Виолета Илиева, РУО-Бургас: 19 са кандидатите от областта по проект „Иновативни училища“

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

За Държавните зрелостни изпити през 2018 година и за иновативните училища Радио „Фокус“-Бургас разговаря с инж. Виолета Илиева, началник на РУО-Бургас.

 Фокус: Г-жо Илиева, какъв е броят на подадените заявления на зрелостници за 2018 г.?

Виолета Илиева: Приключи и последният срок за подаване на заявления на ученици, които завършват 12-ти клас, както и на лица, които минали години са завършили 12-ти клас и желаят да се явят на държавни зрелостни изпити. Този срок беше 16 март и вече статистиката е обобщена. В област Бургас за първи държавен зрелостен изпит, който е по български език и литература са подали заявления 3 369 лица.  За втория държавен зрелостен изпит броят на заявили е  3 119. В този брой са кандидати, които ще се явят по 14 предмета. На практика в област Бургас имаме желае за матура по абсолютно всеки учебен предмет.

От тези 3 119 лица 2 029 са заявили желание вторият държавен зрелостен изпит да бъде оценката им от държавния квалификационен изпит  за придобиване на професионална квалификация по професия. Това са учениците от професионалните гимназии и такива лица, които са завършили минали години.

За трети държавен зрелостен изпит са подали 33 лица. Трябва да напомним, че 21 май е датата за явяване на матура по български език и литература, на 23 май е вторият изпит . Към момента няма определена точна дата за третия изпит, но е определено, че ще бъде между 29 май и 1 юни.  По традиция за второ ДЗИ най-голям, брой ученици избират  учебния предмет биология и здравно образование. Тази година те са 1022.

Предстои комисията за държавните зрелостни изпити да определи местата за провеждане, но за това има календар на дейностите, който ние ще спазваме стриктно.

Фокус: Колко училища в област Бургас работят по проект „Иновативни училища“?

Виолета Илиева: „Иновативни училища“ е една от инициативите на Министерството на образованието и науката, която се приема от училищата в област Бургас с много голяма активност. За изминалата учебна година, когато за първи път започна провеждането на тази политика,  от нашата област кандидатстваха 11 училища, като нямаше ограничение по колко направления може да участва едно училище. Всяко учебно заведение можеше да кандидатства за иновация в учебен час и за иновация за управление на учебния процес.

Имаме 1 училище, което кандидатства и беше одобрено  за двете иновации и общо в цялата област са 11 училища с 12 проекта.  За съжаление имаше 2 училища, които не получиха одобрение, но се надявам тази година да получат своя шанс.

За тази година вече приключи срокът за кандидатстване. До 10 април ще се разглеждат подадените документи. Радостното е, че за нашата област кандидатите са 19 и по статистика, направена от МОН, ние сме на второ място след Пловдив, където кандидатствалите училища са 24.

В момента се провежда и мониторинг на територията на нашата област от страна на МОН, заедно с експерти от РУО-Бургас за тези училища, който в момента провеждат иновацията си.

Доколкото вече съм осведомена от нашите колеги, уроците текат изключително атрактивно, проверяващите са много впечатлени и се надявам на тази политика да се даде шанс, да се намерят и средства за допълнително финансиране.

Фокус: Кои са най-интересните проекти?

Виолета Илиева: Към момента проектите се разглеждат и не може да се популяризират, тъй като имат авторски права. Дори колегите от комисията, които ги разглеждат и решават дали да преминат на следващ етап, подписват декларация за конфиденциалност и за липса на конфликт на интереси. След като всичко бъде утвърдено, самите училища ще си популяризат това, което работят.

Фокус: Има ли недостиг на учители в Бургас?

Виолета Илиева: Справяме се всяка година, но все по-трудно и по-трудно. Към този момент, в по-голямата си част училищата са окомплектовани с педагогическа колегия, която отговаря на изискванията за заемане на длъжността. В по-малките населени места, се наблюдава това явление един учител, който преподава по няколко предмета, да е правоспособен по първия предмет по който е назначен, а по останалите, с които допълва своя норматив, да е неправоспособен. Но както в цялата страна, така и в област Бургас картината е почти една и съща. Средната възраст на колегите е 53-55 години и по-висока възраст.

Правим всичко възможно да привличаме и по-млади учители. Затова участваме в атестационни комисии в двата наши университета, в които даваме положително становище за специалностите с професионална квалификация учител.

Фокус: Защо според вас младите не искат да влизат в клас?

Виолета Илиева: Моето мнение е, че този отлив от учителската професия има комплексни причини. Просто младото поколение сега е много по-различно от това, на което сме свикнали ние, които сме по-дълго време в образованието – като поведение, като манталитет, като енергия.

Младите хора биха желали да работят също с млади хора, с млади учители. Много трудна стана и работата с родителите. Този процес е изключително деликатен. Даже много често говорим, че най-големите ни проблеми не са толкова с учениците, колкото с изискванията на родителите. Ние се стремим всяко тяхно желание, което естествено има основание, да бъде удовлетворено.

Не на последно място е и несправедливото заплащане на труда на учител. Въпреки че вече през тази учебна година възнаграждението е доста добро. Надяваме се, че в близките месеци отново ще има увеличение, но зад това увеличение стоят много нови ангажименти. Учителят вече отдавна не е на 4 или 5-часов работен ден. Промени се изцяло статута на българския учител от гледна точка на изискванията към него.

Мария РУСЕВА