Веска Събева, АРДЕ: Трябва повече да се говори по темата, свързана с толерантността между хората, защото тя е изключително важна

Веска Събева, председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин по повод „Дни на толерантността“, които ще се провеждат в Благоевград до 29 юни.

Фокус: Г-жо Събева, от 27 до 29 юни в Благоевград ще се провеждат „Дни на толерантността“. Кажете ни какво точно представлява това събитие?

Веска Събева: В дните от 27 до 29 юни ще имаме няколко събития, с които ще се опитаме да помогнем на семейства, на хора над или под 18-годишна възраст, на специалисти, които ще дойдат при нас по темата, свързана с хората с увреждания. В същото време ще имаме и една весела част, в която всички ще можем да се забавляваме заедно без да слагаме етикети на хората с епилепсия, на хората с увреждания. Всички ще бъдем заедно, на площада. Там ще правим много и най-различни хубави неща. Иначе „Дни на толерантността“ за родители и деца в неравностойно положение се организира по проект „Равни шансове за подкрепа на деца и лица с епилепсия и техните семейства”, подкрепен от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фона на ЕС. Важно е да отбележим, че ние сме разширили обхвата на проекта и към други хора, които имат нужда от подкрепа. Самите дни са насочени към трудовата заетост, затова и по време на събития в Благоевград ще има експерт, който работи в тази област. Той ще ни представи информация за видовете заетост, които има в България, как можем да потърсим нашия работодател, как да идем и да си потърсим работа, какви са нашите приоритети и как най-добре да се представим като хора с възможности. Много важна и болезнена тема, на която ще обърнем внимание е агресията в семействата. За съжаление тя касае не само децата с увреждания, но и много други. Според нас трябва да се говори по тази тема, така че ще имаме специалист и по нея. И на 27, и на 28 и на 29 ще имаме също специалисти – логопед, психолог и социален работник, които ще правят комплексна оценка на децата и лицата, които искат да получат такава. Естествено тези консултации ще завършат с оценка и препоръки. Това е една максимум програма, която сме организирали за Благоевград и се надявам, че ще успеем да повторим тази програма и през следващия месец в Търговище.

Фокус: С оглед наименованието на събитието „Дни на толерантността“ как смятате Вие – хората достатъчно толерантни ли сме едни към други?

Веска Събева: И да, и не. Смятам, че не може да накараме всеки да ни харесва – дали имаш проблем или нямаш това няма значение. Като цяло човек е устроен така, че харесва едни хора, други не. Въпросът е да не се поставят етиките на хората с увреждания, на човека с епилепсия, на човека с някакво заболяване, а да търсим неговата стойност, но и да бъдем приятели. Най-важното в събития и проекти като нашия е да убедим работодателите, че човек с увреждане не значи малоценен, не значи човек, който не може да работи, не значи човек, който не може да изпълнява определени задължения спрямо своите възможности. Много е важно  да мислим как може да помогнем и да подкрепим такива хора, как да подберем средата, в която той може да работи и да развие своя потенциал. За това става въпрос. Все пак всички сме различни – без значение дали имаме или нямаме увреждания. Така например има хора, които са с увреждания, но са изключително работоспособни. Те полагат много усилия, но доказват, че това не е проблема. Проблема е как ще те възприемат. Хубавото е, че има хора, които не се притесняват  от всичко това, но има и такива, които се притесняват, затова за тях е по-лесно да отрекат подобни хора, казвайки че те не могат. В другия случай означава да имаш ангажираност, съпричастност и да можеш да кажеш, че човека с увреждане е добър и можещ независимо от обстоятелствата, които се опитват да го възпрепятстват. Всичко това не е лека задача, затова и трябва да се говори много по темата. Надявам се, че повече хора ще дойдат на нашето събитие, за да видят, че няма нищо страшно да си различен, но е важно да сме добри, а не лоши и неприемащи.

Фокус: До колкото знам при хората с епилепсия отново на дневен ред е проблема с лекарствата нали така?

Веска Събева: Точно така. Тази тема е особено важна в момента. От цялата страна ни звънят хора, събират се сведения на различни места, където се наблюдава липса на медикаменти. Много често определени лекарства излитат от България без да може да се предупредят хората, а това е много неприятно, защото трябва да се има предвид, че лекарствата за епилепсия не могат да се сменят от днес за утре. Това го говорим години наред. Това казват и нашите специалисти. Необходимо е да има механизми за спазване на законите. Особено важно е да има публичност на лекарствата, които излизат от България, защото техния срок е 2 години. Ако това не върши работа и хората не го спазват, то нека правилата се променят и се осигури възможност хората и лекарите да знаят кога едно лекарство ще излезе от България.

Ливия НИНОВА