Видин е домакин на младежки обмен на тема „Младите хора и медиите“

Видин е домакин на младежки обмен на тема „Младите хора и медиите“, съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от  Сдружение „Видински фонд „Читалища“. От 13 до 19 октомври 42 младежи от 6 страни ще развиват своята медийна грамотност и умения за критично мислене.

Ка да се ориентираме правилно в океана от информация и дезинформация,  с която сме заобиколени и как да не загубим критичния си поглед, когато ежедневието ни е пълно с „манипулативни“ импулси са въпросите, които 42 младежи от различни страни ще обсъждат в продължение на 6 дни. Домакин на младежкия обмен е Сдружение „Видински фонд „Читалища“, изпълняващо проект по Програма Еразъм +, а гостите са представители на младежки организации от Турция, Италия, Северна Македония, Гърция и Хърватия.

Младите хора ще изпълняват съвместно специално разработена програма, представляваща съчетание от лекции, упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и др., в рамките на които те ще развият своите компетентности, ще повишат своята медийна грамотност и ще развият критично мислене в сферата на медийното влияние. Младежите ще опознаят нови традиции, обичаи и начини на живот, и всичко това посредством учене сред равнопоставени партньори. В рамките на обмена те ще посетят водещи регионални медии и ще се запознаят отблизо с тяхната работа, както и с етичните норми на съвременната журналистика.

Младежкият обмен е подкрепен в рамките на Програма „Еразъм +“, като целите на проекта изцяло отговарят на целите на Програмата за сътрудничество и обмен на добри практики и за повишаване на ключовите умения и компетенции на младите европейци