Веселка Асенова, РУО-Видин: Трябва да отдадем внимание на всички учители, защото те са днешните будители

Веселка Асенова, началник на Регионално управление на образованието – Видин, в интервю за Радио „Фокус“ – Видин

 

Радио „Фокус“: Какво е състоянието на образователната система във Видинска област, как я оценявате след като поехте поста началник на Регионалното управление на образованието на 17 октомври?

Веселка Асенова: Аз съм дългогодишен преподавател и много държа на приемствеността. Всичко в образователната система на областта се е движело в своите нормални граници, спазени са всички срокове. Мога да кажа, че видински училища са конкурентни на столични училища. За това имаме съответните статистики, децата ни са добри, умни, непрекъснато се образоват и развиват. През последните години се забелязва стремеж на учителите  от видинските училища за повишаване на квалификацията. Това е радостно, защото образованият учител има самочувствие и подготвя по-добре децата.

Радио „Фокус“: Вие споменахте, че трябва да се постави акцент върху професионалното образование във Видинска област, защо?

Веселка Асенова: Да, така е. Акцентът в образователната система  във Видинска област трябва да се постави върху професионалното образование. През последните години стремежът на повечето родители е децата да учат в университет, независимо каква специалност ще придобият, а така се губи интересът към професионалното образование. В областта има много шивашки предприятия и има необходимост от разкриване на една паралелка, подготвяща кадри за шивашката индустрия.  Това може да стане само ако родителите са убедени, че трябва да насочат към тази професия децата си. Трябва да се работи с родителите. Във Видин е имало такива паралелки, но те бяха закрити заради липса на ученици, които да се запишат в тях. Ако родителите бъдат убедени, че децата им трябва да имат професия ще може да се разкрие такава паралелка във видинските професионални гимназии. Целта е след завършването си децата да започнат работа по професията си в някое от шивашките предприятия във Видин и да останат тук.

Радио „Фокус“: Тенденцията е към намаляване на децата в областта, такава е демографската картина. Трябва ли да се предприемат структурни промени в училищната мрежа?

Веселка Асенова: Знаете, че това е приоритет на общините. Във Видин още през миналата година бе взето решение за сливане на две училища от началото на тази учебна година. Смятам, че засега нещата са  добре по отношение на образователната мрежа и не трябва да преминаваме към такива преобразувания.  По принцип такива преобразувания са стресиращи за ученици и родители, но когато общината е преценила, че е необходимо да се предприемат такива мерки – те се извършват.

Радио „Фокус“: Какво сочат данните от екипите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на на децата в системата на образованието.

Веселка Асенова: Екипите по обхващане и задържане на децата в системата на образование са посетили 1569 семейства във Видинска община и около 400 в другите общини в областта ,  50 деца  от  областта са издирени и записани на училище.Това е добър резултат. Очакваме да започне и втория етап, при който около 500 деца допълнително ще бъдат посетени. Искам да благодаря на учителите и специалистите от РУО-Видин, включени в тези екипи за добрата работа, която свършиха, да благодаря и на представителите на другите институции, които участваха в тези екипи. Лично аз също взех участие в един от обхватите, видях как се случват нещата на място. Трябва да се каже, че голяма част от децата от областта, които не са в училище са в чужбина. Предстои да бъде уточнен броят на тези деца.

Радио „Фокус“: Направиха ли достатъчно учителите и училищните ръководства да бъдат приобщени децата към Деня на народните будители, към този празник на духовността?

Веселка Асенова: Всяко училище отбелязва Деня на народните будители, дори имам покани от няколко училища да присъствам на този празник. Поздравявам учениците, учителите с този светъл празник, пожелавам им да са здрави, да са успешни и винаги да са удовлетворени от постигнатите резултати. Трябва да отдадем внимание на всички учители, защото те са днешните будители.  Да не забравяме, че учителството е основната професия и ако ни няма нас – учителите, няма да ги има и останалите професии. Трябваме да уважаваме учителите, родителите трябва да бъдат отворени към учителите, да ги подкрепят и заедно да работят за образованието на децата.

Радио „Фокус“: Какво ще направите за да задържите младите учители в областта?

Веселка Асенова: Предстои да направим работна среща с младите учители от областта, искаме да чуем техните идеи. Младите винаги вървят с една идея преди нас.  Ние трябва да подкрепяме тези млади хора, които са избрали да станат учители. Има млади учители в областта и ние ще ги задържим в системата.

Анна ЛОЗАНОВА