Високите температури, засушаването и свръхпотреблението предизвикаха нарушения във водоподаването към населени места в област Благоевград (ОБЗОР)

Благоевград. Високите температури и трайното засушаване предизвикаха известни нарушения във водоподаването към някои населени места в област Благоевград. Това стана ясно по време на пресконференция, която бе дадена от инж. Росица Димитрова, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. По думите ѝ с валежите от изминалите дни обаче обстановката се е нормализирала. „Към момента няма въведен режим на водоподаване на територията на дружеството в десетте общини, на които сме оператор. Имаше напрежение в няколко населени места предната седмица, визирам началото на юли месец, от Община Гърмен имаше недоволство от страна на гражданите в селата Балдево и Ковачевица предвид това, че имаше нарушено водоподаване. Искам да кажа, че то не беше предизвикано от това, че има недостиг на водата, а проблема бе в свръх потреблението на вода за питейно-битови нужди“, каза още инж. Димитрова. Тя обясни, че при конкретния казус става дума за това, че водата, която дружеството поддава към абонатите е нормална по количество, но тя бива използвана за напояване, измиване, а дори и за разхлаждане предвид високите летни температури, които имаше в началото на месеца. Проблеми с висок разход на вода е имало и в няколко населени места от Общините Благоевград и Симитли, където се е стигнало до леки смущения във водоподаването. Инж. Росица Димитрова обясни, че нарушения във водоснабдяването е имало в благоевградското село Изгрев и село Еленово. „При село Еленово в момента приключва реконструкция на мрежата и всъщност нарушенията бяха предизвикани от това, но в село Изгрев смущенията бяха в следствие на това, че водата се използва за напояване в по-ниските части и не може да се качи нормално налягане в по-високите части на селото“, каза още инж. Димитрова. По отношение на селата в Община Симитли тя уточни, че е имало проблеми в Крупник и Полена. „На място няколко пъти бяха проведени срещи между мен, началника на регионалното поделение и участъковия ръководител с кмета на село Крупник Иванка Чакалска, с кмета на село Полена Веселин Топузов и с кмета на Община Симитли Апостол Апостолов, на които бяха набелязани конкретни действия за подобряване качеството на предлаганата услуга, предвид това, че довеждащия водопровод до резервоара на село Крупник е амортизирал и остарял“, отбеляза инж. Димитрова. Тя допълни, че в област Благоевград се очаква трайно засушаване в края на август и началото на септември. По думите ѝ винаги през този период е възможно да се стигне до някакъв  режим на водата в определени населени места, но дали това ще се случи, зависи от това дали ще има някакви валежи от дъжд и какво ще е количеството на водата, което се употребява. Тя подчерта, че по отношение на Община Благоевград и прилежащите ѝ малки населени места не се очаква да има някакъв режим, предвид на това, че ако се наложи от „ВиК“ – Благоевград пускат писмо до кмета на Община Благоевград – д-р Атанас Камбитов, който от своя страна издава съответна заповед – водата да не се използва за напояване или от автомивки и други подобни.

По време на пресконференцията бяха обсъдени и други актуални теми, свързани с дейността на водното дружество, една от които бе за спирането на водата църквата в село Балдево, общ. Гърмен. Инж. Димитрова обясни, че при конкретния казус става дума за това, че храма не е имал открита партида към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, въпреки че няколко пъти техническият ръководител, който отговаря за участък „Гърмен“ е правил предписания на кмета на Община Гърмен – Минка Капитанова и на църковното настоятелство, че трябва да се проведе съответната процедура.  „Е, сега дойде момента и това да се направи“, каза още инж. Росица Димитрова. Тя добави, че в участък „Хаджидимово“ също са се натъкнали на няколко подобни случая, но църковните настоятелства към съответните храмове са проявили разбиране. Инж. Росица Димитрова коментира, че подобни проблеми има и в ромските махали в отделните общини, но от дружеството полагат усилия за тяхното решаване.

Дискутиран бе и въпрос, свързан с  публикация в местна медия за проблеми между водното дружество и жителите на село Логодаж. Инж. Димитрова обясни, че към момента водното дружество на което тя е управител не е оператор в това населено място, заявявайки, че предстои „Водоснабдяване и канализации“ ЕООД – Благоевград да придобие активите на селата Дренково, Логодаж и Клисура за управление и стопанисване на водопроводната мрежа.

По време на пресконференцията стана ясно още, че между 48 и 52 % е изпълнението на инвестиционната програма на „ВиК“ – Благоевград за 2017 година, като според инж. Росица Димитрова това е едно добро темпо.

Ливия НИНОВА