Венцислав Боянов, РД „Социално подпомагане“-Видин: 96 професионални приемни семейства и едно доброволно приемно семейство са регистрирани на територията на областта в края на 2019 г.

Снимка: РИОСВ - Смолян

 

96 професионални приемни семейства и едно доброволно приемно семейство са регистрирани на територията на областта в края на 2019 г. , каза за Радио „Фокус“ – Видин Венцислав Боянов, директор на РД „Социално подпомагане“ – Видин. Той посочи, че  в 18 професионални приемни семейства и 1 доброволно приемно семейство няма настанени деца, а в 78 семейства са настанени общо 96 деца. “Предстои утвърждаване на  нови приемни семейства ,с профил за отглеждане на новородени деца и деца до 7 годишна възраст  през първото  тримесечие на 2020г. Към настоящия момент утвърдените приемни семейства с по-тесен профил стоят свободни и се  търси място на деца в риск в други области на страната. Работи се  усилено с вече утвърдените приемни семейства,  с цел разширяване на профилите им“, обясни ВЍенцислав Боянов. Той добави, че за 2019 г. броят на семействата кандидатствали за професионални приемни родители еса 4-ри, като 3 от тях са били одобрени от Комисията по приемна грижа към РД“Социално подпомагане“ – Видин и в резултат са били утвърдени със заповед.  Броят на заличените приемни семейства за годината е 5.

През 2019г.  са осиновени 28 деца  в страната, а 9 са осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина.

Анна ЛОЗАНОВА