Виктор Станчев: През тази година „ЧЕЗ Разпределение България“ предвижда рекорден обем инвестиции в Западна България, в размер на 130 млн. лв.

Източник: ЧЕЗ

Източник: ЧЕЗ

 

Какви средства инвестира „ЧЕЗ Разпределение България“ през изминалата година, както и какъв обмен предстои да бъдат реализирани през настоящата 2017? Повече за това и приоритетите по отношение на развитието на мрежата ще научим от Виктор Станчев, главен оперативен директор в „ЧЕЗ Разпределение България“ в интервю за Сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

 

Водещ: Г-н Станчев, напоследък в публичното пространство се коментират реализираните от разпределителните дружества инвестиции. Какви средства инвестира „ЧЕЗ Разпределение България“ през 2016 г. в мрежата на Западна България?

Виктор Станчев: През 2016 г. ние инвестирахме близо 90 милиона лева в мрежата на Югозападна България, като изградихме и реконструирахме голям обем по съоръжения. Само да напомня, че „ЧЕЗ Разпределение“ обслужва над 57 хиляди километра мрежи високо, средно и ниско напрежение, над 16 хиляди трафопоста, 23 разпределителни подстанции и малко над 2,1 милиона електромера. Като в това число влизат много от стратегическо значение инфраструктурни обекти, които са важни за сигурността на много държавни обекти. Всичко това е една огромна отговорност и свършеното през изминалата година ни дава право да твърдя с отговорност, че свършихме много добра работа. Показателна е изминалата зима. Всички сме наясно за високото натоварване, което се получи в края на годината и началото на 2017 г., и как съоръженията издържаха на това натоварване и съответно на по-високата консумация. Като най-големи обекти през изминалата година това бяха обектите, които са от стратегическата инфраструктура на София. Това е подмяната на кабел 110 киловолта „Захарна фабрика“, който с неговата подмяна подобрихме и направихме по-стабилно захранването на 7 столични района. Като това е инвестиция, която надхвърли 2,3 милиона лева. Не изключвам останалата част на нашата територия, в която бяха реконструирани голям обем от съоръжения средно и ниско напрежение. Това са кабелни линии, въздушни линии, с които подобрихме и стабилизирахме захранването на мрежата в цялата Западна България.

Водещ: „ЧЕЗ Разпределение България“ обяви и рекорден обем инвестиции за тази година. На какво се дължи този подход и рекордното увеличение?

Виктор Станчев:  Аз ще се върна малко назад, за да внеса една яснота, преди да ви отговоря на въпроса. Знаете, че „ЧЕЗ Разпределение България“ заявява преди началото на всеки регулаторен период определен обем инвестиции. Текущият регулаторен период завършва в средата на 2018 г., той е тригодишен. За 2015 г. ние преизпълнихме плана с 2,7 милиона лева на инвестициите, които бяха в размер на 65 милиона лева. Като преизпълнението се дължи на реконструкции в мрежата и изграждане на нови съоръжения. В тази връзка през 2016 г. инвестициите ни бяха насочени основно пак в съоръженията, реконструкцията и изграждането на нови съоръжения. Като само за реконструкцията на съоръженията ние надхвърлихме планираната инвестиция с над 11,5 милиона лева, а за изграждане на нови присъединявания с над 3 милиона лева. Не бяха реализирани обаче всички средства, които бяхме планирали за изкупуване на съоръжения, изградени от трети страни. Т.нар. изкупувания, както се споменават в публичното пространство, поради обективни причини, които са извън контрола на дружеството. Поради тази причина, за да постигнем, да изпълним тригодишния план за регулаторния период, ние актуализирахме инвестиционния план за 2017 г. Инвестиционната програма мога да кажа е амбициозна, доста амбициозна, която ще надхвърли над 130 милиона лева. Като по този начин ние ще изпълним инвестиционните си намерения за тригодишния регулаторен период.

Водещ: А какви са пречките в процеса по изкупуване на съоръжения?

Виктор Станчев: Това е много интерес въпрос. Невъзможността да изкупим съоръженията през миналата година се дължи на липсата първо на изрядни документи на тези съоръжения и съответно невъзможността да проведем ефективен диалог с тези инвеститори, за да можем да подготвим съответните документи от тяхна страна и от наша страна да бъдат прегледани, верифицирани и да може да се осъществи това изкупуване. Много усилия положихме, използвахме всички възможни комуникационни канали – по телефон, по имейл, с препоръчана поща. Проведохме много срещи, съответно имахме възможност чрез прессъобщения и чрез интервюта да информираме тези инвеститори, за да можем да осъществим тези изкупувания. Потърсихме съдействие и от Камарата на строителите в България за съдействие. Включително и в момента се изпращат нотариални покани за подписване на тези договори за изкупувания, за да можем да ги реализираме. Именно поради тези обективни причини, пак ще повторя, които са извън контрола на дружеството, но влияят пряко върху инвестиционните планова на компанията, се наложи да пренасочим средствата, предвидени за изкупуване, към инвестиции, за реконструкции в съоръженията и съответно за изграждане на нови съоръжения. Това, разбира се, не е никак лесно, тъй като е свързано с много ресурс от наша страна, много административни процедури, които изискват време, много усилия, за да се справим успешно. И в тази връзка призовавам и в момента собствениците на съоръжения, които са ги изградили и подлежат на изкупуване, да се свържат с нас, за да може да се реализира и да приключи този процес и съответно да позволи да приключат и поетите ангажименти от наша страна.

Водещ: Г-н Станчев, за финал какви са приоритетите по отношение на реконструкция и развитие на мрежата през настоящата година?

Виктор Станчев: Ние продължаваме с реконструкциите на мрежите, за да можем да ги подготвим за предстоящия есенно-зимен сезон. Това е първата ни основна цел. В това включваме и подмяната на още един мога да кажа стратегически кабел в София, 110 киловолта, като инвестицията ще надхвърли над 3 милиона лева и ще направим по-стабилно захранването на 9 столични района в София. Освен това се предвижда и сме в процес на подготовка на реконструкция на подстанция в София на стойност над 2,5 милиона лева. Това е мога да кажа от най-големите инфраструктурни обекти, върху които сме се съсредоточили през тази година да работим. Продължаваме с подмяната на кабели средно и ниско напрежение в големите градове на територията, на която работим. Съответно реконструкции на въздушните електропроводи, чрез които доставяме електрическа енергия в най-труднодостъпните райони на територията на дружеството. Знаете за големите ни курорти, в които работим и доставяме електрическа енергия. Съответно сме се съсредоточили върху реконструкции във възлови станции, в трафопостове. Мога да кажа една такава голяма инвестиция в Община Панчарево. Тама ще инвестираме в реконструкция на възлова станция над 200 хиляди лева, за да подсигурим едно стабилно електрозахранване. И другото нещо, съсредоточили сме се върху т.нар. вилни зони, махали. През годините там се повиши строителството на по-големи обекти и необходимостта за реконструиране на мрежите, това е друг наш приоритет, върху който сме се съсредоточили, и съответно увеличаване на обема на изнасяне на електромерни табла на имотната граница, чрез които реконструкции ще повишим сигурността на захранването и качеството съответно. И не на последно място влагаме в мрежата през тази година т.нар. автоматизация на мрежата. Това са комутационни апарати, които се управляват дистанционно от нашите диспечери и по-бързо се реагира при възникване, първо подсигуряваме при възникване на аварийни ситуации по-бърза реакция и съответно локализиране на засегнати участъци. По този начин намаляваме времето за реакция от наша страна и по-бързо отстраняване на възникнали аварийни ситуации. Основно това и при лоши метеорологични условия. Стремим се да бъдем максимално проактивни и да можем да подсигурим мрежата в такова състояние, в което да минимализираме изключванията основно при лоши метеорологични условия.

Виктория МЕСРОБОВИЧ