базов доход за отопление“, в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.

Анна ЛОЗАНОВА