Вера Вулджева, Фондация „Искам бебе“: Общинската програма „Ин витро“ в Асеновград е първата и единствена в България, която от началото на съществуването си е с безлимитен бюджет

снимка: Фондация "Искам бебе"

Вера Вулджева, член на Комисията по финансиране на ин-витро процедури в Община Асеновград и координатор на Фондация „Искам бебе“ за град Пловдив, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за постигнатите резултати по програма „Ин Витро“ на Община Асеновград в периода 2012-2017 година.


Фокус:
Г-жо Вулджева, колко успешна е общинската програма „Ин Витро“ в Асеновград? Колко са родените деца, благодарение на осигурено финансиране по програмата?
Вера Вулджева: Общинската програма „Ин витро“ в Асеновград работи ефективно от 2012 година. Аз имам честта да съм член на Комисията по финансиране на ин-витро процедури в Община Асеновград, като представител на Фондация „Искам бебе“. Мога да кажа с чиста съвест, че това е първата и единствена общинска програма в България, която от началото на съществуването си е с безлимитен бюджет. Двойките или семействата с репродуктивни проблеми, които кандидатстват към Община Асеновград за финансово подпомагане, отговарят на критериите, представят надлежно всички необходими документи и бъдат одобрени, получават до 2000 лева. Общият бюджет на общинската програмата няма лимит за годината. Това е прекрасно, защото няма друга такава програма в страната. Колкото двойки са кандидатствали, отговарят на критериите и съответно бъдат одобрени от общинската комисия, толкова от тях биват финансирани в същата година. Това е прекрасно, защото няма друга такава програма в страната. Адмирации за Община Асеновград. Като брой бебета, вече можем да се похвалим с 23 родени деца, като това е 43 % успеваемост на общинската програма. Като майка на дете, което е изстрадано и изключително трудно сме стигнали до него, мисля че това е много добър резултат. Понякога хората кандидатстват по две-три години, четири дори, и винаги, стига да отговарят на критериите, биват одобрявани, за да могат да продължат да се борят, да имат една стабилна подкрепа през годините. В много от случаите нещата се случват.
Фокус: Има ли двойки, които подават документи многократно, за да осъществят мечтата си за рожба?
Вера Вулджева: За времето от септември 2012-та до края на декември 2017–та година, общо за периода на работа на програмата, са одобрени за финансиране 53 семейства. Две семейства са кандидатствали четири календарни години поред, като съответно са финансирани четири пъти. Четири от семействата са кандидатствали три поредни години, 19 семейства са подали документи и са били одобрени за подпомагане през две календарни години, а 28 семейства или двойки са финансирани еднократно. Общо обработени са 92 заявления от семейства с репродуктивни проблеми, като отпуснатата сума е в размер на 171 500 лв. за тези години. В повечето случай кандидатите успяват да подготвят добре документите си, като много рядко има липсващи документи. Миналата година имахме такъв случай. Затова от 18 постъпили заявления през 2017-та, само една двойка не беше одобрена от общинската комисията, тъй като трябваше да представи още документи.
Фокус: Нараства ли интересът към програмата „Ин витро“ на Община Асеновград през годините?
Вера Вулджева: Интересът към общинската програма „Ин витро“ в Асеновград нараства недвусмислено. Все повече хора разбират, че има такава програма, че могат трайно да разчитат на помощ. Освен тези, които продължават да се борят, непрекъснато има и нови кандидати. Голяма част от семействата се сдобиват с рожба с помощта на Община Асеновград.
Фокус: Нека да се обърнем към онези наши читатели, които имат нужда, но не са се решили да кандидатстват за подпомагане по програма „Ин витро“ на Община Асеновград. Какви са изискванията  и сроковете, за да получат помощ и да осъществят мечтата си за рожба?
Вера Вулджева: Предимство на общинската програма „Ин витро“ в Асеновград е, че двойките или семействата с репродуктивни проблеми могат да кандидатстват едва ли не целогодишно. От януари до септември има три периода на прием. Документи се приемат за първо, второ и трето тримесечие, като общинската комисия заседава след всеки един от етапите. Първата комисия е в началото на месец април, после в началото на юли и на октомври. Така че, в рамките на три-четири месеца всеки пакет с постъпили документи бива разгледан.
При кандидатстване за подпомагане, двойките или семействата с репродуктивни проблеми трябва да отговарят на определени критерии. Трябва да са жители на Община Асеновград, поне единият от двамата партньори, и да имат жителство три години назад. Също да нямат задължения към общината и към държавата. Трябва да представят документи, потвърждаващи наличието на репродуктивен проблем, разписани според правилника – етапна и други епикризи според фактора, независимо дали ще е спермограма, цветна снимка или епикриза за операция, ако проблемът е с маточните тръби на жената, и т.н. Хората могат да се обръщат и към мен за помощ във връзка с  необходимите документи, тъй като документите трябва да са подготвени от клиника по асистирана репродукция, за да може всичко да е ясно, комисията да ги разгледа и да одобри кандидатите. В много общини в България комисиите заседават веднъж годишно, а в Асеновград това се случва три пъти в годината.
Фокус: Тоест, може да обобщим , е наистина общинската програма „Ин витро“ в Асеновград е успешна и съвместната ви работа с Община Асеновград е изключително ползотворна и резултатна.
Вера Вулджева: Много сме удовлетворени. Ако кажа, че общинската програма „Ин витро“ е успешна, ще е скромно. Аз лично работя с много общини в България от името на Фондация „Искам бебе“ и едно от най-добрите ни сътрудничества е това с Община Асеновград. Работим изключително добре заедно, срещаме много разбиране в разговорите ни с общинската администрация, с кмета и заместник-кмета, с общинските съветници. Всички са единодушни, че средствата, които се отпускат по програма „Ин витро“ са най-добре инвестираните общински средства. За нас е огромна радост да чуваме подобни положителни отзиви. Хората наистина си дават сметка, че раждането и създаването на човешки живот е най-ценното нещо.
Тони МИХАЙЛОВ