Вера Блажева, Комисия за борба с противообществени прояви: Най-честата асоциална проява, регистрирана в Свищовско през 2016 година, е кражбата

Община Свищов

Най-честата асоциална проява, извършвана от малолетни и непълнолетни лица от Свищовска община, през 2016 година, е кражбата. Общият брой на регистрираните случаи е 26. Кои са основните извършители и има ли възрастова група, сред младежите, която да е най-податлива и уязвима при подобни престъпления. Какво сочи статистиката за 2016 година, има ли регистрирани случаи за 2017 и какви мерки се предприемат срещу ограничаването на проблема? Прочетете повече в интервю от предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“- Велико Търново със секретарят на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Свищов Вера Блажева.

 

Фокус: Г-жо Блажева, колко сигнали са получени в Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Свищов от началото на годината? Какви са данните за миналата година?

Вера Блажева: От началото на 2017 година до момента са получени 3 преписки в Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Свищов. Две от тях са от Районната прокуратура – за употреба на алкохол от непълнолетни и физическа саморазправа между съученици. Третата преписка е от Районно управление на полиция – Свищов за саморазправа между две момичета. През учебната 2016 година са проведени 49 възпитателни дела срещу 45 извършители – 13 малолетни , от които 10 момчета и 3 момичета и 32 непълнолетни, от които 20 момчета и 12 момичета. По повече вече от едно възпитателно дело са образувани на 6 деца. Най-честата наложена възпитателна мярка е „предупреждение” при извършена първа асоциална проява, най-тежката възпитателна мярка е „предупреждаване за настаняване във възпитателно-училище интернат с изпитателен срок до 6 месеца”. Това се налага при повторни извършени противообществени прояви на детето.

Фокус: Освен, че Вие оказвате подкрепа, когато получите даден сигнал, има ли случаи, в които родители сами Ви търсят за такава?

Вера Блажева: Да, Местната комисия предлага помощ и подкрепа, но често самите родители търсят такава за справяне с неприятната ситуация, в която е попаднало детето им. Органът, който помага в такива случаи, към Местната комисия, е Консултативния кабинет. В него работят обществени възпитатели – квалифицирани педагози и психолози. В ЗБППМН е предвидена възпитателна мярка „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”. Те работят безплатно с децата и родителите им, индивидуални и конфиденциални срещи, корекционно-възпитателна работа, като се отчитат пред секретарят на Местната комисия със съответните документи.

Фокус: Може ли да направим обобщение за това кои са основните нарушения ?

Вера Блажева: За 2016 година най-честата асоциална проява е кражбата. Имаме 26 случая  на отнемане на мобилни телефони и таблети от училища, домови кражби, кражби от магазини; 6 случая за притежание на наркотично вещество; 6 случая за бягство от дома; 5 случая на вандалска проява и по един случаи на фалшив сигнал на тел. 112, за  управление на МПС от непълнолетен и други.

Фокус: Има ли възрастова група, която е уязвима и податлива в извършването на подобни случаи?

Вера Блажева: Младежите, които влизат в тийнейджърската група от 13 до 16 години, са най-уязвими в извършването на асоциални прояви. В тази възраст децата са най-любопитни, смятат, че са големи и достатъчно пораснали, като се чувстват че могат сами да вземат решения и да се справят с наболелите им проблеми. Често пъти хормоните им бушуват и налитат на агресивни действия, за които после съжаляват. Обръщам се към децата и най-вече към техните родители или хората, които се грижат за тях – отделяйте поне по 1 час на ден на децата си, заедно споделяйте всекидневието си, децата ни растат със своите си проблеми, които е необходимо да споделят с вас родителите, а не със своите така наречените  „приятели” и случайни познати. Информирайте се от своите деца, научете ги да ви имат доверие и да вярват във вас и вашата подкрепа и оценка.

Фокус: Какви са методите, чрез които оказвате помощ ?

Вера Блажева: Консултативният кабинет и работата на обществените възпитатели в него, са в подкрепа и помощ за деца, извършили асоциални прояви или деца в риск. Друг помощен оран за децата е Центърът за обществена подкрепа в Свищов, който предлага социална услуга „подкрепа и консултиране на дете с поведенчески проблеми”. В него има социални работници, психолози и педагози, които освен индивидуално , често работят и групово с децата. В началото на всяка календарна година, на първото пленарно заседание на Местната комисия, се приема програма за превенция и противодействие на противообществените прояви и правонарушения на деца в община Свищов. Тя е разработена в съответствие с приоритетите и задачите на Националните стратегии и програми. През миналата година месеците януари и февруари бяха обявени за месеци на превенция срещу „Безопасност в интернет мрежата”. Месец април бе обявен от Местната комисия за месец на превенция срещу тормоза в училище. По училищата в общината се проведоха специални лекции, които запознаха класните ръководители с механизма за овладяване на ситуациите на насилие и тормоз между учениците. Месец юни премина под знака за превенция на наркотичните вещества – в десетите класовете се проведе състезание на презентации по теми, свързани с опасните наркотици. В началото на учебната година, през месец септември, секретарят на Комисията и районите инспектори посетиха училищата като направиха предписания за предпазване от кражби на вещи и пари от физкултурните салони , кабинетите и оставянето без надзор на ученическите чанти. Раздадоха се брошури на тема „Опасни игри”,  издадени от МВР Главна дирекция „Национална полиция” . Целта е предпазване на децата от игри по ж.п. релсите и около гарите. Месеците октомври и ноември бяха обявени за превенция „Безопасно общуване с непознати и познати лица”. По случай Световният ден на добротата – 13 ноември и Международният ден на Толерантността – 16 ноември  в  Зала 1 на Община Свищов се проведе награждаване на деца извършили добро дело през учебната година.  1 декември – Международният ден за борба срещу СПИН бе отбелязан от всички училища с презентации и различни мероприятия свързани с безопасния секс. Секретарят на комисията раздаде брошури „Това зависи от теб!”.

Фокус: Как оценявате съвместната си работа с другите институции в града, отговорни при подобни случаи, като Отдел „Закрила на детето” и полицията? Успешна ли е тя и кои са основните насоки,в  които е концентрирана?

Вера Блажева: Съвместната работа с институциите, занимаващи се с деца на територията на община Свищов, е на много добро ниво. Секретарят на Комисията ежедневно поддържа връзка с Инспектор Детска педагогическа стая при РУП – град Свищов – Лора Георгиева. Чрез сътрудничеството между двете институции се получава бърз обмен на информация, която е особено полезна при вземането на мерки срещу малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви.  Ние си партнираме активно и с Дирекция за социално подпомагане – Отдел „ Закрила на детето ”. Съвместната ни работа е от съществено значение при провеждането на възпитателни дела в Комисията. Представители на Отдела редовно присъстват и вземат активно участие при провеждане на  възпитателни дела като защитават интересите на детето. Сътрудничеството е много важно при обменяне на необходимата информация, за разрешаване на случаи с малолетни и непълнолетни правонарушители, както и за оказване на специализирана помощ на нуждаещите се деца. Съдействаме си и като участници в Координационния механизъм, както и в инициативи, организирани от социалните дейности – обходи за просещи и скитащи деца. Обменяме информация, като провеждаме предварителни срещи с представителите на ОЗД, за приемане на различни методи за справяне със ситуация на дете в риск или извършило противообществена представа. Почти винаги стигаме до едино разумно решение, в полза за опазване на детето от повторно попадане в неприятна ситуация. Искам да използвам вашата медия за да посоча , че Местната комисия при община Свищов ще продължава да работи по превенция с добри инициативи и занапред, предварително децата ни да са информирани за опасностите които са в пространството, но се надявам и родителите и училищата да са активни в общата ни възпитателна работа.

Луиза ТРАНЧЕВА