Вече е възможна проверка на адреса преди старта на електронната система за прием в детските градини в Шумен

Във връзка с въвеждането на електронната система за прием на деца в детските градини на град Шумен от днес на сайта на Община Шумен ще бъде активен линк за проверка на адрес – постоянен и настоящ. Това съобщиха от Община Шумен. Родителите, които ще кандидатстват за прием в детските градини или в яслените групи към детските градини, могат да направят проверка в Локална база данни „Население“ на общината. Електронният прием ще стартира на 3 април в 10.00, като регистрацията ще се извършва през сайта на общината или на място в детската градина.