Видинските съветници гласуваха поемане на общински дълг за реставрация и адаптация на Синагогата в културен център „Жул Паскин“

Видинските съветници гласуваха поемане на общински дълг за реставрация и адаптация на Синагогата в културен център „Жул Паскин“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. Проектът за реставрация на историческата сграда е подаден за финансиране по процедура „Развитие на туристически атракции“, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, по която е предвидено финансиране чрез съвместна подкрепа с финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ. Проектът е на обща стойност 9 775 300 лв., от които 1 500 000 лева се осигуряват като заем от Регионалния фонд за градско развитие  – това става с доказан бизнес проект и ще бъдат възстановени от постъпленията след експлоатацията на туристическия обект.  „С изпълнението на този проект ще се оформи туристическа зона с културно-исторически забележителности в града – „Баба Вида“, Епиграфския център, Турската поща. В  момента се възстановяват с общински средсттва Барутния погреб, който е вкопан в земята. Всички тези обекти  се намират в близост един до друг в Крайдунавския парк. Тук са и православните храмове, и джамията на Осман Пазвантоглу – всичко това оформя един цялостен комплекс, който туристите могат да посетят“, каза на заседанието кметът на Община Видин Огнян Ценков. Той обясни, че освен музей, изложбено пространство и многофункционална зала в сградата, в прилежащия парцел към Синагогата ще бъде изградено кафене, което също е включено в проекта. „Първи успяхме да кандидатстваме в края на миналата година, мобилизирахме се и резултатите са налице“, посочи той.

Анна ЛОЗАНОВА