Виктория Грозева, гл. архитект на Община Стара Загора: Утре ще се направи първата копка по проекта за канализационната и водоснабдителна мрежа в града

Виктория Грозева, главен архитект на Община Стара Загора в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“  

Водещ: Г-жо Грозева, какви дейности ще включва проектът за реконструкция и разширяване на канализационната и водопроводна мрежа в един от кварталите в града? Да ни кажете повече.

Виктория Грозева: В утрешния ден ще бъде положена първа копка от първия етап на проекта, който включва реконструкция и разширение на канализационна и водопроводна мрежа на един от старите квартали в Стара Загора „Самара 1“. Проектът включва и кв. „Самара 2“, но той ще бъде на втори етап. Най-общо проектът е за цялостна реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа в квартала. Като на места дори не е израждана в година такава и ще бъде  за първи път приложена канализационна мрежа. Общата дължина предвидена за изграждане  на канализационната мрежа, е близо 2100 метра. Тя ще се изпълнява до голяма степен в трасе на съществуваща канализация, но ще има изграждане и на нови ревисионни шахти, нови дъждоприемни шахти и  сградни отклонения към всички имоти, както и създаване на нов дъжопреливник и отливен канал, който ще се зауства в река Бедечка. Общата предвидена дължина е за водопроводната мрежа е над 1000 метра като ще има и нови надземни пожарни станции и сградни водопроводни отклонения към всички имоти. Сумата по проекта е близо 2,4 млн. лв., финансирана по програма ПУДООС към Министерството на околната среда и водите и като собствен принос Общината ще инвестира 64 000 лева.

Водещ: Казахте стар квартал на Стара Загора – това значи, че е била необходима тази подмяна?

Виктория Грозева: Да, силно необходима. От години насам имаме много оплаквания от живущите там. Има много стари сгради, но все пак това е в наш квартал в близост до мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“, така че е абсолютно необходимо и належащо да стартираме този проект.

Водещ: Правителството ще отпусне около 500 000 лева, с които ще бъде изкупена 83 декара улична мрежа на територията на завод в града. Как се стигна улици да бъдат частни и какви са амбициите след закупуването им?

Виктория Грозева: Това е казус, който е може би от около 20 години история. След приватизиране на стария Азотно-торов завод в града, всички имоти са разделени като частни територии и същите улички, които всъщност към днешна дата снабдяват и са транспортен достъп към имотите, са останали частна собственост. В годините тези улици са препродавани от едни лица на други и са били предмет на изнудване за право на преминаване и право на прокарване на комуникация и инфраструктура за собствениците на промишлени предприятия там. Това е много оживена, организирана територия в Община Стара Загора и  на място имаме около 80 действащи предприятия с много работна ръка.

Водещ: След като бъдат закупени, какво се предвижда? Ще има ли някакви допълнителни строежи, които ще бъдат направени в тази част на града?

Виктория Грозева: Инициативата на Общината е да направи възможност да имаме комуникации, които да преминат в публична общинска собственост, както и съгласно Закона за устройство на територията, а именно  електродружества, ВИК дружества, газоснабдяване и всичко друго необходимо, което по закон минава през публична общинска собственост, вече да може да има инвестиции и да снабдява всички имоти, за да могат да използват това по предназначение и да разширяват зоната, тъй като момента тя е над 3000 декара, а има възможност за допълнителни 1500 декара, които да имат реални инвеститори. През годините много пъти е имало запитвания за чужди инвестиции там, но когато се стигне до този проблем с достъпа до имотите, всички инвеститори бягат, защото нямат сигурност и няма необходими изходни данни за проектиране и за промишленост в този район.

Водещ: След като бъдат откупени ще очаквате засилване на интереса и създаването на нови предприятия?

Виктория Грозева: Да, със сигурност. Това ще направи по-атрактивна територията, тъй като тя е разработена още през 70-те години и е напълно годна за разширяване на всякакъв вид инвестиции. Това е територия, която има много голямо бъдеще с налична земна и подземна инфраструктура, но вече от съвременен тип с много повече надграждане на мощността, която може да се доставя от дружествата, и на експлоатацията от гледна точка на ревизия, рехабилитация и ново строителство там. Можем да разширим територията, както казах. И Общината ще даде възможност да се урегулира тази територия, за да може тя да бъде към град Стара Загора и да има много повече възможност за реакции на Общината във всеки проблем, който имат там инвеститори и собственици на имоти.

Водещ: Г-жо Грозева, да кажем и няколко думи за новия комплекс, който беше открит към Университетската болница в Стара Загора. Какво ще включва той?

Виктория Грозева: До момента АГ клиниката ни беше в самия център на града, което затрудняваше до някаква степен и самото и състояние през годините. Отскоро тя е преместена в сградата на УМБАЛ „Стара Загора“, като двете клиники по АГ и неонатология са разположени на обширна площ от няколко хиляди квадратни метра в десетки зали и стаи за родилките. Медицинска и консултативна дейност, поддръжка на база – всичко това ще става все по-лесно, тъй като са на едно място и ще бъде осъвременена цялата база, както и апаратура, със закупуване на нова апаратура и техника, за да може да имаме най-добра услуга. До края на месеца ще бъдат обновени изцяло стаите за настаняване на повече родилки, за настаняване на повече бебета в клиниката по неонатология. При тези условия и синхрон с европейски изисквания и стандарти смятам, че това пребазиране дава възможност за съвременен начин на рехабилитация на обслужване и медицинска помощ, каквато до момента нямаше възможност в старата сграда. Искаме старата сграда в центъра на града,  когато се прехвърли в собственост на Общината, да се изгради голям център за доболнична помощ, който да предлага допълнителни здравни услуги на населението и превенция от заболявания, каквито смятам, че в този момент, в който живеем, са по-важни отколкото вече диагностициране на заболяването, а превенция за постоянни профилактични прегледи, който ще остане в центъра на града.

Водещ: По какви други проекти работи Общината?

Виктория Грозева: Имаме оперативни програми, които изпълняваме вече 2 програмни периода. Към момента един от тях е летният театър, тъй като много от другите проекти вече са реализирани и завършени, какъвто беше и аязмото – нашият парк, който е от национално значение, а в самия парк имаме летен театър, който също ще бъде обновен и реконструиран по оперативна програма „Региони в растеж“. Зоопаркът ни, който също е на територията на аязмото, ще бъде реновиран по съвременни изисквания, по фонда на фондовете, което финансиране всъщност е облекчен режим за общините да кандидатстват за нисколихвен кредит. Друг такъв проект е „Руският пазар“ – един голям пазар от 90-те години, който включва около 3 квартала в западната част на града, също ще бъде реновиран напълно и ще дава възможност за по-нов начин на търговия като един търговски център между кварталите, както и разширяване на основни градски артерии в близост до този търговски център.

Елеонора ЧОЛАКОВА