Венцислав Спирдонов, ОбС – Велико Търново: С отпускането на стипендии на децата от Младежки дом общинските съветници загърбиха политическите си различия

Общински съвет – Велико Търново гласува да бъдат отпуснати 10 стипендии за деца, обучаващи се в различните форми на творческо развитие в Младежки дом – Велико Търново. Местните депутатите приеха с 27 гласа „за“ утвърждаването на статут за определяне и разпределяне на стипендии за деца, обучаващи се в различните форми на творческо развитие в Младежки дом. Предложението бе направено на кмета инж. Даниел Панов, по идея на група общински съветници, а повече за него ни разказа в предаването „Царевргад Търнов – славата и величието на България“ на Радио „Фокус“ Венцислав Спирдонов, председател на ОбС – Велико Търново. Прочетете пълния текст на интервюто.

Фокус: Г-н Спирдонов, нека на първо място да обобщим от къде дойде идеята да подкрепяте изявени младежи, както и такива, които имат финансови затруднения и са част от колектива на Младежкия дом в града?

Венцислав Спирдонов: Община Велико Търново дава стипендии на изявени студенти от Великотърновски университет, както и на изявен студент от Националния военен университет  и при едно обсъждане на таксите на Младежки дом в мен възникна идеята, че ние всъщност можем да подкрепяме с такива стипендии децата ни във формите на обучение на Младежки дом. Изявих своята позиция на сесия на Общински съвет и призовах съветниците, които имат желание, да се включат в това начинание. При което около 10 съветника от 37, от различни политически групи, подписахме предложение за създаване на такова подпомагане. И на отминалата сесия кметът на община Велико Търново Даниел Панов внесе предложение за статут  за определяне и разпределяне на стипендии за деца, обучаващи се в различни форми на творческо развитие в Младежки дом – Велико Търново.

Фокус: Какъв е статутът на стипендиите?

Венцислав Спирдонов: Стипендиите са форма на подпомагане за деца, чиито родители имат минимален доход и на деца с доказани творчески възможности. Общият размер на стипендиите се утвърждава от Общински съвет и се изразява в освобождаване от заплащане за обучение в размер на годишната цена на услугата по следната форма в Младежкия дом. Те, както казах, са два вида – за деца и младежи на родители с минимални доходи и за деца и младежи за проявени творчески възможности, отличени на първо, второ и трето място в регионални, национални и международни конкурси. Предложенията кой да бъде награден ще се дават от Младежки дом и ще се одобряват от Великотърновски общински съвет, като поименни стипендии.

Фокус: А по време на гласуването на сесията на Общински съвет предложението Ви бе единодушно прието от всички политически сили. Това означава ли,че местните парламентаристи поставят на първо място развитието на младежите и на града като цяло и забравят политическите различия?

Венцислав Спирдонов:  Да, точно това означава. Нямаше нито един глас „против“ или „въздържал се“. Както казах и самото предложение беше подкрепено от различни политически групи. Така, че наистина такива идеи обединяват политиците от различни сили и дават насока, че бъдещето ни е едно и трябва да подкрепяме децата на Велико Търново за по-добро развитие. Както знаете в Младежки дом има достатъчно добри форми на обучение, които „произвеждат“ деца със силни творчески възможности и ни дават надежда, че има бъдеще за България и за Велико Търново.

Фокус: Имате ли други идеи с подобна насоченост?

Венцислав Спирдонов: Както знаете аз развивам и подкрепям много подобни каузи, като например тази за насърчаване на четенето сред децата. Освен Младежкия дом, аз подкрепям дейността и на бившия пионерски дом, тоест стремя се да отделям внимание на различни извънкласни форми на обучение, които смятам че подкрепят изключително много развитието на нашите деца. Целта е тези, които нямат финансова възможност, както и тези, които имат много открити изложби, да бъдат подкрепени от Великотърновски общински съвет и Общината.

Луиза ТРАНЧЕВА