Вера Вулджева, Академия за меки умения: Формулата за успешно развитие на младите в професиите на бъдещето се крие в успоредното съществуване на формалното и неформалното образование

снимка: личен архив

Проектът „Академия за меки умения” цели да обедини различните тематични кръгове, лектори и системи на преподаване, които са в сферата на неформалното образование, за да може повече българи да имат информация за най-модерните образователни тенденции и да имат реален избор и шанс за желаното развитие. В интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив Вера Вулджева, един от лекторите в Академия за меки умения, разкрива как да бъде осветен пътя на младите така, че те бързо да се реализират и самоусъвършенстват в желаната от тях сфера, как да намерят себе си в свят, предлагащ все повече „професии на бъдещето“.

 

Фокус: Г-жо Вулджева, в следващите няколко минути ще си поговорим за неформалното образование или по-точно за Академия за меки умения в Пловдив, от която сте активна част. Нека, обаче, най-напред да обясним какво представляват така наречените „меки умения“.
Вера Вулджева: На английски език понятието се означава като „soft skills“, като на български се превежда „меки умения“. Най-просто казано, това са нашите лични качества, които доскоро бяха трудно измерими или неизмерими. Всъщност, това понятие „меки умения“ обобщава всички тези качества  от рода на презентационни и комуникационни умения, умения за работа в екип, дори всички неща, които се съдържат в нашата емоционална интелигентност. Тоест, да имаме знания и умения, които ни правят по-добри комуникатори, по-добре свързващи се и работещи с хората, които ни участ да представяме идеите си и самите себе си. Това не кореспондира толкова с академичните знания, които се придобиват в училище или в университета и които могат да се измерят пряко с тестове. Много е важно хората да имат предвид, че тези неща все повече ще бъдат необходими. Например работодателите, наемайки млади хора на работа,  все повече се вълнуват от тези качества, не само и не толкова от това какво ниво на английски притежава дадения кандидат, не само каква завършена степен има от университета. Вече започнаха да се правят и много психологически тестове, които да измерват човека какъв тип е, как би се сработил с екипа, дали по-скоро е човек, който е лидер и ще разработи нови идеи, дали е човек който е по-добър изпълнител и довършва проектите. Тоест, „меки умения“ са качества, които започнаха вече да могат да се измерват.
Фокус: И тази нова ниша в образованието, така да я нарека, намира все повече приложение и тя е в основата на проекта Академия за меки умения. Нека да запознаем читателите с него – каква е мисията на Академията за меки умения, какви са целите, които си поставя?
Вера Вулджева:
Ние вярваме, че младите хора имат нужда и че ние, по-възрастните, сме им длъжници – трябва да им помогнем да се развиват и усъвършенстват – те самите и техните лични качества, за да може и цялото общество да стане по-хармонично, да комуникираме по-добре, да се развиваме по-добре, разбира се не без визията за това какво се случва като цяло с човечеството. Нашата идея е да сме полезни на младите хора, те да развиват себе си и да са подготвени за новите условия, за така наречените „професии на бъдещето“.  Всъщност се оказва, че до 10 години около 80 % от професиите, които ще се търсят, в момента, едва ли не, не съществуват . Тоест, толкова бързо се променят нещата, че ако продължим да обучаваме младите хора както до момента – чрез формалното образование, те ще се окажат неподготвени, тъй като роботите и машините навлизат все повече във всички работни процеси, особено при тези, които могат да бъдат механизирани. Хората и тяхната ценност, това да могат да бъдат реализирани на пазара на труда или въобще като личности, ще е свързана с тяхната креативност с техните творчески способности, с всичко, което ни отличава от машините и роботите. Така че, нашата идея и визия е да помогнем на младите хора, а и не само, да са адаптивни в новите условия и да развиват точно тези качества и компетенции, които ще бъдат изключително ценни в близкото бъдеще.
Имаме щастието Община Пловдив да подкрепя проекта ни по  програма „Пловдив за младите“, която финансира старта на нашата академия. Към момента преминава първия набор от семинари,  на които посещението е абсолютно безплатно. Първите два семинара вече минаха миналата събота и всички присъстващи са възхитени от това, което им се случи. Някои хора бяха дошли просто от любопитство и нямаха идея какво точно ще представлява това неформално обучение. Мишо Гръблев от Академия за меки умения разказа на хората, уповавайки се на  собствения си опит като журналист и преподавател, за това как презентационните умения и способности могат да бъдат развивани. Моята лекция бе свързана с организирането на събития, тъй като имам богат опит в тази сфера, натрупан от дейността ми във Фондация „Искам бебе“. Тази събота предстоят още семинари. Те са общо 8 , разпределни в месеците май и юни.
Фокус: Нека да кажем какво предстои тази събота? Какви ще бъдат темите на семинарите?
Вера Вулджева: Тази събота, за времето от 9.00 до 13.00 часа, Мишо Гръблев ще води семинар на тема „Първи стъпки в GDPR“. Темата е свързана с новия европейски регламент за опериране и работа с личните данни . Това е вече все по-чувствителна и все по-актуална тема. Този регламент предполага много сериозни глоби за институции или хора, които работят с лични данни на други хора по неправилен начин. Затова Мишо ще предостави много ценна информация за всички, които работят по една или друга причина с лични данни. НПО-организациите и работещите в сферата на образованието са аудиторията, за която семинарът би бил изключително полезен.
В следобедните часове ще започне моят семинар, като аз ще надградя върху миналия семинар, касаещ организирането на събития. Моята тема ще бъде „Логистика и мениджмънт на специални събития“. Специалните събития са малко по-мащабни по своята същност събития. Те могат да бъдат във всякаква сфера, като има специфика при организирането им. Ролята на събитийния мениджър като професия – една от професиите на бъдещето, за които ще разкажа на присъстващите, е огромна. Той трябва да е много добър организатор, но освен това трябва да притежава много знания и умения, които всъщност се оказва, че няма как да придобие в училище или университета.
Фокус: Усещате ли желание за развитие у младите при срещите си с тях? Имат ли те капацитет за пренастройка? Знаем, че начинът на живот, а и пазарът на труда ги тласка към тази промяна, към нуждата да се насочат към неформалното образование и ползите от него.
Вера Вулджева:
Като човек, който ходи на неформални курсове, семинари и уъркшопове, и като лектор смятам, че младите хора са готови и всъщност са жадни за развитие и да им се случват такива неща. Тази потребност е много естествена за тях – знанията им трябват. При срещата ни в събота осъзнах колко сме полезни за младите. На моите семинари, освен да разказвам конкретно по темата, винаги присъства и вдъхновяващия елемент – да кажа на хората да вярват в собствените си възможности, да правят нещата със сърце и любов, да правят това, което им идва отвътре. След семинара в събота всички си тръгнаха толкова вдъхновени и ентусиазирани. Нямат търпение да дойдат отново и съм изключително щастлива от този факт.   Да вдъхновиш един млад човек да слуша сърцето си – за мен това е изключително удовлетворяващо. Оттам нататък той ще намери знания по някакъв начин – било чрез неформалното образование, било чрез многото информация в интернет, било чрез собствен опит, който ще натрупа, правейки нещата. Въпросът е да успеем да мотивираме хората да следват сърцето си и наистина да слушат вътрешния си глас накъде ги води, за да се развиват. Вярвам, че това нещо става с все по-бързи темпове.
Фокус: Всичко това означава ли, че неформалното образование би изместило формалното в конкретен бъдещ период от време?
Вера Вулджева: Според нас бъдещето е в успоредното развитие. Много неща ще могат да с се научават чрез неформално образование, като например чрез онлайн курсове. Имам много примери за хора, чиято работа сега се дължи на квалификация и обучение от неформално образование, дори от онлайн академии. Но още не сме съвсем готови да се откъснем напълно от формалното образование.  Вече има така наречените „демократични училища“, които все още не са сертифицирани по МОН и там програмата е коренно различна. Даже децата и младите хора сами избират какво да учат, колко време да го учат, по какъв начин да го учат и с какво точно да се занимават. И тях никой не ги притиска непременно в първи клас да учат буквите. По-скоро са оставени на  естествени процеси – когато самите младо хора поискат да развиват собствен интерес, те сами се принуждават да се научат да четат, за да мога да набавят необходимата им информация. В България такива форми на обучение все още не са сертифицирани и чрез тях хората не могат да придобиват дипломи. Има смели родители, които са преценили да обучават децата си по този начин и аз ги адмирирам, но все още това не е достатъчно масово. Адмирирам и усилията им да направят така, че неформалното образование да навлиза все повече, защото наистина има бъдеще. В Израел например вече 30 години съществува демократично образование и то е абсолютно легална форма на образование. На моя семинар присъстваше дама от пловдивско частно училище, сертифицирано от МОН до 7 клас. Там до обяд децата учат по програма, утвърдена от министерството, но следобед се обучават по неформални методи на точно такъв тип „меки умения“ – за неща и знания, свързани с природата, с екологията, с все повече творчески процеси и занимания. Напоследък се оказва,  че е много трудно да прецениш за даден индивид кое е по-важно, защото ако непременно настояваш някои гениален танцьор да учи математика, можеш да го провалиш. На този етап вярвам в успоредното развитие и бъдещето ще покаже кое всъщност е по-добро за по-далечното бъдеще.
Фокус: Вече споменахме за „професии на бъдещето“. Смятам, че сега може да бъдем полезни на младите, отговаряйки на въпроса – кои професии влизат в тази категория?
Вера Вулджева:
 Те са много различни от това, което в момента си представяме. В днешно време да бъдеш инфлуенсър или да имаш свой YouTube канал, чрез който да достигаш до много хора по целия свят, се превърна в професия, която по някакъв начин осигурява доходи. Познавам непряко хора, които са приковани към инвалидна количка, но имат собствен блог и чрез него са се развили онлайн в някаква посока, полезни са на останалите и се издържат по този начин. Със сигурност и неминуемо това нещо ще е свързано от една страна с професии в интернет и този световен начин на комуникиране, без значение къде човек се намира физически. Така ще се развива най-вероятно и голяма част от образованието. От друга страна, вярвам, че все повече „професии на бъдещето“ ще са свързани силно с креативността, с изкуството, с това да помагаме хората да общуват по-пълноценно физически. Има теория, че ще бъде необходимо офлайн и онлайн заниманията да се развиват 50/50, защото забелязваме, че много млади хора, дори деца, са толкова свързани с устройствата си, че дори не знаят как да се забавляват, как да общуват помежду си. „Професиите на бъдещето“ ще се развиват със сигурност заради необходимостта тази нища да бъде запълнена с неща като спортни занимания, дори семинари, които дават пространство на родители и деца да общуват повече помежду си. В близкото бъдеще психолозите и тяхната психологическа работа ще бъдат все по-необходими. Смятам, че това важи и за логопедите, защото колкото повече децата прекарват пред компютрите още от най-ранна детска възраст, толкова повече са засегнати техните комуникативни способности и те не могат да проговорят навреме.
Фокус:  Да кажем още няколко думи за семинарите, които предстоят. Какво да очакват желаещите да присъстват?
Вера Вулджева:
 Нека да кажем на всички, които им стана интересно, че освен майските семинари, ние имаме и две дати през юни – на 15 и на 22 юни, в събота.По цял ден сме в Младежкия център в Пловдив, вратите ни са отворени, посещението е напълно безплатно. Всеки може да дойде на нашите семинари, като е хубаво желаещите да се регистрират, защото разполагаме с ограничен брой места – 30. Стремим се да подготвяме изненади за всеки семинар – гост-лектори, които са практици. В събота по време на моя семинар ще ни гостува Александър Петков – практик, който се занимава с кетъринг и с нестандартни събития. През юни също ще имаме много интересни гости.
Фокус:  Какъв съвет може да отправим към младите хора?
Вера Вулджева:  Да инвестират в себе си, защото  човек сам и гол се ражда, сам и гол умира, и през това време, освен че сме длъжници на обществото, сме длъжници и на себе си за собственото си развитие. Апелирам хората да развиват себе си и да трупат повече знания и опит, за да могат после да ги споделят с другите, както правим ние чрез Академията за меки умения.
Тони МИХАЙЛОВ