Виктор Станчев, ЧЕЗ Разпределение България: Продължаваме да залагаме на иновативни методи за диагностика, с цел подобряване качеството на предлаганата услуга

Снимка: „ЧЕЗ Разпределение България“

С настъпването на есенните месеци и понижението на температурите очаквано и потреблението не електроенергия в домовете ни се увеличава. Каква обаче е готовността на ЧЕЗ Разпределение България за зимния период и как дружеството подобрява качеството на предлаганата услуга? Всичко това питаме Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение България в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“.

 

 Водещ: Господин Станчев, първо кажете ни какво предприехте, за да гарантирате сигурността на електрозахранването, конкретно в Западна България, за предстоящия зимен сезон?

Виктор Станчев: Традиционно през зимния сезон консумацията на електроенергия нараства и заедно с влошаването на метеорологичните условия, това води до рискове за мрежата. В тази връзка ние, както и миналата година, започнахме с обходите и огледите на съоръжението, за да разберем къде са слабите места и къде трябва да положим най-големи усилия, за да можем да гарантираме стабилно електрозахранване. Бяха обходени и извършени огледи на електропроводи средно напрежение, това са около 17 000 км, мрежи ниско напрежение 23 000 км. В същото това време бяха извършени огледи на много важни възли в мрежата – това са трансформаторите постове. На територията на дружеството те са над 18 000 броя, като ние извършваме огледи и на чуждите трафопостове, които са присъединени към мрежата. Ревизирани са и трасетата на кабелните линии средно и ниско напрежение. Те са от порядъка около над 17 000 км. В тази връзка, и резултатите от тези огледи и обходи, които направиха служителите на дружеството, бяха предприети действия, свързани с ремонтни дейности, реконструкция и модернизация на съоръженията. Ще дам само някои основни параметри, за да придобиете представа за мащабите, с които работим през тази година. До момента за електропроводи средно напрежение е извършена подмяна на 125 000 м кабелни трасета, подменени са приблизително над 180 трансформаторни машини. Имайте предвид, че това са много важни елементи от мрежата, без които електрозахранването е невъзможно за крайния потребител. В тази връзка са подменени над 10 000 изолатора по въздушните електропроводи и са подменени над 30 тона проводници. От друга гледна точка мрежите с ниско напрежение, чрез които доставяме енергия до крайните потребители, основно на битовите и малките стопанства, са подменени над 243 000 м проводници. През последните повече от пет години дружеството залага подмяна на голи проводници с изолирани такива, с които се гарантира по-високо качество на доставената електрическа енергия, и съответно те не са уязвими до такава степен като голите проводници при лоши метеорологични условия. Другото нещо, което трябва да се отбележи, е реконструкцията на трансформаторните постове, тъй като през годините и лоши метеорологични условия, все се рушат, основно покривите конструкции на тези трансформаторни постове биват уязвими на метеорологичните условия. До момента сме извършили реконструкция на 123 трансформаторни поста на територията на дружеството, като процесът не е приключил и продължаваме до началото на зимния сезон. Докато времето позволява, ще продължим с тази дейност. Другото важно нещо е, че са обслужени всички трансформатори на територията на дружеството. Това са трансформаторите високо и средно напрежение. Дружеството е вложило над 12 тона трансформаторно масло, което е от изключителна важно за нормалната експлоатация на тези съоръжения. Паралелно с това се извърши реконструкция на няколко подстанции, три от които са на територията на столицата и едната подстанция на територията на Област Плевен. Това са подстанциите „Фестивална“, „Младост“, „Студентски град“, и „Долна Митрополия“ в област Плевен, като за подстанция „Фестивална“ и подстанция „Долна Митрополия“ до финалното завършване на реконструкциите остават броени дни. В тази връзка мога да кажа, че съоръженията са в добро експлоатационно състояние, не очакваме да има проблеми по отношение на лошите метеорологични условия, които се предполага, че може да има. Друго, фактор, който е важен за добрата експлоатация на мрежата и за намаляване, минимизиране на смущенията в електрозахранването, това са просеките. Те са от изключително важно значение и дружеството залага всяка година да извърши просеки на най-труднодостъпните места, местата, които при лоши метеорологични условия биха оказали сериозно влияние върху качеството на електроснабдяването. През тази година до момента сме извършили изсичане на над 65 000 дървета и над 700 дка площ- за въздушните електропроводи средно напрежение и за мрежите ниско напрежение, които се намират в урбанизираните територии, над 80 000 дървета са отстранени в сервитутните зони.

Водещ: На фона на очевидно многото свършена работа до този момент, внедрявате ли нови методи за контрол, за поддържане на мрежата, и ако да, какви са точно техните предимства?

Виктор Станчев: Разбира се. Дружеството се стреми постоянно да внедрява нови технологии за подобряване на качеството на диагностиката, на методите за откриване на т.нар. слаби места в мрежата. Както миналата година, така и тази година, дружеството заложи на един, бих казал, иновативен метод за диагностика. Това е с облитане с дронове на съоръжения. През тази година над 200 км силно напрежение в труднодостъпни планински райони бяха диагностицирани с помощта на такива летателни средства, и резултатите от тези облитания са много добри. С този метод се открива в голям детайл проблеми, които с просто око не бихме видели, или много трудно бихме установили. И в тази връзка сме реагирали незабавно на нередностите, които са открити и които биха довели до непланирани изключвания на електрозахранването. Паралелно с този метод, ние продължихме, както и предходните две години, масово диагностициране на нашите съоръжения с т.нар. термовизионна диагностика. Това са термовизионни камери, с които заснемаме съоръженията. Такива съоръжения подлежат на заснемане, около 1/3 от съоръженията в трансформаторните постове и всички съоръжения, които се намират на територията на постстанциите, които са наша собственост. По този начин гарантираме високо качество на диагностициране и вземане на адекватни мерки за последващо отстраняване. И не на последно място, използвайки т.н. ултразвуков детектор. Това е уред, чрез който се откриват микропукнатини в изолационните части на съоръженията. По този начин ние ги отстраняваме от мрежата, преди те да са дефектирали. Тъй като знаем, че всяко едно дефектиране на такъв елемент води до аварийно изключване на захранването, а в много случаи това засяга голям брой потребители, което не е желателно за нас.

Водещ: Нека обърнем малко повече внимание и върху автоматизацията?

Виктор Станчев: Автоматизацията на мрежата води до много облекчения и много предимства, тъй като чрез влагане на автоматизационни елементи в мрежата повишаваме качеството на услугата, която предоставяме на нашите клиенти. През миналата година и през тази ние продължихме внедряването на такива елементи. Те са два вида: пасивни – такива, с които получаваме онлайн информация от мрежата, и активни – такива, които ние ръководим чрез системи за дистанционно управление. През тази година в мрежата са вложени 416 такива елемента, като до края на тази година, паралелно с направеното през миналите две години, борят им ще нарасне на над 700 елемента. Амбицията ни е през следващите години да продължим тенденцията на внедряване на такива автоматизационни елементи, засега в мрежи средно напрежение.

Водещ: Важно е да уточним и колко екипа ще бъдат в готовност през този зимен период, за да отреагират на различни сигнали или аварии и необходима ли им е някаква малко по-специфична подготовка за сезона?

Виктор Станчев: По-специфична подготовка не е необходима, тъй като нашите екипи са добре подготвени. Те преминават периодично през обучения както за реакция, така и за безопасна работа по съоръженията. Само да напомня, че в готовност за есенно-зимния сезон, както и в момента, имаме над 400 аварийни екипа, които да реагират при възникване на каквито и да е аварийни ситуации. В същото време можем да привлечен допълнителен брой служители, които да се включат. Ние залагаме на добрата, бързата реакция, на информирането от страна на нашите клиенти и сме готови да реагираме, както и към момента. Само да спомена, че за тази работа, освен екипите, ние ползваме и доста специализирана техника. Трябва да се има предвид, че разполагаме с над 300 високопроходими аварийни автомобили, тежка механизация от рода на кранове и багери – над 90 машини, лабораторни автомобили за откриване на кабелни повреди – 20 броя. В същото време разполагаме и с т.нар. машини за при зимни условия. Това са моторни шейни и АТВ-та, като броят им е над 20. Считаме, че по този начин ще можем да отговорим на предизвикателството при лоши метеорологични условия, както през изминалите години, да покажем, че можем да реагираме по възможно най-бързия начин. Да, разбира се, трябва да се има предвид и съответни метеорологичната обстановка, но към този момент считаме, че имаме готовност с тази техника и с броя екипи да се справим при възникване на критични ситуации.

Водещ: Наскоро от дружеството установихте кражба на ток в Плевен, и то в доста сериозни размери. Продължава ли това да бъде един сериозен проблем?

Виктор Станчев: Да, това продължава да бъде сериозен проблем, ние се опитваме да противодействаме и да имаме нулева толерантност към недобросъвестните клиенти към дружеството, тъй като освен щетата, която те нанасят на дружеството, чрез действията си те влошават и качеството на доставената енергия за всички останали потребители. Кражбата, която беше установена от нашите служители от района на Плевен, бих казал, че през последните години е една от най-мащабните, тъй като енергията, която се консумира неправомерно, би стигнала за консумацията на около 1000 домакинства на месец. Сами разбирате какъв е мащабът на това недобросъвестно действие. Освен тази кражба, бих споменал, че през изминалата година ние сме установили над 6600 такива нарушения – кражба на електрическа енергия, но с действията и методите, които използваме, също нови технологии, които въвеждаме, считам, че можем да се справим и  да противодействаме адекватно на тези предизвикателства. В тази връзка използваме както методите за балансиране на енергия ежемесечно, така и въвеждането на нови методи за откриване на нерегламентирано ползване на електрическа енергия. От тази година въведохме едни специални уреди, чрез които откриваме скрити присъединявания по кабелни трасета. Резултатите са позитивни, като считаме, че това е още един инструмент за противодействие на кражбите на електрическа енергия.

Водещ: В тази връзка, приблизително годишно с колко и дружеството, и клиентите биват ощетени от кражба на електроенергия?

Виктор Станчев: Приблизително над 5 млн. лв всяка година са ориентировъчно изчислените от наша страна кражби на електроенергия, като това е малка част на база това, което ние сме успели да открием.

Водещ: Дано сме били максимално полезни, благодаря ви за този разговор.

Виктор Станчев: Аз също ви благодаря, и се надявам през предстоящия есенно-зимен сезон да се чувстват нашите клиенти комфортно и топлината и светлината в домовете им да бъде постоянна.

Виктория МЕСРОБОВИЧ-КУВЕНДЖИЕВА