Виктор Станчев, ЧЕЗ: Дейностите по инвестиционната програма на електроразпределителното дружество продължават и вървят по план

В края на летните месеци каква е готовността за новия отоплителен сезон и ще бъде ли решен проблемът с кражбата на електричество. По тези теми, както и за предстоящите проекти ще си говорим с главния оперативен директор на „ЧЕЗ-Разпределение България“ Виктор Станчев в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

 

Водещ:  Г-н Станчев, първо, каква е готовността на разпределителното дружество за предстоящия зимен сезон и какви дейности са извършени за целта?

Виктор Станчев:  Подготовката на съоръжението за предстоящия есенно-зимен сезон започна още след приключване на миналата зима. Веднага след март месец стартирахме активни мероприятия за подобряване състоянието на разпределителната мрежа. Основните насоки това са електропроводите, които доставят енергия от подстанциите до трафопостовете, това са мрежите ниско напрежение, чрез които доставяме електрическа енергия до крайния потребител. Това са основните насоки, в които вложихме усилията си. Да не забравяме, че през тази година отменяме още един кабел от критичната инфраструктура на гр. София. Кабелът е на 110 киловолта. Мога да дам информация, която да придобиете представа в какви мащаби тази година развихме подготовката на мрежата. Реконструирани са към момента 376 броя електропроводи средно напрежение, като са подменени над 44 хил. изолатори и подменен проводник в размер на 137 хил. метра. Освен това по реконструкцията на мрежите ниско напрежение са реконструирани 595 броя мрежи, като общата дължина на проводника, който е подменен, е в размер на близо 3 млн. метра. В същото време направихме реконструкция на трафопостове – това е другият основен възел в електроразпределителната мрежа. Реконструирани са 535 броя трафопостове и е извършена хидроизолация и архитектурно строителна част на 157 броя трафопостове. Също важна част в разпределителната мрежа това са кабелните трасета. През тази година до края на месец август са подменени 186 кабелни линии средно напрежение, като общата дължина кабел, които е вложен, е 143 хил. метра. Не на последно място дружеството сериозно се зае с прочистването на просеките, или т.нар. „сервитутни зони“ около електропроводите. До края е на месец август са просечени 30 броя въздушни електропроводи средно напрежение. В тази връзка мога да кажа, че допълнително е направена термовизия на над 3100 трафопоста и през тази година ние променихме малко начина на работа, като преценихме, че за да смущаваме по-малко уюта в домовете на нашите клиенти, само 10% от тези 3100 трафопоста бяха профилактирани, тъй като само при тази термовизия показаха забележки, които бяха съответно отстранени.

Водещ:  На фона на множеството извършени дейност колко са екипите, които имат готовност да реагират при евентуални аварии?

Виктор Станчев:  Както и миналата година, така и тази година залагаме на около 400 аварийни екипа, които са подготвени да се справят с лошите метеорологични условия и поддръжката на съоръженията, да реагират при такива по-сложни ситуации. В тази връзка освен 400-те екипа дружеството разполага с над 300 високопроходими аварийни автомобили, 135 специализирана техника автомобили – това са от рода кран, вишка, багер – по този начин ще можем да гарантираме и да обезпечим целия процес при поддържането на мрежата и реакция при лоши метеорологични условия. Освен това дружеството е снабдило с АТВ и с вериги за сняг -15 броя, имаме на разположение, лабораторни автомобили и 15 броя, с които да се локализират кабелни повреди. Моторни шейни имаме за сняг 6 броя и един „ратрак“, който при най-лоши метеорологични условия може да бъде много полезен.

Водещ:  Насочвам вниманието Ви към един проблем, а именно кражбата на електрическа енергия. Колко са извършените проверки от началото на годината и всъщност констатираните кражби?

Виктор Станчев:  От началото на годината броят на проверките е над 69 хил. – това е доста значителна сума над миналогодишните проверки. В същото време са констатирани около 5 хил. кражби на електроенергия, като около 10% от тези кражби са на стопански потребители.

Водещ:  Какви мерки ще предприемете оттук нататък и към момента какви мерки се предприемат с цел кражбите да бъдат ограничени до някаква степен?

Виктор Станчев:  Ами едно от основните ни така, така ако мога да кажа, преимущества в тази борба с кражбата на електрическа енергия, дружеството през миналата година изгради и въведе в експлоатация т.нар. „балансови електромери“. На над 17 хил. трафопоста дружеството е изградило балансово мерене, чрез което ние много лесно локализираме местата на загуба или на кражба на електрическа енергия. Освен това важно е да се каже, че законодателни промени са необходими в тази посока, за да можем да обезпечим процеса и по този начин да възпираме, да има една превенция за възпиране на кражбите.

Водещ:  Казахте законодателни промени. Да разбираме ли, че може би има нужди от промяна в налаганите санкции при кражба?

 Виктор Станчев: Именно това е едно от нашите идеи, които многократно сме заявявали през изминалата година. Наистина няма сериозен възпиращ ефект срокът на база, на който се начислява съответно и се изчислява откраднатата електрическа енергия. Считаме, че минималният срок, който трябва да се връща назад, е минимум 6 месеца, а защо не и една година.

Водещ: През тази година Вие си поставихте амбициозната задача за рекорден обем инвестиции. Как върви осъществяването на програмата Ви и къде конкретно са насочени усилията?

Виктор Станчев:  Това е една много сериозна инвестиционна програма в рамките на тази година. Знаете, тя е около 130 млн. лева. В момента мероприятията по тази инвестиционна програма вървят по план. Мога да споделя с Вас, че един от основните проекти това е за поредна година подмяната на един от 110 киловолтовите кабели в гр. София – кабел „Енос“, който свързва две подстанции – „Хиподрума“ и „Димитър Димитров“. Като по този начин ще направим захранването доста по-стабилно и ще минимизираме рисковете от аварийни изключвания.

Водещ:  Споменахте проекта, който осъществявате в София. На какъв етап е той към този момент?

Виктор Станчев:  Той е, може да се каже, че вече е по средата на своето изпълнение. В момента се демонтира старият маслен кабел и започна поетапно монтирането на сухия кабел, който е съвсем нова технология и отговаря на всички изисквания за качествено електроснабдяване.

Водещ:  И за финал – накъде ще бъдат насочени усилията Ви занапред, какво предстои?

Виктор Станчев:  Занапред, освен всичките мероприятия, за които говорихме до момента, които дружеството ще продължава да изпълнява, за да подобряваме качеството доставяната електрическа енергия, новото е т.нар. автоматизация в мрежите. Това представлява комутационни апарати, които се монтират по електропроводите средно напрежение. Това са апарати, които се командват дистанционно от нашите диспечери на база, на които бързо ще се локализират участъците при евентуални повреди или при аварийни ситуации, при лоши метеорологични условия. Ще могат да бъдат насочвани нашите аварийни екипи по най-бързия начин. Като до момента сме изградили 37 такива съоръжения по електропроводи, въздушни електропроводи средно напрежение. Монтирани са 67 броя сигнализатори, които предават данни онлайн и един товаров прекъсвач тип реклоузер, който е един брой, като тенденцията е до края на тази година и през следващата година броят им значително да нарасне, за да можем да отговаряме на европейските тенденции за качествено електроснабдяване и да повишим качеството на доставяната електрическа енергия.

Виктория МЕСРОБОВИЧ